GEZOCHT!!!!!! GEZOCHT!!!!!! GEZOCHT!!!!!!

Delftwijk Waterbuurt is op zoek naar bewoners met een frisse open blik die graag willen meedenken om de wijk beter en mooier te maken.

Voelt u zich hier door aangesproken dan is zitting nemen in de wijkraad misschien iets voor u.

De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners in de wijk.

Ze informeren de bewoners onder andere middels een nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de wijk en de voortgang hiervan.

Tevens vertegenwoordigen ze de wijk in diverse overleggen met de Gemeente Haarlem

En zijn gesprekspartner bij projectmatige ontwikkelingen in de wijk zoals herinrichten van straten, groenvoorziening en nieuwbouw.

Informatie en / of aanmelden kunt u bij het secretariaat van de wijkraad: secretaris@delftwater.nl