Start werkzaamheden fietspad Rijksstraatweg tussen de Eemstraat en de Jan Gijzenkade

De fietspaden langs de Rijksstraatweg in Haarlem zijn op veel plekken in slechte staat door  boomwortels. De wortels drukken het asfalt naar boven zodat er hobbels en gaten ontstaan in het  wegdek. Het college van Haarlem heeft geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van de  fietspaden: betonplaten bij bomen en bij een aantal delen waar geen wortelopdruk is nieuw asfalt.
Aan Bewoners en ondernemers nabij de Rijksstraatweg 

Datum 24 januari 2022 

Onderwerp Start werkzaamheden fietspad Rijksstraatweg tussen de Eemstraat en de Jan Gijzenkade 

Ons kenmerk NH21032-vak9-v2.0 

E-mail mgeertman@vangelder.com 

Geachte heer, mevrouw, 

De fietspaden langs de Rijksstraatweg in Haarlem zijn op veel plekken in slechte staat door  boomwortels. De wortels drukken het asfalt naar boven zodat er hobbels en gaten ontstaan in het  wegdek. Het college van Haarlem heeft geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van de  fietspaden: betonplaten bij bomen en bij een aantal delen waar geen wortelopdruk is nieuw asfalt. Gemeente Haarlem heeft aannemer Van Gelder opdracht gegeven de werkzaamheden aan het  fietspad uit te voeren. Binnenkort vinden er werkzaamheden in uw buurt plaats, tussen de Eemstraat  en de Jan Gijzenkade. In deze brief vertel ik u meer over de werkzaamheden..  

Wat en wanneer 

Van maandag 7 februari tot en met vrijdag 25 maart werken wij aan het fietspad aan de westzijde  van de Rijksstraatweg tussen de Eemstraat en de Jan Gijzenkade. Wij gaan hier het asfalt vervangen  door betonplaten. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en  18:00 uur. 

Gevolgen voor bereikbaarheid auto 

De werkzaamheden vinden plaats op het fietspad en veroorzaken hierdoor bijna geen hinder voor  het autoverkeer. Wel kan het voorkomen dat auto’s even moeten wachten wanneer wij via de  Rijksstraatweg de bouwmaterialen aangeleverd krijgen. Auto’s moeten dan om deze vrachtwagen  heen rijden. Dit gebeurt zo veel mogelijk op de momenten dat het rustig is op de Rijksstraatweg. 

Gevolgen voor bereikbaarheid fietsers en voetgangers 

Het fietspad langs de Rijksstraatweg westzijde wordt afgesloten gedurende de gehele doorlooptijd  van de werkzaamheden. Fietsers worden met een korte omleiding door de wijk langs het werk  geleid. Voetgangers worden via de overzijde van de Rijksstraatweg geleid, aanwonenden en  bezoekers van de Apotheek/Huisarts kunnen langs de werkzaamheden lopen. De werkzaamheden  veroorzaken geen hinder voor voetgangers of fietsers aan de oostzijde van de Rijksstraatweg.

Onderaan deze brief ziet u een afbeelding met daarop de omleidingsroutes.  

Gevolgen voor bereikbaarheid openbaar vervoer 

De werkzaamheden hebben geen invloed op het openbaar vervoer. Wel vinden de werkzaamheden  plaats rondom de bushalte Vergierdeweg, maar deze blijft te allen tijde bereikbaar. 

Gevolgen voor parkeren  

Tussen 7 februari en 1 maart geldt voor fase 1 van het werk aan de westzijde van de Rijksstraatweg  tussen de Eemstraat en de Diezestraat een parkeerverbod. Wij verzoeken u dan ook tijdig, in ieder  geval voor 7-2-2022 07:00 uur, uw voertuig elders in de omgeving te parkeren. Van het kerkbestuur van de Mariakerk hebben we toestemming gekregen om bewoners gelegenheid te geven om tijdens de werkzaamheden te parkeren op het parkeerterrein van de kerk. Parkeren is toegestaan op eigen risico en alleen gedurende de uitvoeringsperiode. Rond begin maart verwachten wij met fase 2 te starten. Houd de borden in de gaten om te zien  wanneer de parkeerverboden hier in werking gaan. Voertuigen die na dit tijdstip nog aanwezig zijn in  de zone van het parkeerverbod zullen worden verplaatst door een sleepdienst.  

Hinder 

Wij verwachten dat u als gevolg van de  werkzaamheden in uw woning of op uw eigen perceel geen (geluids)overlast  zult ondervinden van de  werkzaamheden.

Meer informatie 

  

Informatie over de werkzaamheden vindt u op  www.haarlem.nl/rijksstraatweg. Heeft u tijdens de uitvoering behoefte aan  meer informatie, dan kunt u contact  met mij opnemen via emailadres  mgeertman@vangelder.com of via het  telefoonnummer 06 30237479

Met vriendelijke groet, 

Mark Geertman , 

Omgevingsmanager Van Gelder 

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: NH21032-vak9-v2.0 

Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl