Notulen Wijkraadvergadering 12-11-2013

Aanwezig: Ruud, Cor, Petra, Mohamed, Marijke, Marion, Eva, Isodoor.

Afwezig zonder bericht: Max.

1.Opening en mededelingen:

Petra gaat 26-11-2013 naar een bijeenkomst in Delftwijk City, zij neemt daar plaats in een panel, als wijkraadslid.
De avond: samen voor elkaar gaat in 2 groepen verdeeld worden op 19 november.

Aanvang: 20 uur in het gebouw van de schakels aan de Jan Prinslaan 7 te Haarlem.

De Sint Maarten optocht was een groot succes, goed verlopen Er was veel publiek. Petra en Isodoor hebben de tocht ook meegelopen. Het muziekkorps ‘De muggenblazers’ viel erg in de smaak, leuke muziek. Misschien een idee voor benadering bij de volgende wijkschoonmaak?

Volgende week vindt er een evaluatie plaats met Delftwijk Leeft over het afgelopen St. Maarten feest.

Het huurcontract van de wijkwinkel staat nu op naam van de stichting van de wijkraad.

Het Marsmanplein is als een van de 3 genomineerd als beste winkelcentrum, in maart 2014 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Vanaf de eerstvolgende vergadering, wordt het notuleren overgenomen door Isodoor.

Als secretaris ad. Interim gaat hij in het vervolg notuleren.

Het spreekwoord van deze maand:

Wij zijn aan de pols gebonden door het uurwerk.

2.Vaststellen agenda:

Agenda is vastgesteld, er zijn geen toevoegingen.

3.Verslag Wijkraadsvergadering (9 oktober/11 november)

Geen op of aanmerkingen t.a.v. het verslag.

4.In en uitgaande post (9 oktober/11 november)

Beantwoording petitie van Teresa, momenteel wordt er niks mee gedaan, wanneer de Zuid Tangent er komt, dan wordt het herbekeken.

5. Voortgang proces zoektocht DB:

Marcel is er niet bij vanavond door langdurige afwezigheid.

De werkgroep is 1x bij elkaar geweest met Marcel; de opdracht wordt nu teruggetrokken omdat er speciaal voor de persoon Marcel Smeenk was gekozen. De voorzitter neemt contact op met de leidinggevende van Marcel om dit door te geven. Met een cc naar Menno Evers. Peter Zoetemeyer wordt nu gevraagd, dit is een andere kandidaat die zich ook aangemeld heeft

6.Communicatie Plan:

Petra geeft een toelichting op haar plan dat nu klaar is. Voorstel is om volgend jaar bijvoorbeeld 3x een wijkblad uit te geven en een digitale nieuwsbrief op termijn erbij. De lezers kunnen op de website hun e-mail adres achterlaten, waardoor ze geïnformeerd kunnen worden of reacties krijgen op… Je kunt overwegen om een poll te plaatsen met 4 multiple choice antwoorden, hierop kunnen de lezers dan reageren, dit brengt een interactie teweeg.

Je kunt ter verbreding van je netwerk als wijkraad overwegen om een netwerkborrel te organiseren, bijvoorbeeld begin volgend jaar. Dit lijkt een heel goed plan om in contact te komen met anderen bewoners in de wijk. Hieronder zitten mogelijk dan ook potentiële nieuwe leden.

De voorzitter zal contact opnemen met Ans Kippersluis, coördinator van het wijkpark in aanbouw. Bedoeling hiervan is dat de wijkraad een aanzienlijk aandeel krijgt bij de opening van het park. In de hoop de wijkraad wat duidelijker op de kaart te zetten bij deze en gene belanghebbenden.

Hein wordt gevraagd om links naar welzijnsorganisaties op de website te plaatsen; wanneer lezers dit bekijken klikken ze hopelijk ook door naar andere mededelingen op de site. Wanneer iemand nog goede suggesties hieromtrent heeft, graag doorsturen naar Hein.

Petra gaat alle fractie voorzitters van de partijen mailen en vragen of ze in maximaal 60 woorden hun partij verhaal willen vertellen. Dit ook in het kader van netwerk uitbreiding.

7. Thema bijeenkomsten en Wijkradenborrel van de gemeente in december:

Wie gaan erheen? Zie meegezonden bijlage wie er naar welke thema bijeenkomst gaat.

In december, datum nog niet bekend is er een wijkradenborrel. Wanneer datum bekent, dan volgt er een e-mail met de vraag wie erheen gaan/willen/kunnen.

8. Aanmelden Delftplein bij platform Haarlem Groener?

Marion legt uit wat ze samen met Isodoor heeft gehoord op de bijeenkomst aan de Kleverlaan. Het onderwerp is: Delftplein groener!

Isodoor stuurt een mail met de vraag wie de contactpersoon wordt van de wijkraad, nadere informatie volgt dus nog. Plan is ook om iemand bij de jaarvergadering van 12 maart 2014 uit te nodigen voor een “praatje” tijdens die vergadering.

9. Vaststellen Jaaragenda 2014:

De jaaragenda is vastgesteld voor 2014, deze wordt door de penningmeester per mail naar iedereen gezonden.

Actie punten:

De voorzitter stuurt mail naar de leidinggevende van Marcel over terugtrekken opdracht met een cc aan Menno Evers. En benadert nieuwe kandidaat Peter Zoetemeyer, voor de opdracht.

Voorzitter neemt contact op met coördinator wijkpark “Vestdijk” over opening park en de prominente rol voor de wijkraad hierin.

Voorzitter mailt de wachtwoorden van de website naar Isodoor en Petra.

Isodoor neemt vanaf de volgende vergadering op 10 december het notuleren over van Eva, i.v.m. zijn ad interim secretarisschap.

Petra vraagt aan Hein om links van welzijnsorganisaties op de website te plaatsen.

Petra neemt contact op met de fractie voorzitters over promoten van de eigen fractie in maximaal 60 woorden. In het kader van uitbreiden netwerk van de wijkraad.

Eva voegt op verzoek van de w.n. voorzitter het email adres: noord@haarlem.nl toe aan het wijkraden mail bestand voor het toesturen van de notulen.

Eva neemt namens de wijkraad, nogmaals contact op met Martin Jansen aangaande het ja of nee, verwijderen van ongewenst groen vooral tegenover het Dr. de Liefde hof. Dit zou plaatsvinden, maar is niet afdoende gebeurd.

10. Sluiting:

De vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op: dinsdag 10 december om 19.45 uur

 

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.