Notulen Wijkraadvergadering 10-12-2013

 

 

Wijkraad Delftwijk / Waterbuurt

Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

 

 

Notulen Wijkraadsvergadering 10 december 2013

 

 

 

Aanwezig: Cor, Petra, Ruud, Marion, Max, Eva, Isodoor

Afwezig met bericht: Marijke, Mohamed

 

 

 

 1. Opening en mededelingen

Wijkraadborrel gisteravond 9 december. Daarvóór was een soort workshop over de financiële situatie van Wijkraden (stichting of vereniging). Petra was aanwezig. De gemeente heeft het liefst dat Wijkraden een stichting zijn vanwege hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar dan eigenlijk ook 5 bestuursleden, en aangesteld voor drie jaar. En ieder lid behoort ingeschreven te zijn bij de KvK.

 

Actiepunt toekomst (maart): Bij Menno Evers checken hoe het precies zit, zodat bij het volgende bestuur en wanneer de gemeente hier strenger op gaat sturen duidelijk is wat er moet gebeuren.

Daarna Wijkradenborrel. Cor, Petra en Isodoor waren aanwezig. Toezeggingen over Jaarvergadering: Sjaak Vrugt (via mail), Joyce Langeacker, eventueel Jan Nieuwenburg.

Veiligheid rondom Simon Vestdijkpark: pad naar Jan Prinslaan (steile oever, moeilijk uit het water te komen). Komt binnenkort een plan van aanpak van de gemeente.

Overlast Marsmanplein: Wijkraad hier amper van op de hoogte.

Fontein Simon Vestdijkpark: Geluidsoverlast, stank stilstaand water, vuil in het water. Openingsdatum park is nog onbekend.

 

Brandstichting busje Lingestraat. Er worden ook fietsen in de brand gestoken.

 

Visitekaartjes Wijkraad (Eva: Vistaprint). Er zijn oude, maar nu nieuwe laten maken zonder persoonsnamen erop.

 

Actiepunt Isodoor: Uitzoeken en ontwerp consistent maken met website (net als notulen en agenda).

Jaarvergadering: Locatie Limpershof is bevestigd.

Schaakbord: Max krijgt vragen over de reparatie. Ruud: Dat kan niet in de winter vanwege het cement. Petra: bij de opening van het park moeten we het gerepareerd hebben en er dan aandacht voor vragen. Menno is aan het kijken hoe het gaat met de schaakkisten, want de gemeente moet erbij betrokken zijn vanwege bevestiging onder de straat.

De materiaalkeuze van hout in staal is visueel het mooist, maar vanwege vandalisme misschien niet de slimste keuze.

 

Actiepunt Ruud: bij de gemeente informeren wat goed vandalismebestendig materiaal is.

 

Platform Haarlem Groener kon niet aanwezig zijn helaas.

 

Actiepunt Marion en Isodoor: plannen een afspraak zo spoedig mogelijk en bij behoefte vragen we of ze volgende Wijkraadsvergadering aanwezig willen zijn.

 

Wijktijdschrift: kopij aanleveren vóór 14 januari 2014.

 

Actiepunt Ruud (januari 2014): ontwikkelen Wijkraadsboekje.

 

Actiepunt Marion en Isodoor: Reacties van Marion over duurzaamheid aan Hein mailen voor op de site.

 

Actiepunt Marion: Schrijft beknopte stukjes hierover als terugblik van 2013 voor in de Wijkkrant (124 woorden).

 

 1. Vaststellen agenda

 

Punt 5 wisselt van ‘Platform Haarlem Groener’ naar ‘Vriendschapsboom’.

 

 

 

 1. Verslag Wijkraadsvergadering dd. 12 november 2013

 

Actiepunt Isodoor: Verslag vorige keer naar Hein, minus actiepunten en persoonlijke dingen.

 

 

 

 1. In- en uitgaande post periode 12 november 2013 – 9 december 2013

 

– Vriendschapsboom (Bert Buter) (zie punt 5)

 

– Veiligheid rondom parkvijver (Sandra). De gemeente gaat niet de hele vijver omheinen. Momenteel wordt er nog gebouwd, maar de trappen zijn waarschijnlijk al hoe het definitief wordt. De situatie is niet veel anders dan andere plekken waar men in het water kan vallen, maar dit is wel een plek midden in een woonwijk. De Wijkraad gaat bij oplevering de veiligheid inspecteren en eventuele verbeterpunten opnemen. Ouders zullen hun kinderen in ieder geval goed in de gaten moeten houden.

 

Bij ‘Het Vosje’ (pad naar Jan Prinslaan) gaat wel wat gebeuren.

 

– Nieuwsbrief Delftaan Zuid (Ymere)

 

– Dichtbij / Iris Dijkema (momenteel geen actiepunt).

 

– Verslag interimbeheer Ymere (geen actiepunten)

 

– Kisten schaakbord (zie hierboven)

 

– Wijkraadkosten en bewonersondersteuningsbudget; afrekening 2013 en aanvraag 2014.

 

Actiepunt Ruud: is dit aan het afhandelen.

 

– Openstaande facturen 2013.

 

Actiepunt Isodoor: Vragen waar dit over gaat.

 

 

 

 1. Vriendschapsboom (Bert Buter)

 

Max: vindt het fijn om toch een boom ter vervanging aan te wijzen vanwege de lange dienst van Peter Vonk.

 

Actiepunt Max: Gaat achter de boom aan.

 

Actiepunt Ruud: Gaat kijken of het financieel mogelijk is of er budget bij de gemeente hiervoor is.

 

 

 

 1. Voortgang proces zoektocht DB

 

-Gesproken met Peter Zoetemeijer. We gaan een flyer maken, drie soorten (Delftwijk Noord, Delftwijk Zuid en Waterbuurt). Die huis aan huis bezorgen.

 

Actiepunt iedereen: We maken een verzameling van alle al bekende (oude) contacten in de wijk om die wat directer te benaderen. Stuur dit naar de secretaris.

 

Voor die mensen organiseren we een borrel om ze te betrekken. Locatie: Wijkwinkel (gezellig aankleden) of ruimte naast Albert Heijn (statafels lenen).

 

Ideeën voor mensen: VVE’s / bewonerscommissies.

 

Actiepunt Petra en Isodoor: Borrel datum prikken voor contacten uitnodigen.

 

Idee: feedback in de Wijkraad, om de communicatie en relaties te stroomlijnen.

 

Idee: Scholing en workshops voor Wijkraadsleden (bijvoorbeeld ‘omgaan met vrijwilligers’).

 

 

 

Actiepunt Isodoor: Jaarvergadering op de agenda zetten om het debat voor te bereiden (vragen, structuur etc).

 

 

 

 1. Begroting 2014

 

Begroting inleveren, vast bedrag. Budgetbeheer gemeente.

 

Subsidie wijkraadskosten. Cor ondertekent de formulieren.

 

Actiepunt Ruud: Scant alle documenten en stuurt het op.

 

 

 

 1. Activiteiten 2014

 

Petra: er zijn 4 activiteiten: jaarvergadering, wijkschouw, wijkschoonmaakdag, straatspeeldag. Eva noemt ook de vrijwilligersdag (schilderen), dat organiseert de Wijkraad niet.

 

Straatspeeldag: Trekkers: Sandra, speeltuin, Delftwijk leeft, Isodoor. Maar de financiën: we hebben niet het budget om dat te doen? Afgelopen jaar €800 uitgegeven. Sandra wil het trekken (sponsoring bij de Winkeliers etc).

 

Vincenzo: Midzomerpicknick.

 

Bij sportverenigingen hulp vragen, zij hebben ook materiaal.

 

Optie: 21 juni.

 

 

 

Jaarvergadering: Petra, Cor, Isodoor, verdere assistentie?

 

Wijkschouw: Marcel helpt waarschijnlijk

 

Wijkschoonmaak: Delftwijk Leeft zal hier energie in steken.

 

De laatste twee activiteiten hebben nog kartrekkers nodig.

 

Waar zouden Marijke en Mohamed mee willen helpen?

 

Actiepunt Isodoor: Volgende keer op de agenda.

 

 

 

 1. Resultaten Wijkschouw Noord

 

We zouden kijken wat er goed is gebeurt en waar nog werk verricht moet worden?

 

Verschillende partijen zijn hiermee bezig (Dock, Delftwijk Leeft). De Wijkraad stuurt een mail naar Martin Jansen voor een update.

 

Actiepunt Isodoor: Mail Martin Jansen aanvulling lijst afgehandelde punten Wijkschouw.

 

Actiepunt Eva: Aangeven bij Menno Evers over Dokter de Liefdehof en dat er nog geen reactie van Martin Jansen is, met de vraag om antwoord aan Isodoor te sturen vanwege vertrek Eva.

 

 

 

 1. Afscheid Eva Winkel

 

Eva Winkel wordt hartelijk bedankt voor haar goede ondersteuning. De Wijkraad gaat graag in op haar aanbod om de Wijkraad in de toekomst zo mogelijk nog te ondersteunen. Dankjewel Eva!

 

 

 

 1. Sluiting

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:12 uur.

 

Er is nog een verlening van 20 minuten om de actiepunten door te nemen. 


Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.