Politiebericht bestemd bewoners/ gebruikers van Haarlem-noord-noord

Politiebericht bestemd bewoners/ gebruikers van Haarlem-noord-noord
( alles ten noorden van de Jan Gijzenkade):

L.s.,

Het nieuwe winkelcentrum Marsmanplein is klaar. Men is nu bezig met de
aanleg van het mooie aansluitende wijkpark.
Het plein is door middel van borden aangeduid als voetgangersgebied.

In de praktijk blijkt dat er van vroeg tot laat en door jong en oud over het plein
wordt gefietst, gesnord en gebromfietst.
Dit was een reden om een heroverweging te maken.

Bij de heroverweging is het volgende besloten.
Het plein blijft een voetgangersgebied.
Zoals al gemeld wordt dit bekend gemaakt door borden.
De gemeente gaat hier borden onder plaatsen.
Deze borden komen op alle toegangskanten van het plein.

Op deze onderborden komt de tekst te staan:

“fietsers toegestaan, snorfietsen verboden” .

Wat houdt dat nu voor het gebruik van het plein in ?
Voetgangers gebruiken het plein. De fietsers mogen op het plein fietsen, maar
zijn ondergeschikt aan de voetgangers. Zij mogen dus de voetgangers niet
hinderen en/of in gevaar brengen.
Bij schade en/of letsel zijn zij juridisch aansprakelijk.

Het is verboden om op het plein te snorfietsen of te bromfietsen.
Na het plaatsen van de onderborden zal de politie tezamen met de Handhaving
van de gemeente een korte periode van 2 weken nog waarschuwend optreden
tegen deze overtredingen.
Na deze 2 weken zal er worden bekeurd.

Voorkom een boete van 90 Euro en stal uw snor- of bromfiets voordat u het
plein op komt of loop er mee aan de hand naar de winkels.

Uw wijkagenten:
Marco Cornet, wijk Delftwijk-Waterbuurt,
Ronald Kales, wijk Dietsveld, Vogelbuurt, Vondelkwartier en Spaarndam-west,
Leo Burggraeve, wijk Dietsveld, Vogelbuurt, Vondelkwartier en Spaarndam-west.

WBO – Haarlem Noord ontsloten

WBO Plan van aanpak Haarlem Noord ontsloten

Vanuit het WBO werd aanvankelijk de volgende onderzoeksvraag gesteld: “wat zijn de mogelijke
alternatieven voor verdubbelen van het aantal rijstroken op de Vondelweg”.

Uitgangspunt van het WBO  hierbij was dat de doorstromingsproblemen naar waarschijnlijkheid adequaat op te lossen zouden zijn
door het opheffen van een aantal knelpunten in de route, en dat het niet nodig is om het laatste
redmiddel van verdubbeling van het aantal rijstroken in te zetten.

In overleg met interne en externe experts en het WBO heeft de Wetenschapswinkel deze
onderzoeksvraag vervolgens verbreed tot:
Welke mogelijkheden zijn er om de regio Zuid-Kennemerland, en dan met name HaarlemNoord, afdoende te ontsluiten en daarbij verkeersoverlast van niet-gebiedseigen verkeer te
voorkomen?

Deze onderzoeksvraag is vooralsnog uitgesplitst in drie deelvragen:
• In hoeverre groeit het autoverkeer in Zuid-Kennemerland en wat betekent een eventuele
verwachte groei voor de Vondelweg en de overige delen van de oostelijke randweg?
• Welke verschillende percepties leven er ten aanzien van het probleem, en ook ten aanzien van
de mogelijke oplossingen?
• Welke mogelijkheden zijn er om het verkeer af te wikkelen, en wat zijn (vanuit het perspectief van de
betrokkenen) de voor- en nadelen van deze alternatieven?

Klik hier voor het volledige plan van aanpak

Film-, Spel- en Contactmiddag Parochiecentrum Schoten

Op de 2de donderdag van de maand: spel- en contactmiddag.
Op de 4de donderdag van de maand: fîlmmìddag.
En in de zomervakantieperiode, elke donderdag.

Kom genieten van de gezeilige sfeer op onze contact- en speimiddag.

Er is gelegenheid om te klaverjassen, bridgen, rummikub te spelen o.i. d.
of alleen maar wat gezellig met elkaar te praten. De data zijn: 13 juni en in
de vakantieperiode: 11, 18, 25.juli, 1 en 8 augustus.

De filmmiddag wordt gehouden op 27 juni. vertoond zal worden de grappige,
aparte “Moonrise Kingdom” met in de hoofdrollen 2 tieners die van
huis weglopen en het hele dorp op z’n kop zetten.

Over films in de vakantieperiode wordt ín het volgende Noorderlicht bericht.

De middagen worden gehouden in het Parochiecentrum Schoten.
Aanvang 14:00 uur. Kosten 2 euro.

Er zijn natuurlijk ook de nodige drankjes en hapjes.

U hoeft u niet van tevoren op te geven.

We hopen-Weer heel gezellige middagen met elkaar te hebben.
Hoort zegt het voort!!!

Namens de Contactgroep, Anneke van Schie.