Tentoonstelling: Kunst en creativiteit

Op Zoek Naar Verborgen Talent Voor 
De Tentoonstelling: Kunst En Creativiteit.

Op 19, 20 en 23 oktober organiseert de Wijkraad een tentoonstelling; Kunst en creativiteit in buurt en wijk.
Wijk en buurtbewoners die op velerlei gebied creatief zijn of een leuke hobby hebben, nodigen wij uit om op de bovengenoemde datums hun spullen uit te stallen. We zijn dus op zoek naar mensen die het leuk vinden om hun vaardigheden die ze hebben te laten zien aan anderen, deze dan te inspireren ook iets te ondernemen.

Dit is de kans om een keer in je leven te laten zien aan anderen hoe creatief je bent. De leerlingen van de Daaf Gelukschool leveren ook hun bijdrage en hebben de primeur bij de opening.

Zij laten hun creatieve gedachten en handvaardigheid op de vrije loop gaan om een kunststuk te ontwerpen. Tijdens de opening op dinsdag 19 oktober zal dit worden onthuld door de wijkwethouder Jack van der Hoek.

Het is verheugend dat De Daaf Gelukschool zich betrokken voelt bij de wijk en de buurt. Wij kijken dan ook met spanning uit naar het resultaat van de leerlingen.

Bent u ook zo’n kunstenaar of creatieveling en vindt u het leuk om andere mensen te laten genieten van uw vaardigheid, meldt u dan aan. Er zijn nog maar enkele plekken vrij.

De tentoonstelling vindt plaats in de Franciscuszaal (voormalige Lingezaal) van de Parochiegemeenschap Schoten de ingang is via de glazenhal in de Diezestraat.
Op 19 oktober is om 14.00 uur de zaal open en om ongeveer 15.30 uur zal de wethouder de tentoonstelling openen.
Op woensdag 20 oktober is de tentoonstelling open van 14.00 tot 17.00 uur en de laatste dag is op zaterdag 23 oktober van 10.00 tot 15.30 uur.

U bent natuurlijk van harte welkom. De toegang is gratis. Dit moet u echt zien.

U kunt zich bij ons aanmelden via de algemene email: Wijkraad Delftwijk Waterbuurt, de secretaris email: Peter Vonk of per post:

Wijkraad Delftwijk-Waterbuurt
p/a Wijkwinkel
Jan Prinslaan 3
2025NE Haarlem.

Artikel WBO: Protest tegen Zuid-Tangent over Rijksstraatweg

WBO

Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg
Haarlem-Noord / Spaarndam

E-mail: wbohaarlemnoord@gmail.com
Website: www.zuidtangentnee.nl

Rijksstraatweg, groene stadsstraat of vrij baan voor de Zuidtangent?

Met de herinrichting van de Rijksstraatweg, eind jaren negentig, is gekozen voor de Rijksstraatweg als groene stadsstraat, een straat met een centrale functie voor Haarlem-Noord. Waar mensen wonen en werken en kinderen naar school gaan, kortom, waar wordt geleefd. Dit gaat niet samen met een vrije baan voor de Zuidtangent.

Wijkraden en belangenorganisaties in Haarlem-Noord, verenigd in het WBO, willen om een aantal redenen nu hun bezorgdheid uitspreken:

 • de gemeente Velsen heeft zich uitgesproken voor de Zuidtangent. Het trace Haarlem Station – Haarlem Delftplein vormt de ontbrekende schakel
 • het College van B&W heeft zich met groot enthousiasme geschaard achter de plannen van de Provincie voor “vertramming”, ook het gedeelte in Haarlem-Noord
 • de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het is belangrijk om te weten waar de politieke partijen staan; Rijksstraatweg, groene stadsstraat of trambaan?

De gevolgen van een vrije bus- of trambaan op de Rijksstraatweg zijn heel groot, bijvoorbeeld:

 • parkeervoorzieningen verdwijnen; dit leidt tot verdere overlast in de zijstraten
 • gevaarlijke oversteek, door hoge frequentie en hoge snelheid van de bussen/trams. Dit is des te zorgwekkender vanwege het grote aantal basisscholen rond de Rijksstraatweg
 • eenrichtingsverkeer en toename van verkeer in de zijstraten
 • groen in de vorm van bomen en voortuinen verdwijnt (verkleinen of verdwijnen van ca. 180
  voortuinen tussen Zaanenlaan en Jan Gijzenkade)
 • grote problemen voor winkels door slechte bereikbaarheid voor klanten en leveranciers
 • de sloop van 15 percelen
 • mogelijke opheffing van het lokale openbare vervoer. Dit is vooral een groot probleem omdat de
  Zuidtangent nauwelijks haltes krijgt op de Rijksstraatweg (voorgesteld zijn Delftplein, Ripperdaplein en misschien Jan Gijzenkade)
 • slechtere bereikbaarheid van woonstraten achter de Rijksstraatweg
 • waardevermindering van de huizen
 • De wijkraden en winkeliersverenigingen roepen u op om de krachten te bundelen voor het behoud van een leefbare en bereikbare Rijksstraatweg als groene stadsstraat.
  Ondersteunt u onze actie? Stuur dan een e-mail met uw naam + adres naar:
  wbohaarlemnoord@gmail.com met de tekst: Zuidtangent over de Rijksstraatweg ? Nee !

  Met vriendelijke groet, namens de wijkraden en winkeliersverenigingen rond de Rijksstraatweg.

  Het WBO

  ZUIDTANGENT OVER DE RIJKSSTRAATWEG ?

  NEE !