Heel Haarlem kan straks afval scheiden

Komende weken worden in de Transvaalwijk containers voor afvalscheiding geplaatst. Een mijlpaal, want dan kan er in alle wijken van Haarlem dichtbij huis afval worden gescheiden. De gemeente Haarlem en Spaarnelanden helpen bewoners graag op weg. Daarom worden er de komende weken via posters, borden en online kanalen handige tips gedeeld over afvalscheiding. Bovendien kunnen Haarlemmers ‘afval dunken’, een vrolijke en speelse manier om te laten zien welk afval waar hoort.

Lees verder “Heel Haarlem kan straks afval scheiden”

Start werkzaamheden in de Jan prinslaan

Ons kenmerk 2022/ 523857  E-mail ruudpimmelaar@florisinfra.nl 

Geachte mevrouw, meneer, 

Binnenkort starten er werkzaamheden in uw buurt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de  firma Floris Infra in opdracht van gemeente Haarlem. In deze brief vertel ik u meer over de  werkzaamheden en uitvoering daarvan.  

Werkzaamheden 

We starten op 4 april 2022 met het verwijderen van het asfalt in de rijbaan en een deel van de  stoepen van de Jan Prinslaan. Daarna gaan we aan de slag met de riolering. Deze wordt vernieuwd.  Als het riool af is maken we de straat weer dicht. Dit gebeurt met een tijdelijke verharding van  straatstenen, omdat vervolgens door PréWonen nieuwe appartementencomplexen worden  gebouwd. 

Planning 

De werkzaamheden starten op 4 april 2022 en duren naar verwachting tot 17 juni 2022. Het kan  voorkomen dat we de planning vanwege het weer aan moeten passen. Als dat het geval is, ontvangt  u hier bericht over. 

Is mijn straat nog wel bereikbaar? 

De Jan Prinslaan vormt een verbinding tussen de PC Boutensstraat en de Generaal Spoorlaan en is de  enige toegang tot de Aart van der Leeuwstraat en de Gerard van Eckerenstraat. De Jan Prinslaan  wordt afgesloten vanaf de PC Boutensstraat tot net voorbij de Gerard van Eckerenstraat. De Aart van  der Leeuwstraat en de Gerard van Eckerenstraat blijven bereikbaar via de Jan Prinslaan vanaf de  Generaal spoorlaan. Omleidingen worden op locatie met borden aangegeven. 

Om de werkzaamheden goed uit de kunnen voeren verwijderen we ook deels de stoepen in de Jan  Prinslaan. Echter aan beide kanten van de Jan Prinslaan ligt een stoep en om uw woning bereikbaar  te houden zorgen we dat in ieder geval één van deze stoepen begaanbaar is. Indien nodig leggen we  loopplanken aan. We begrijpen dat het hierdoor lastiger is om uw woning te bereiken. We vragen  hiervoor uw begrip.  

Parkeren 

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om in de Jan Prinslaan te parkeren. De zijstraten zoals  de Aart van der Leeuwstraat en de Gerard van Eckerenstraat blijven echter bereikbaar via de  Generaal Spoorlaan, daar zijn voldoende parkeerplekken beschikbaar om uw auto te kunnen  parkeren.

In rood aangegeven: Het werkgebied, geen doorgang.  In blauw aangegeven: De omleiding en bereikbaarheid. 

Huisvuil 

Tijdens het werk kan de vuilniswagen de afvalcontainers blijven bereiken. U hoeft uw huisvuil niet  ergens anders naar toe te brengen.  

Toekomstige werkzaamheden?

 

Nadat de werkzaamheden aan de riolering in de Jan  Prinslaan gereed zijn, start Pré Wonen met de nieuwbouw van de twee appartementencomplexen. Dit zal naar verwachting tot oktober 2023 duren. Vervolgens zal de rest van de riolering en de openbare ruimte rondom blok 1 en 2 van de riolering en de openbare ruimte rondom blok 1 en 2 begin 2024 gereed zijn. Daaropvolgend zal de sloop en nieuwbouw van blok 3 en 4 en de bijbehorende inrichting van de openbare ruimte plaatsvinden. Dit zal naar verwachting in 2026 gereed zijn. 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met  Ruud Pimmelaar, omgevingsmanager van Floris Infra, op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur via 06  86 84 08 49 of via ruudpimmelaar@florisinfra.nl. Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/aart van-der-leeuwstraat-eo

Met vriendelijke groet, 

 

Gert Wesseling 

Procesmanager gemeente Haarlem Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: 2022/ 523857 Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl