Altijd contact

Door de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn velen aan huis gekluisterd.

Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Heeft u hulp nodig nu u niet terecht kunt bij een van de wijkcentra?
Bel dan op werkdagen tussen 11:00 – 13:00 uur naar de telefoonlijn Altijd Contact, 088 – 855 5195.

Daar zitten medewerkers van verschillende organisaties* uit Haarlem om met u te praten en samen met u te zoeken naar oplossingen.

*De organisaties die op dit moment actief meedoen zijn: DOCK, Haarlem Effect, Kennemerhart, Sport Support, Roads.

En er is ook nauw contact met Tandem en BUUV.

Nieuwsbrief Nieuwe Democratie

Het is alweer maart en de stad komt tot bloei. Een mooi moment om u te informeren over de nog ontluikende democratische experimenten van het programma Nieuwe Democratie. Zo starten we deze maand met de eerste gebiedsbegroting van Haarlem ‘Schalkwijk aan Zet’, is het gemeentelijk loket geopend voor initiatieven die gemeentelijke taken willen uitdagen én vragen wij u een enquête in te vullen over het democratische samenspel tussen bewoners, ambtenaren, raad en college.
Tot slot hopen we u allemaal te zien tijdens het Initiatievencafé van 9 maart, waar weer enthousiaste pitchers hun plannen voor de stad ontvouwen.

Lees “Nieuwsbrief Nieuwe Democratie” verder

Uitnodiging contactlijst wijkraden e.a. stakeholders HOV

Beste lezer,

Op dinsdag 10 maart organiseert gemeente Haarlem een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de kruising Jan Gijzenkade – Rijksstraatweg en omliggende kruisingen. Deze werkzaamheden worden tussen maart en juni 2020 uitgevoerd en hebben belangrijke gevolgen voor de doorstroming van het verkeer. Omwonenden gaan ook overlast ondervinden van de werkzaamheden.

Lees “Uitnodiging contactlijst wijkraden e.a. stakeholders HOV” verder

Participatiemarkt Haarlem 2020

Op woensdag 8 april as wordt er voor de vijfde keer de Participatiemarkt gehouden in de bibliotheek Haarlem Schalkwijk. Deze markt is vorig jaar erg goed bezocht: 52 organisaties uit Haarlem en Zandvoort en 1200 bezoekers. Voor dit jaar hebben ook de gemeente Heemstede en Bloemendaal zich aangesloten. En vanwege ons lustrum willen we er een feestelijk gebeuren van maken!

Lees “Participatiemarkt Haarlem 2020” verder