ABC-EXPOSITIE DELFTWIJK-SCHOTEN NU IN DELFTRIJK TE ZIEN

PERSBERICHT

ABC-EXPOSITIE DELFTWIJK-SCHOTEN NU IN DELFTRIJK TE ZIEN

Programma met ook architectuurfietstocht door Noord en discussieavond Delftwijk
Het ABC-Architectuurcentrum heeft dit voorjaar een zeer goed bezochte wijk-te-kijktentoonstelling over het noordelijk deel van Haarlem Noord georganiseerd.
Het deel van deze expositie dat de ruimtelijke ontwikkeling van Delftwijk behandelt, met ook aandacht voor het verleden van Schoten, is nu te zien in het Delftrijk-gebouw in Delftwijk.

De nadruk ligt hierbij op de plannen voor vernieuwingen door de jaren heen, die goed zichtbaar zijn in deze wijk.
Aan de hand van foto’s en teksten worden enkele van deze wijkprojecten belicht.
Ook de rijke voorgeschiedenis van Haarlem-Noord met het ontstaan van Schoten heeft een plek in het geheel.

Vrijwilligers van het ABC hebben de expositie samengesteld en daarbij gebruik gemaakt van onder meer materiaal van st. Historisch Schoten.
Op initiatief van welzijnsorganisatie Dock staat deze expositie nu opgesteld in het Delftrijkgebouw aan de Generaal Spoorlaan 2. Van 2 september tot en met 6 december is het hier te zien in de gang op de 1e etage en in de ‘Huiskamer van Delftwijk’ (ma. t/m do. van 9-11 u.; do.mid. 14-16 u. als ook wanneer Dock-wijkopbouwwerk aanwezig is en op aanvraag: 06-38828285)

Het ABC-Architectuurcentrum organiseert m.m.v. Dock bij deze expositie nog twee andere activiteiten.
Zo wordt op vrijdagochtend 20 september een fietstocht georganiseerd langs de bijzondere projecten en de architectuur van Haarlem Noord.
Start: 10.00 uur vanaf Huis te Zaanen, Zaanenpark. Duur ca. 2,5 a 3 uur (inclusief pauze/bezoek aan expositie) Kosten: 7,50
(gepast te voldoen bij start), inclusief koffie. Telefonische aanmelding noodzakelijk bij ABC, di.-zo. 13-17 u. tel. 5430584.

Later in het najaar volgt nog een ABC-discussieavond-op-locatie in Delftwijk.
Mogelijke thema’s bij die bijeenkomst (n.a.v. reacties op de tentoonstelling) zijn: ‘Duurzaamheid in Noord’;
En :‘Hoe in deze crisistijd verder met Delftwijk-Zuid nu Delftwijk-Noord bijna klaar is?’;
‘Corporaties-wens versus regeringsbeleid: hoe verder en wat zijn de gevolgen. Meer informatie

www.architectuurhaarlem.nl.

Voor meer informatie :

-Marcel Smeenk, wijkopbouwwerker
Welzijnsorganisatie Dock,
Tel. 06-38828285

-Erica van Brussel, ABC Architectuurcentrum
Tel. 023 5340584

Huisvuil in Delftwijk

Huisvuil in Delftwijk

Er zijn de afgelopen weken zeer veel klachten binnen gekomen bij de wijkraad over het niet juist
omgaan met huisvuil.

De vuilniszakken staan naast de vuilcontainers en worden regelmatig open gescheurd door
vogels,katten en meeuwen.

Er zijn grote zorgen omdat dit huisvuil stinkt en ratten aantrekt. Vooral rond de Aart van der
Leeuwstraat,van Moerkerkenstraat ,van Suchtelenstraat,van Eckerenstaat,PC Boutensstraat.

Verschillende bewoners nemen de moeite om het vuil op te ruimen om erger te voorkomen.

De wijkraad neemt de klachten serieus en gaat in gesprek met de gemeente om adequate
maatregelen te nemen.

Volledige bericht :

Nieuwsbrief Moedercentrum Noor

Website

Op www.moedercentrumhaarlem.nl kunt u binnenkort alle informatie over het aanbod en het nieuwe programma vinden. U kunt vrouwen en/of moeders informeren als u denkt dat het nuttig voor hen is om meer te weten over de moedercentra. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die de taal slecht beheersen, die weinig contacten hebben, die met opvoedvragen zitten, die vrijwilligerswerk of betaald werk zoeken, die een opleiding zouden willen doen.

Folders en flyers

DOCK Haarlem heeft mooie nieuwe folders gemaakt waarin u informatie over de diensten en activiteiten kunt vinden, gebundeld per afdeling of werksoort. De moedercentra hebben daarnaast aparte folders met het totale aanbod. Om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken, willen wij graag alle organisaties, huisartsen en scholen 10 folders sturen. Wilt u er meer, dan kunt u een mail sturen. Wilt u flyers ontvangen over specifieke activiteiten dan sturen wij u die ook graag toe.

Training

Voor vrouwen die zichzelf willen ontwikkelen om beter mee te kunnen doen in de samenleving, organiseren wij vanaf september een training ‘Persoonlijke Effectiviteit’. In de training komen ondermeer aan bod: zelfvertrouwen vergroten, voor jezelf opkomen, je talenten ontdekken. Kent u iemand waarvoor deze training zinvol zou kunnen zijn?

Vanaf januari 2014 kunnen vrouwen die hun financiën en administratie beter op orde willen krijgen, meedoen aan de Budgetteertraining.

Voor beide trainingen kunnen zij zich vanaf nu aanmelden via onderstaande adresgegevens van het moedercentrum.

Indische Buurt Leeftdag

Vanuit het moedercentrum heeft een grote groep vrouwen en meisjes meegewerkt aan dit buurtevenement op het Nieuw Guineaplein. Mede door dit evenement krijgt het moedercentrum ook in de buurt een stevige basis.

Docente gezocht

Naar aanleiding van de lange wachtlijst voor hulp bij de Nederlandse taal zoeken wij een gediplomeerde docente NT2. Daarmee willen wij een tweede groep Beter Nederlands opzetten. Met 2 groepen kunnen wij de vrouwen beter indelenniveau, dit bevordert naar de ontwikkelingvan detaal. Docenten werken op vrijwillige basis, eventueel met een kleine vergoeding.

Voor de beide groepen zoeken wij tevens assistenten die de docenten ondersteunen en zonodig met een klein groepje apart werken.

Ook taalmaatjes die één of meer vrouwen willen helpen zijn zeer welkom. Op dit moment zoeken wij dringend naar een taalmaatje voor een vrouw die nog geen Nederlands spreekt. Kijk voor meer informatie ook bij Gilde Samenspraak:

http://www.vwc-haarlem.nl/gildehaarlem/samenspraak

Bezoek aan Historisch Museum Haarlem

De vrouwen die het hele jaar hebben deelgenomen aan de groep ‘Beter Nederlands’ zijn onder begeleiding van de docente en haar vrijwillig assistente naar het Historisch Museum Haarlem geweest. Kijk voor een verslag van dit bezoek op http://www.historischmuseumhaarlem.nl/images/oosterse%20vrouwen.pdf

Nieuw seizoen, nieuw programma

De opening van het nieuwe seizoen in de moedercentra zal dit jaar plaatshebben op dinsdag 3 september van 9.00-13.00 uur. Zoals altijd zijn alle vrouwen van harte welkom voor informatie, inschrijving, workshops en gezellig samenzijn. Het programma van de Open Dag verschijnt in augustus op de website.

Kent u vrouwen die:

  • weinig sociale contacten hebben?
  • zich willen ontwikkelen?
  • graag vrijwilligerswerk zouden willen doen?
  • betaald werk zoeken?
  • hulp zoeken voor hun probleem of problemen?
  • opvoedingsondersteuning vragen?
  • een bepaald talent hebben/over bepaalde kennis beschikken?
  • graag andere vrouwen willen helpen of coachen?

Dan kunt u ons helpen door hen te informeren over het moedercentrum en de Open Dag op

3 september.

 

Wij wensen iedereen graag een mooie zomer met rust, ontspanning en plezier!

>>> Download PDF Versie

 

 

 

 

Opening ontmoetingstuin en de Delft

Donderdag 6 juni werd de volgende mijlpaal geopend in Delftwijk.
De ontmoetingstuin en de Delft.

De ontmoetingstuin is een prima voorbeeld van de goede samenwerking tussen Ymere ,
de gemeente ,woonzorg en de participatie van de bewoners uit Delftwijk noord.

Wethouder Ewout Cassee en voorzitter van de raadbestuur de heer Roel Steenbeek deden de openingshandeling .
De heer Steenbeek had nog een kritische noot in zijn toespraak voor de politiek.
Hij noemde de plannen van dit kabinet om de woningcorporaties alleen bezig te laten zijn met
het bouwen van woningen en niet met de leefbaarheid in de wijken niet verstandig.
Daar is de realisatie van de ontmoetingstuin nu een mooi voorbeeld van. Samenwerking en
participatie door diverse partijen geeft mooie resultaten.

Tevens was het de opening van het prachtig geworden noordelijk deel van Delftwijk.
In de mooie ruime appartementen zitten de oude en nieuwe bewoners inmiddels prima op hun plek.

De opening werd afgesloten met een hapje en drankje en een gezellig samenzijn met alle belanghebbenden.

Een fotoimpressie van de opening ontmoetingstuin en de Delft door onze wijk fotografen.

 

Verslag wijkschoonmaak actie

Haarlem 22-04-2013

Op 20 april jl. was het de “wijkschoonmaak” actie middag.

Mede dankzij ondersteuning van: de wijkraad (Delftwijk/Waterbuurt) de gemeente, Supporter van Schoon

en Deltwijk Leeft, is het een leuke middag geworden met als doel: een deel van de wijk schoon te maken.

Vanaf 12.30uur was het verzamelen in jongerencentrum Delftwijkcity.

Bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie jongerencentrum hiervoor.

Op vrijdag 19 april hadden de kinderen uit verschillende groepen van de Bavo basisschool, al hun beste beentje
voorgezet onder begeleiding van hun enthousiaste juf. Getuige de foto’s die gemaakt zijn.

Zaterdagmiddag ging een club vrijwilligers onder begeleiding van enkele leden van de wijkraad

en 2 leden van de gemeente, en een lid van Delftwijk Leeft, op pad en liepen ze achter de drumband aan,

die er vrolijk op los speelde. Na afloop was het wederom verzamelen in jongerencentrum: Delftwijkcity voor het nuttigen van koffie/thee

met versnaperingen. Deze versnaperingen werden beschikbaar gesteld door supermarkt “De Plus” waarvoor onze hartelijke dank!!

Het was een reuze traktatie.
De nodige contacten/netwerken werden gelegd onder elkaar en de middag was zeker geslaagd! te noemen.

Voor herhaling vatbaar, hoorde ik een paar keer zeggen.

Een hartelijk: Bedankt voor het enthousiasme en ieders inzet is in deze daarom zeker op zijn plaats!

Eva Winkel
Wijkraadlid Delftwijk/ Waterbuurt

Een fotoimpressie van de wijkschoonmaak 

Vele handen maken licht werk
De schoonmaak coaches
De kinderen vermaken zich best
Terwijl anderen meehelpen
De wijk wordt straat voor straat aangepakt
Groot materieel wordt ingezet
Dat moet dus worden aangepakt
Zelfs de heg is niet schoon
Die zak gaarne in de vuilnisbak