Nieuwsbrief Nieuwe Democratie

Het is alweer maart en de stad komt tot bloei. Een mooi moment om u te informeren over de nog ontluikende democratische experimenten van het programma Nieuwe Democratie. Zo starten we deze maand met de eerste gebiedsbegroting van Haarlem ‘Schalkwijk aan Zet’, is het gemeentelijk loket geopend voor initiatieven die gemeentelijke taken willen uitdagen én vragen wij u een enquête in te vullen over het democratische samenspel tussen bewoners, ambtenaren, raad en college.
Tot slot hopen we u allemaal te zien tijdens het Initiatievencafé van 9 maart, waar weer enthousiaste pitchers hun plannen voor de stad ontvouwen.

Lees “Nieuwsbrief Nieuwe Democratie” verder