Notulen Wijkraadsvergadering 11 september 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 11 september 2018

Aanwezige wijkraadsleden : Ruud, Marianne, Yvonne, Mohamed, Marion
Piet van Rooden SIG vervangt Cindy Berghuis SIG
Afmelding : Isodoor !

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Lokaal wijkgericht: Er is helaas een overval gepleegd op het Marsmanplein.
Het Kruidvat was de dupe ! Mogelijk door een 14 – jarige jongen ?

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

De afwezigheid van Isodoor heeft consequenties voor het nagaan van de ingekomen post.

 1. Notulen vorige wijkraadsvergadering ( 10 juli 2018 )

Het verslag van wijkraadsvergadering 10 juli 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Aan Hein zal worden verzocht dit vastgestelde wijkraadsverslag op de website te plaatsen.

 1. Post 11 juli- 11 september 2018

Er ligt een uitnodiging deel te nemen aan een bijeenkomst van het Wijkplatform, d.d. 13 september. Locatie: Arthur van Schendelplantsoen.
Bjorn is met vakantie. Ruud zegt toe de avondbijeenkomst te zullen bijwonen. 

Recent ontvingen wij een verzoek, om te laten weten waar EV- laadpalen in onze wijk

kunnen worden geplaatst. Aan dat verzoek werd gehoor gegeven door locaties in de wijk voor te stellen. Marion vraagt na, of er inmiddels al is bepaald welke wijklocaties hiervoor in beeld zijn. 

Over de AED-plaatsing in de wijk is vooralsnog ook nog geen berichtgeving ontvangen.

Op 2 juli was het laatste bericht hierover. Marianne vraagt nog eens na.

Uitgaande post : Maisonnettes – vervuiling door zwerfvuil van deze omgeving ( trouwens niet alleen daar – ook op het Marsmanplein ) Aan Barbara Munnikes – Spaarnelanden, die tot 25 september 2018 afwezig is, werd een verzoek gericht te komen tot het plaatsen van extra afvalbakken,
nabij de portieken van de Maisonnettes Rijksstraatweg.

Uitgaande post : Aan Isodoor zal worden verzocht de mensen, die vorig jaar de St. Maarten- optocht hebben begeleid wederom te benaderen, of zij deze organisatie voor dit jaar opnieuw willen verzorgen ??

Lopende zaken :

 1. Parkeren Generaal Spoorlaan

Hoewel het besluit van de Commissie Bezwaar er ligt, en er nog weer geruime tijd nadien is verstreken, groeit de irritatie onder de directe bewoners. Er is met onder meer ook sprake van aanhoudend levensgevaarlijke situaties voor de Buurtbus. Voor de bewoners Generaal Spoorlaan/ Marsmanplein, die dagelijks te maken hebben met de het woongenot ondermijnende en daarmee de  hinderlijke parkeersituatie, geldt dat de maat zo langzamer hand wel vol is. Het meest recente antwoord van de Gemeente luidt, dat maar moet worden afgewacht, wanneer de problemen met de parkeergarage eerst moeten worden opgelost. Dat kan, “ als alles een beetje meezit “, tot in het oneindige duren.

Daarom is het plan Commissie Beheer hierover te benaderen, om uitsluitsel met een tot meer spoed manende intentie, te bewerkstelligen.
Marianne zal het aan de politiek gerichte bericht, inclusief de nodige bijlagen, versturen.

 1. Overlast Marsmanplein

Deze overlast duurt al meer dan een jaar !!!
Waarom wordt dit probleem zo moeilijk tot niet op – en/of aangepakt.

Het patrouilleren van Handhaving ontbreekt, blijkt de constatering.

In de parkeergarage vinden vernielingen plaats. Het is nu de bedoeling, dat de bewoners een A4 ontvangen ter informatie. Ruud kan zorgen voor het printen ervan.

Tijdens de Jaarvergadering werd door een vertegenwoordiger van Spaarnelanden
een Big Belly beloofd. Helaas……..!!

In de buurt van “ de Verschmarkt “ worden meloenen neergelegd, die het aanbod van vogels bij het aangeboden fruit van de winkel zelf weg moet houden. De constatering is, dat dit dan wel vogels aantrekt, maar dan op een andere plek dan de “ Verschmarkt “ zelf.

De volgende wijkraadsvergadering in oktober als agendapunt wederom noteren,
de situatie overlastgevend  jongerengedrag op het Marsmanplein.

 1. Schaakbord

Krantenartikel HD – september 2018

De Stichting Buurtschaak zal informatief worden bericht over het schaakbord in de buitenruimte op het Marsmanplein, mochten zij hiervan nog niet op de hoogte zijn.
Marion zal dit bericht versturen.

Crostino vertrekt van het Marsmanplein. De berichten zouden zijn, dat in de plaats van Crostino een Shisha – lounge ? zal worden gevestigd, als vervangende ondernemer.

Nu Crostino, die de sleutel van de schaakkisten in beheer zou nemen vertrekt, is de vraag wie van de winkeliers het beheer van deze sleutel op zich neemt. Ruud vraagt dit na !

 1. Update Schoterbos

Het Verslag ABOS d.d. 14 juni 2018 werd intern aan de wijkraadsleden verzonden, alsmede de afbeelding van het  Schoterboshuis . Er is een melding overlast, veroorzaakt door jongeren. De volgende ABOS – bijeenkomst zal zijn op donderdag 11 oktober 2018 –

Er wordt een schouw in het vooruitzicht gesteld, met als voorbeeld de schouw, die werd gehouden in het Reinaldapark.

 1. Wijkkrant

Wordt dit een Nieuwsbrief, mogelijk te verschijnen in November ? De opmaak van het wijkboekje blijkt moeilijk te realiseren. Wel is sprake van een goede faciliteit aangaande de bezorging van een boekje / wijkkrant. Het voorstel is derhalve toch te kunnen komen tot een Nieuwsbrief, plaatsen van informatie op de website, en in December een Wijkkrant mogelijk te kunnen verspreiden ?

Suggestie van Piet van Rooden. Bij iedere publicatie de suggestie aan wijkbewoners :
“ Kijk ook eens op de Website “.

 1. Wijkschouw – 2 oktober 2018

Een aantal mensen/ vertegenwoordigers instanties- organisaties hebben inmiddels kunnen toezeggen te zullen deelnemen. Juist Handhaving zegt vooralsnog geen mogelijkheid in te kunnen plannen. De geruime tijd in beslag nemende overlast problemen op het Marsmanplein, Het Integrale Veiligheid en Handhavings Actie programma 2017 voor Noord ( Buurt Bestuurt – vanaf 2018 ),
in aanmerking genomen, stemt dit tot verbazing. Temeer ook, omdat Delftwijk weliswaar en vooralsnog op schrift aangemerkt staat,  als zijnde aandachtswijk.

De start van de Wijkschouw zal zijn op het Marsmanplein, zijde Generaal Spoorlaan, ter hoogte van

de SIG – locatie

 1. Sluiting ( 21h15 )
 • De volgende wijkraadsvergadering:
  In verband met het aanwezig kunnen zijn van wijkraadsleden , bij voorkeur te houden
  op 16 oktober, en NIET op 9 oktober, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

 

Vier Burendag en 50jarig bestaan SIG


 

 

Doen jullie gezellig mee aan onze activiteiten?

Flessen voetbal, Snoep happen, Cup cakes versieren, Takken versieren of zelf gemaakte soep eten.

De activiteiten zijn gratis, maar een donatie is altijd welkom! De SIG bestaat namelijk al bijna 50 jaar. Dit jubileum is gekoppeld aan een goed doel: kinderen van de voedselbank.

Zaterdag 22 september van 13:00 tot 15:00 uur.

Tot dan!

TIPS VOOR GRATIS UITJES MET KINDEREN IN EN OM HAARLEM NOORDSpeeltuinen in Noord met leuke speeltoestellen:

Speeltuin Hof van Eden, in het Vondelkwartier Muiderslotweg 222A,www.wijkgebouwhofvaneden.nl

Speeltuin de Trekpleister, Constantijn Huygensstraat, www.detrekpleister.nl, in het Vondelkwartier.

Speeltuin DVS , bij Dietsveld, Clovisstraat 56, www.speeltuin-dvs.nl

Speeltuin Delftwijk, in Delftwijk dus, Arthur van Schendelplantsoen 1,www.speeltuindelftwijk.web.com

Speeltuin Zaanenoord,  in de Indischebuurt Zuid, Obistraat 97       www.speeltuin-zaanenoord.nl

Speeltuin Elba, Lucas Meijerstraat 29, in de Transvaalbuurt,www.speeltuinelba.nl

Speeltuin Burcht ter Cleeff, Van Dordtstraat 40, www.burchttercleeff.nl in de Bomenbuurt, bij Kleverlaan.

Natuurspeeltuin in het volkstuinpark ZWN, in het Van der Aartsportpark, overdag open voor bezoekers. Ook leuk om rond te wandelen daar, natuurhoeken en je kunt paarden enzo zien.

Via hun websites meer informatie over de speeltuin, de openingstijden en de activiteiten .

Genieten in het groen en de natuur: picknicken , spelen, ontspannen:

de Stadskweektuin aan de Kleverlaan, met haar vele mogelijkheden, prachtige tuin, natuur-speelplek, natuurpad, dieren, kabouterpad, tropische kas, kweekcafe enz. Elke dag overdag open.

-DeHekslootpolder met 2 wandelpaden, en vogel-uitzichtplek,bereikbaar vanaf de Slaperdijk, Vondelweg of Spaarndamseweg. Het Spaarne is vlakbij en mooi dorpje Spaarndam ook.

Bosbeek, echt bos in Santpoort-Noord bij de Wustelaan, met achterin picknickveld en kinderbadje. Boom met rondom kabouters, zoek maar! Ernaast draait molen de Zandhaas, waar je in kan, als de winkel daar open is. Even verder op de Wustelaan:uitspanning Bosbeeck voor een drankje of ijsje.

Schoterbos/Noordersportpark, bij de Jan Gijzenvaart en achter de Planetenlaan. Een veelzijdig park met kinderboerderij Schoterhoeve, Artisklas met speciale dieren, picknickplekken, fitness-apparaten enzovoort. Dit park wordt nu verbeterd, dus diverse werkzaamheden daar, maar wel open.

Recreatie-Boerderij Zorgvrij in het Spaarnewoudegebied, ten noorden van Spaarndam, met terras, natuur- speeltuin, allerlei dieren, stallen, activiteiten, speelbos, water enzovoort en rondom wandelen.

Naar de duinen en het strand: *Duin en Kruidberg bij Santpoort -Zuid(onderweg zicht op kasteelruine van Brederode!), *Kennemerduinen :met zwemplassen: Het Wed, Oosterplas en leuk bezoekerscentrum bij Het Wed/ingang Zeeweg. In de Kennemerduinen ook een vogelmeer, en Parnassia bij het strand *Kraantje Lek ( met speelberg, speeltuin en herberg)

Verder: kleinschalige gratis festivals met een kinderprogramma in deze regio, zie de media en internet

Goedkoop en leuk om met kinderen heen te gaan:

Stuif-Stuif! Let op:20-31 aug.2018 Veelzijdig kinder-feest met allerlei activiteiten binnen en buiten bij DOCK-wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan in Schalkwijk, van 20-31 augustus www.stuifstuif.nl

 

 

Monkeytown: een grote binnen-speeltuin bij de Westergracht, horen we goede berichten over.

Santpoortse Feestweek 28 juli-5 augustus, ook kinderactiviteiten, agrarische dag en kermis www.dorpsfeest-santpoort.nl/evenementen.

Heb je meer tipsvoor een volgend overzicht, meldt ze : Marcel Smeenk, DOCK email:msmeenk@dock.nl

Dit is een DOCK –Noord –zomerproduct 2018

Burennetwerk Haarlem: coördinator gezocht in Delftwijk!

Een buurvrouw op leeftijd krijgt haar administratie niet meer op orde, een dementerende heer dwaalt door de buurt, een buurvrouw breekt haar arm en kan haar kinderen niet meer naar school brengen. Hoe fijn is het dan dat je een beroep kunt doen op je buren. Delftwijk heeft al jaren een burennetwerk. Hassania Kemmelings heeft met veel enthousiasme het netwerk opgezet en onderhouden.

Het burennetwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als actieve buurtbewoner iets wil betekenen voor de straat. Hij of zij weet wie er een auto heeft en iemand naar het ziekenhuis kan brengen, of weet wie er goed is in het opruimen van stapels post. De coördinator is aanspreekpunt voor deze contactpersonen. Het laagdrempelige project Burenhulp Haarlem is inmiddels actief in 14 wijken.

Als coördinator organiseer je de bijeenkomsten met contactpersonen, waar tips en signalen uitgewisseld worden. Ook zorg je voor nieuwsberichten voor op de website van Burenhulp en de nieuwsbrief en heb je af en toe contact met de wijkraad. Gemiddeld kost het je maximaal 2 uur per week. Ook kun je denken aan het organiseren van leuke activiteiten zoals burendag, of zomaar een gezellige koffieochtend.

Als coördinator krijg je ondersteuning van het projectteam van Burenhulp, zoals organisatorische zaken. Je kunt ook meedoen aan allerlei interessante bijeenkomsten en workshops.

Burenhulp werkt samen met alle andere andere initiatieven zoals Netwerk Kwetsbare Ouderen, BUUV, Buurtblik of Buurbloemetje.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Karin Wissenburg via karinwissenburg@burenhulphaarlem.nl