Notulen Wijkraadsvergadering 12 december 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 12 december 2017

Aanwezig: Marion, Marijke, Mohamed, Isodoor, Ruud
Te gast: Barbara Munnikkes, Chantal Willemse, Helma Born

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Marijke is er vanavond voor het laatst, na meer dan zes jaar. Nu we op de nieuwe locatie zitten zijn haar werkzaamheden weggevallen, en vanwege persoonlijke omstandigheden houdt ze ermee op. Grote dank voor al haar werk in de verhuur en het op orde houden van de oude locatie en alle andere werkzaamheden die ze voor de wijkraad heeft gedaan.
 1. Vaststellen agenda
  1. Geen wijzigingen.
 2. Notulen vorige vergadering (14 november)
  1. Kleine tekstuele wijziging, verder niets. Met dank aan Isodoor
 3. Post 14 november – 12 december
  1. Gemeente: Updates over zitbank en grote bank Simon Vestdijkpark.
  2. Gemeente: Tip over contactpersoon schaakbord.
  3. Bewoner en gemeente: parkeerproblemen vanwege 50% capaciteit parkeergarage.
  4. WR Frans Hals: Dolhuysbrug petitie.
  5. Gemeente, Josje Mans: Verzoek om input actieprogramma integrale veiligheid en handhaving.
  6. Schouting Brigitta: bouwplannen Schoterbos
  7. Norwell Outdoor Fitness: fitness toestellen in de wijk.
  8. Gemeente, Pim Lemmens: Wijkschouw update.
  9. Spaarnelanden, Nicolette True: Overgang naar Barbara Munnikes.
  10. Vogelhospitaal: Vuurwerkvrije zone
  11. Hilde Prins: Herplanten bomen & Reactie gebiedsprogramma Haarlem noord.
  12. Gemeente, Michel de Graaf: Initiatievenbudget
  13. Spaarnelanden, Kerstbomen inzamelactie.
 4. Spaarnelanden: Barbara Munnikes vervangt Nicolette True

Barbara is de nieuwe relatiemanager voor Haarlem Noord.

Qua overdracht is dit het belangrijkste punt:

 • Arthur van Schendelplantsoen, is verloederd. Bewoners willen een werkgroep opzetten samen met Spaarnelanden en de gemeente om dit structureel aan te pakken.
 1. Wijkschouw update
 • Overlast Marsmanplein
  • Op het Marsmanplein aan de kant van de Dokter de Liefdestraat, tussen Agora en Albert Heijn, wordt nu structureel geparkeerd. Er is daar een aantal plekken voor gehandicapten, er is een stopverbod, en er staat een droge blusleiding waar niet voor geparkeerd mag worden. Dat is niet veilig.
  • Er is een bewoonster die er wat van gezegd heeft, die kreeg een steen op haar balkon.
  • De overlast is nu ook in de parkeergarage.
  • De actie van de gemeente is niet afdoende. We hebben nog geen plan van aanpak ontvangen, dit duurt te lang. We willen hier meer aandacht voor, zoals een bewonersbijeenkomst omdat bewoners de moed beginnen te verliezen. Er schijnt zelfs een SIG bewoner te zijn die op de tweede verdieping boven Teeuwen woont, die er zoveel last van heeft dat hij wil verhuizen.
  • Isodoor heeft aan Bert Buter gevraagd of dit voor de winkeliers even urgent is.
  • Isodoor belt sowieso Menno Evers om dit aan te kaarten. Een doel kan zijn om een bewonersbijeenkomst te beleggen hier in de wijk, met alle relevante stakeholders, om het onderwerp grondig te bespreken en een werkende aanpak te ontwikkelen.
 • Parkeren generaal Spoorlaan: Marianne Weber heeft met ondersteuning van de wijkraad en andere bewoners bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit dat anders was dan de afspraak die we tijdens de schouwe met Pim Lemmens hebben gemaakt. Uiteraard met begrip voor de huidige situatie ivm de 50% capaciteit van de parkeergarage.
 • Arthur van Schendelplantsoen: Petra en Nicolette hadden contact hierover, maar Nicolette gaat weg (zie hierboven). Dit moet nu opgepakt worden met Barbara.
 • We hebben de rest van de lijst doorgenomen en geüpdatet.
 1. Wijkkrant
  1. Bezorging is erg snel gegaan, we zijn tevreden met Stefan Marketing.
  2. Inhoud lijkt helemaal in orde.
  3. Vraag over adverteren, wordt beantwoord.
  4. Nieuwe boekje moet eind februari bezorgd worden, dus in januari moeten we de kopij al hebben. Dat is behoorlijk korte termijn.
  5. Kopij (agendapunt volgende keer):
   1. Transitiewerkgroep
   2. HOV
 2. Schaakbord
  1. We wachten af of de oproep in de wijkkrant iets oplevert. We hebben van Menno Evers een contactpersoon die bezig is met openbare schaaktafels. Nog geen tijd gehad daar inhoudelijk contact mee op te nemen.
 3. Terugkoppeling WBO
  1. Presentatie van bestemmingsplan naar beheersverordening.
  2. Gelegenheidscoalitie 023 bereikbaar!
 4. Vergaderingen van 2018
 5. Sluiting (21:20)
  1. Iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
  2. Volgende vergadering is op 9 januari 2018.

Notulen Wijkraadsvergadering 14 november 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
 

Wijkraadsvergadering 14 november 2017
Te gast: Ilona Ruigrok (SIG), Piet de Vries (WR Patrimoniumbuurt), Marianne Weber (VVE Delftwijk), Serdan Akat, Orhan Kose, Murat Kandemir (allen stichting Fatih).
Aanwezig: Ruud, Mohamed, Max, Isodoor, Marion.

 1. Opening en mededelingen (19:45)
  1. Max vertelt dat zijn gezondheid achteruit gaat, de kans bestaat dat hij einde van het jaar met de wijkraad stopt.
  2. Volgende transitiegroep overleg is dinsdag 21 november
  3. Volgende overleg adviescommissie Schoterbos 23 november
  4. Parkeergarage Marsmanplein
   1. Wat nog mist: Aanpak parkeren communicatie.
   2. Hoe lang dit gaat duren is nog onbekend.
   3. De SIG krijgt in de Garmt Stuyvelingstraat een eigen plek voor hun busje waarmee ze hun cliënten vervoeren.
   4. Er is een verkeersbesluit in de staatscourant gepubliceerd. Dat komt niet overeen met de afspraken van de wijkschouw. Daar gaat Marianne bezwaar tegen aantekenen, de wijkraad ondersteunt dat.
  5. Postvakje in Buurtwinkel.
  6. Nieuwe flyer om informatie uit de wijk te verzamelen.
   1. Uitdelen in ons eigen netwerk en bv bij Sint Maarten
   2. Op plekken neerleggen, zoals supermarkt, Buurtwinkel, kappers, anders…?
 2. Vaststellen agenda
  1. Geen aanpassingen.
 3. Notulen vorige vergadering (10 oktober)
  1. Bij Schaakbord: Jan van Zuylen heeft de vraag over controle van compleetheid van de schaakset bij Fieke Reitsma neergelegd, daar komt nog een antwoord op.
  2. Sint Maarten: volgend jaar wat eerder aan SIG communiceren dan helpen ze ook graag.
  3. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 4. Post 11 oktober – 14 november
  1. Marcel over afscheid Joke van Camerijk.
   1. Marion stuurt vanuit de wijkraad een berichtje.
  2. Gemeente: Financiële afronding 2017
  3. Initiatievencafé
   1. Wanneer: Woensdag 29 november 2017
    Hoe laat: Van 17.00 tot 18.00 uur pitches en van 18.00 tot 19.00 uur borrel en netwerk
    Waar: Gemeente Haarlem, Gedempte Oude Gracht 2
    Aanmelden: initiatief@haarlem.nl.
  1. Kees Steendam (Spaarnelanden): Afspraken met Jan Kessens en bewoners over groen Harry Mulischsstraat.
  2. Gemeente: Evenementenbeleid (voor ons niet echt relevant)
  3. Gemeente: Div. Communicatie over parkeergarage Marsmanplein.
  4. Erika de Bly: Raadsmarkt stralingsbewustzijn.
  5. Gelegenheidscoalitie 023 bereikbaar!
   1. Voor ons relevant vanwege verdubbeling Vondelweg die in hun plan genoemd wordt, en de Jan Gijzenkade als doorgaande weg. Wordt bij het WBO verder besproken. Onze wijkraad is tegen verbreding van de Vondelweg.
  6. Bert Buter: Uitnodiging Bubbels Ballen & Beurs
  7. Verlichting toegangspad Delftplein
  8. Parkeren PC Boutensstraat
  9. Gemeente: Gebiedsanalyse noord 2017

We blijven een aandachtswijk, is ook tijdens de gemeenteschouw in oktober vastgesteld. ‘Delftwijk scoort op veel terreinen minder dan de rest van het stadsdeel ondanks de sociale en fysieke investeringen in de herstructurering. Dit vraagt om een nadere analyse om te kunnen achterhalen waar de oorzaak ligt van deze onvrede en te bepalen op welke wijze we dit de komende jaren kunnen ombuigen.’

  1. Gemeente: Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2018 + uitnodiging miniconferentie subjectieve veiligheid, 1 november 2017
  2. Spaarnelanden: Verwijderen bladafval
 1. Kennismaking stichting Haarlem Fatih

Stichting Haarlem Fatih is de nieuwe eigenaar van het pand aan de Generaal Spoorlaan 2. Ze zitten nu nog in de Lange Herenstraat. Activiteiten zijn oa gebedshuis, educatie, politiek, ondersteuning. Doel is oa om mensen te verbinden. Er wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor de buurt.

 1. Vaststellen nieuwe document ‘Doelen wijkraad’
  1. Vastgesteld.
 2. Schaakbord
  1. Kijken we of we een werkgroep kunnen opzetten?
   1. Isodoor schrijft een oproep in de wijkkrant voor een werkgroep.
  2. Schaakvereniging chess school erbij betrekken? kennemercombinatie@gmail.com
 3. Wijkschouw
  1. We hebben nog geen terugkoppeling ontvangen over de status van afhandeling van de besproken punten. Dat vinden we jammer.
  2. We hebben ook nog geen plan van aanpak ontvangen over het onderwerp Hangjongeren Marsmanplein. Isodoor checkt bij Josje.
 4. Terugkoppeling WBO
  1. Wijkgesprek wordt wellicht verplaatst voor ons cluster.
  2. SOR: 340 onderwerpen uit de inspraak, 30 november wordt dit besproken.
  3. HOV: Het onderzoek zou al in de Cie Beheer besproken moeten zijn. Checken.
  4. 17 dec wordt de Jan Gijzenkade Oost opgeleverd. Er is nog geen overeenstemming over het kruispunt met de Rijkstraatweg.
 5. Sint Maarten terugblik
  1. Ging erg goed! Isodoor heeft meegelopen en 210 mensen geteld. De werkgroep heeft super werk geleverd. Ze doen zelf ook nog een evaluatie. We hopen dat het volgend jaar weer zo goed kan worden.
 6. Wijkkrant
  1. Alles is naar Roads. Er komt dus nog een stukje over het schaakbord bij. Als de drukproef er is leest de hele wijkraad mee voor feedback.
  2. Bij de wijkkrant in de lente een stukje over de resultaten van de wijkschouw. Isodoor agenderen.
 7. Actualiteit website
  1. Tabje wijkraad: Nieuwe doelen posten.
  2. Tabje informatie: Marion kijkt hiernaar en actualiseert het.
 8. Rondvraag
  1. Piet de Vries noemt de coöperatieve wijkraad in de Oosterparkbuurt in Groningen die via loting vastgesteld wordt. 5 gelote mensen uit de wijk met 6 gemeenteraadsleden, en 400 buurtbewoners die de besluiten toetsen. Isodoor zal informatie onder de wijkraad verspreiden.
 9. Sluiting (21:25)
  1. Volgende vergadering: 12 december

Notulen Wijkraadsvergadering 10 oktober 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 10 oktober 2017
Aanwezig: Marion, Ruud, Mohamed, Isodoor
Te gast: Lonneke van der Weyden (Ymere), Wil ten Bosch, Gerrit Oostra, Jan van Zuijlen (SIG), Dirk Peters (transitiegroep)


1. Opening en mededelingen (19:45)

a. Notulen van juli staan nog niet op de website. Isodoor vraagt Hein ze te plaatsen.
b. Artikel HD: Onderzoek verkeerslichten Haarlem Noord in het kader van de HOV. Is in het WBO ook behandeld, wethouder Sikkema heeft met gedeputeerde Post gesproken. Er wordt verder onderzoek gedaan. Half november is resultaat aangekondigd.
c. Volgende week dinsdag 17 oktober volgende bijeenkomst transitiegroep

2. Vaststellen agenda
a. Agendapunt 5 verschuift naar november.
b. We beginnen met de gasten
i. Wil ten Bosch
Waarom is er niet met een bewoner naar de plek gekeken? Het is nu nog steeds niet naar behoren. Onkruid, de tegels die er zouden komen liggen er nog steeds niet. Lang geparkeerde auto’s (drie dagen, handhaving komt pas eind van de dag na ’s ochtends bellen).
De andere gasten hebben niets extra’s te agenderen.

3. Notulen vorige vergadering (12 september)
Worden zonder wijzigingen vastgesteld. Isodoor vraagt Hein om ze te plaatsen.

4. Post 13 september – 10 oktober
a. Gemeente: Delftwijk 100. 6 oktober was de wandeling om te kijken wat aandacht verdient. Lonneke van der Weyden was erbij, Dirk Peters ook. Zo’n 30 aanwezigen. Ging met name over openbare ruimte. Aanstaande vrijdag 13 oktober opvolging, Mohamed gaat daarheen.
b. Aantasting vloeren grondwaterstand Rijksstraatweg. Marion beantwoord de vraag: eerst melden bij het meldpunt gemeente. Dan verder kijken.
c. Gemeente: Aantasting miniconferentie subjectieve veiligheid. 1 november 13:30 tot 17:00. Gravenzaal Stadhuis.
d. Open dag Delftwijk Hand in Hand. Isodoor is er kort heen geweest, Hassania en Paula gezien, er waren zo’n 20 dames te gast. Lijkt een goed initiatief te zijn!
e. Ria Luisini, fietstunnel Randweg heeft onderhoud nodig, is glad en belichting is veelal kapot.
f. Aanstaande donderdag adviescommissie Schoterbos verplaatst naar de Fjord. Is voor Marion rede voor twijfel of ze dan redt erbij te zijn.

5. Schrijversbuurt festival (Joost Pollman)
Verzetten naar volgende keer.

6. Schaakbord
a. Prijsvraag: Er is één inzending verkozen. Die wordt door Isodoor op de hoogte gebracht, de andere inzendingen krijgen ook bericht (over de winnaar wordt niet gecorrespondeerd).
b. Plan maken
i. Winkel selecteren waar de sleutel in beheer wordt gehouden
ii. Met borg kunnen ophalen
iii. Huisregels op een bord bij de kisten
iv. Met scholen / schaakclubs (kennemercombinatie@gmail.com) samenwerken
v. Jan van Zuylen checkt bij SIG of de MMplein ploeg regelmatig wil checken of de set nog compleet is.

7. Wijkschouw
a. We hebben vlot het overzicht van Pim ontvangen. Isodoor heeft een reactie gegeven en hem doorgestuurd naar de aanwezigen, voor zover ziet het er goed uit. Volgende maand checken wat ervan al geregeld is. Spaarnelanden is al begonnen met hun actiepunten.

8. Terugkoppeling WBO
a. Nut en noodzaak van de Wijkgesprekken
Menno Evers heeft aangegeven dat er aan getwijfeld wordt of dit nog wel relevant is. Vanuit ons ervaren we het als lastig omdat het overdag is en tegenwoordig ook in het centrum in plaats van in de wijk. Dit maakt het voor onze wijkraad moeilijk om erbij te zijn, ondanks dat we de inhoud wel degelijk belangrijk vinden.
b. Right to Challenge: Wat zijn onderwerpen / zouden mensen in onze buurt hier iets mee willen? Handhaving bijvoorbeeld? Wijkkrant

9. Terugkoppeling wijkgesprek
a. Max is afwezig.

10. Status hangjongeren
Vorige vergadering goed besproken, bij de Wijkschouw ook nog eens aangestipt. De gemeente is dit serieus aan het behandelen en een afspraak aan het plannen. Helaas alleen opties overdag ontvangen. We begrijpen dat het voor de professionals vervelend is om ’s avonds af te spreken, maar voor de wijkraad en bewoners is het moeilijk om overdag tijdens hun betaalde werk af te spreken. De afspraak staat nu op 24 oktober 13:00 uur. Bewoners worden vooralsnog uitgesloten van dit overleg. We vragen aan de gemeente hoe zij er dan bij betrokken worden.

11. Sint Maarten
a. Isodoor heeft contact gehad met Caroline Erkens, directrice van de Bavoschool. Caroline helpt ons door de vraag naar werkgroepsleden onder de ouders van de school te verspreiden.
b. Jan van Zuijlen geeft aan dat de SIG kan ondersteunen hierbij.
c. Muggenblazers, Wilma, eind oktober laten weten of het door gaat.
d. Geen werkgroep = geen optocht.
e. Eventueel kan met een kleine werkgroep een simpeler versie georganiseerd worden, bijvoorbeeld muziek en glühwein op het plein oid.

12. Groen Links: Vragen voor verkiezingen
a. Wat speelt er in de wijk?
i. Onze wijk moet sociaal weer vorm krijgen na/tijdens de herstructurering. Dat verdient aandacht.
b. Wat verwachten we daarbij van de gemeenteraad?
i. Activiteiten ontplooien die de nieuwe generatie bewoners uitlokt om de sociale cohesie te versterken.
c. Wat verwachten we van de gemeente om wijkraden in staat te stellen optimaal te functioneren?
i. Bijeenkomsten (zoals het wijkgesprek) zo organiseren dat het toegankelijk is voor wijkraadsleden en bewoners. Dus in de wijk en in de avond.
d. Isodoor koppelt terug.

Sidenote van Lonneke van der Weyden: De renovatie Delftlaan Zuid / PC Boutensstraat duurt iets langer dan gepland, nog 6 maanden bezig. De noordelijke twee blokken zijn alweer bewoond. Tegenslag met asbest en brandveiligheid gehad.

13. Pleio gebruiken voor communicatie bewonersonderwerpen
a. Bewoners kunnen er niet op, dus communicatie moet uiteindelijk alsnog via mail. Bij het WBO pijlen of dit ook bij andere bewoners speelt.

14. Wijkkrant
a. Kopij:
i. Nicolette True, Spaarnelanden. Iso informeert.
ii. Right to Challenge. Iso informeert naar kopij bij Menno.
iii. Schaakbord
iv. HOV
v. Optie: Hand in Hand. Iso heeft Hassania gevraagd of ze kopij hebben.
vi. Kerst Sing Inn. Heeft Ruud al ontvangen.
b. Andere aanpassing:
i. SIG aan het overzicht van de organisaties in de wijk toevoegen. Pakt Ruud op.

15. Rondvraag
a. Marion vraagt Ruud over de belijning parkeervakken PC Boutensstraat. Ruud pakt dit op.
b. Jan van Zuylen geeft aan dat in Diemen de streetcoaches goed werken met hangjongeren. Die kunnen ook gebouwen in, ze hebben gezag, en ze zijn toegankelijk voor jongeren.
c. Jacques: in Schalkwijk zijn buurtouders actief.
16. Sluiting (21:20)
a. Volgende vergadering: dinsdag 14 november 19:45 uur.

Leden voor nieuwe werkgroep Sint Maarten optocht gezocht


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Leden voor nieuwe werkgroep
Sint Maarten optocht
gezocht
 

De afgelopen jaren is door de werkgroep Delftwijk Leeft! een Sint Maarten optocht georganiseerd die vanaf het Marsmanplein door onze wijk loopt. Het was een groot succes, de opkomst is gegroeid naar zo’n 200 personen! Maar, de werkgroep is helaas opgehouden te bestaan. Het zou jammer zijn als de optocht nu ook ophoudt te bestaan.

Er is een draaiboek beschikbaar, maar het kan natuurlijk ook anders aangepakt worden als een nieuwe werkgroep dat wenst. De tijdsinvestering is beperkt.

De Muggenblazers, die de muzikale begeleiding verzorgen, hebben al toegezegd te kunnen.

Voor informatie en aanmeldingen voor de werkgroep:
Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Secretaris: Isodoor Jonker
secretaris@delftwater.nl

We kijken uit naar een leuke nieuwe werkgroep en een succesvolle optocht dit jaar!

Notulen Wijkraadsvergadering 12 september 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 12 september 2017

Aanwezig: Mohamed, Marion, Marijke, Max, Ruud, Isodoor
Te gast: Charlotte Willemse, Petra Nuyens, Amina Zwaan (Handhaving), Danette Hoek (Handhaving) Ferry van der Laan (Handhaving, sinds 1 sept coördinator Noord), Marianne Weber (voorzitter VVE Van Delftwijk), Yvonne Kooiman, Marianne te Boekhorst, Nicolette True (Spaarnelanden).

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Dit is de eerste wijkraadsvergadering in de Buurtwinkel. Het is volle bak dus dat is meteen even passen en meten, maar we zijn heel blij dat we hier kunnen zitten! De aanwezigen vinden het ook een aangename ruimte, en de mensen die de vroegere ruimte kennen vinden het een grote verbetering.
 • Nieuwe contactpersoon Ymere: Lonneke van der Weyden.
  • Uitnodigen bij de volgende wijkraadsvergadering
 • Afronding pand Wijkwinkel.
  • Sleutel Buurtwinkel neemt Ruud onder zijn hoede.
 • Open dag Spaarnelanden. De eerste keer dat de deuren open gaan! 24 september. Aanmelden is verplicht, toegang is gratis. Het wordt een volle dag met allerlei activiteiten voor jong en oud, en allerlei informatieve onderdelen over wat er door Spaarnelanden in Haarlem gedaan wordt.
 • Inspraak SOR. De inspraaktermijn sluit op 29 september.
 • Uitnodiging gemeente burgeradvies Handhaving. 2000 mensen in onze wijk hebben een uitnodiging gekregen voor een buurtwandeling. 100 mensen kunnen meedoen, uit de aanmeldingen wordt geloot.
 • 27 september Zijlpoort dag voor de vrijwilligers. Om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Aanmelden is gewenst.
 • Falco Bloemendal wordt City Manager van Haarlem (hij vertrekt als directeur bij Stay Okay).
 • Chantal: Contact tussen SVO en bewoners zou goed kunnen zijn. Isodoor: Ingrid mailen om dit voor te leggen. Een briefje om info van bewoners te verzamelen zou ook al een idee zijn.
 • Rookoverlast bij rookput bij de Bruna Wijkschouw.
 1. Vaststellen agenda

‘Prijsvraag openbaar schaakbord’ toegevoegd als punt 10

 1. Notulen vorige vergadering (11 juli)
 • Berm Harry Mulichstraat: Hoe gaat het daarmee? Isodoor checken en zo nodig contact met Wil of Pim opnemen.
 • 9.: Delfts Groen overlast heeft Marion bij de klankbordgroep ter sprake gebracht.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Post 12 juli – 12 september
  1. Groen Links: Vragen voor verkiezingen Iso: doorsturen. Agenderen.
   1. Wat speelt er in de wijk?
   2. Wat verwachten we daarbij van de gemeenteraad?
   3. Wat verwachten we van de gemeente om wijkraden in staat te stellen optimaal te functioneren?
  2. 23 september is Burendag op het Delftplein en het Flevoplein festival. Marion gaat naar het Delftplein, Mohamed en Ruud gaan naar het Flevopleinfestival. Gurkan op de hoogte brengen (Isodoor).
  3. Verzoek Peter Vonk voor belijning in de PC Boutensstraat parkeerplekken. Ruud checkt bij Pim Lemmens of dit mogelijk is.
 2. Hangjongeren Marsmanplein

Charlotte Willemse heeft dit punt ingebracht. Het gaat om een groep van zo’n 16 a 20 jongeren, bijna elke avond, vaak ook overdag. Met scooters, hard praten. De ramen kunnen niet open als zij er zijn. Dit is al twee jaar aan de gang. Er hebben 36 huishoudens een handtekening gezet om het verzoek dat er iets beters moet gebeuren kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld een groepsverbod of een samenscholingsverbod.

Er wordt ook vandalistisch gedrag vertoond. De gehandicapte man die vaak op het plein is wordt ook minderwaardig behandeld. (Notitie achteraf door Isodoor: Toen ik dezelfde avond iets in het Mededelingenbord hing waren twee jongens de man aan het irriteren, oa door het gaspedaal van zijn scootmobiel tegen zijn wil in te drukken).

Handhaving: Het probleem met de jongeren en de scooters is bekend. Het Marsmanplein is als hotspot gemarkeerd wat betekent dat het in de standaard surveillanceronde meegenomen wordt, sowieso twee keer per dag. Jongeren wordt duidelijk gemaakt dat ze hier rekening mee moeten houden, scooterrijders mogen alleen lopend over het plein.

Ma/di/wo na 00:00 uur, do/vrij/za na 22:00 uur en zo na 17:00 uur moet er bij politie gemeld worden. Als er een telefonische melding is komt Handhaving direct mits er capaciteit is. Scooters worden sinds twee maanden direct bekeurd, dat gebeurt veel.

Samen met Meerwijk zijn wij aandachtsgebied voor veiligheid. Met een groep van 100 mensen wordt er samen met Handhaving en Politie een wandeling georganiseerd om te bekijken wat de problemen zijn vanuit bewoners en Handhaving/politie (zie ‘Mededelingen’ hierboven)

Terugkoppeling: Er kan een spreekuur georganiseerd worden voor bewoners om hun problemen duidelijk te maken.

Vanuit Handhaving is Peter van Vliet leidinggevende hierin.

Jacques Amand gaat dit ook politiek aankaarten.

Er volgt terugkoppeling vanuit Handhaving over de vervolgacties.

 1. Extra agendapunt: parkeren Generaal Spoorlaan aan het Marsmanplein.

Marianne Weber brengt in dat er altijd auto’s en busjes hier op de stoep parkeren, en dat ze over de stoep rijden tussen de liggende palen

Er is bij de opening van het gebouw toegezegd dat er bloembakken geplaatst zouden worden.

Handhaving: Het is een bekend probleem. Eerst werd er op de stoep geparkeerd tot er bonnen geschreven werden. Nu staan ze op de straat, daar moet nog een besluit over genomen worden om het een parkeerverbod te maken. De termijn daarover is onbekend.

Verzoek aan Pim Lemmens: Iets hieraan doen: een parkeerverbod + structureel bekeuren, en anders betonblokken oid. Actie Isodoor.

Bij AH laad&losplek zijn twee plekken met kruizen voor gehandicapten, daar wordt ook altijd geparkeerd door niet-gehandicapten.

Structureel probleem: Er zijn te weinig handhavers en te weinig politie.

 1. Arthur van Schendelplantsoen

Petra Nuyens heeft samen met een aantal andere bewoners gekeken wat er aan het plantsoen moet gebeuren om het leefbaarder te maken. Een medewerker van Spaarnelanden zei dat het een beetje een vergeten gebied is. Bij een melding doen ze er iets aan, maar verder geen onderhoud.

Er moet flink gesnoeid worden (onder andere bomen). De mederwerker heeft de brandnetels die over het hele pad groeiden gelukkig verwijderd voor de schoolgaande kinderen.

Het is verwilderd, en daarom dumpen mensen er ook troep. Mensen aanspreken heeft een grote mond tot gevolg. De stoep wordt ook als scooterpad gebruikt, soms zelfs een auto. Terwijl er een speeltuin aan de stoep zit. Erg gevaarlijk.

De feesten in het speeltuingebouw lopen ook uit de hand met geluidsoverlast, dronkenschap (Amina gaat kijken of hier op gehandhaafd kan worden) en auto’s die in het plantsoen geparkeerd staan. Veel hangjeugd en een erg vervelende, verloederde sfeer. Genoeg is genoeg.

Er is ook met de wijkagent over gesproken.

Het plantsoen moet stevig aangepakt worden: Veel geknipt en gesnoeid, beter licht. Er is ook altijd wateroverlast.

Het plantsoen zou ook een echte verbetering kunnen krijgen, doelstelling is voorjaar 2018. Samen met de gemeente, bewoners en de wijkraad.

Petra en Nicolette gaan hier verder naar kijken. Handhaving gaat ook bij de speeltuin checken of de regels (geen alcohol) duidelijk aan de huurders kenbaar gemaakt worden.

Meenemen in de wijkschouw.

 1. Transitie werkgroep

Loopt behoorlijk goed. Gaan we niet diep op in ivm tijdrestricties.

 1. Sint Maarten

In eerste instantie benaderen: Mensen van Delftwijk Leeft die misschien nog mee willen doen.

De Bavoschool vragen om daar te mogen promoten om een werkgroep samen te stellen.

Ook in buurwijken checken.

Sandra ook vragen.

 1. Wijkschouw

Proberen om hem te vervroegen van 20:00 naar 19:00 uur.

We hebben nu een aantal locaties, Isodoor zal ze in een logische route plaatsen.

 1. Prijsvraag openbaar schaakbord

We hebben vijf inzendingen gekregen, die gaan we bespreken en volgende keer kiezen we een winnaar en maken we een plan van aanpak.

 1. Wijkkrant

Wijkcontactvrouwen volgende keer in het boekje aandacht geven.

En een keer uitnodigen voor een wijkraadsvergadering.

Kopij: Pre Wonen sloop-nieuwbouw plannen Aart van der Leeuwstraat.

Volgende wijkkrant: eind november. Kopij inleveren tot 1 november.

Kopij: AED’s op het Marmanplein. Aan winkeliersvereniging vragen.

 1. Extra agendapunt: Rondvraag
 • Jacques Amand: Blij met de nieuwe locatie voor de WR vergaderingen.

En: Gemeentelijk beleid is dat onze wijk een C gebied is voor Spaarnelanden.

 • Nicolette True: Informatie over het adopteren van een groenstrook. Meldingen over groen en de openbare ruimte graag melden via tel nr. 14023
 • Yvonne Kooiman: Zwerfvuil bij prullenbak naast de Buurtwinkel. Zou de Big Belly die verderop staat verplaatst kunnen worden? Wijkschouw.
 • Max / Delfts Groen is uitgenodigd om bij de voorbereiding van Burendag te zijn voor het uitlenen van
 • Spaarnelanden telefoonnummer: 7517200. Ook voor noodgevallen (handtas in prullenbak bijvoorbeeld) .
 1. Sluiting (21:35)

Volgende vergadering: 10 oktober, 19:45.

Jaarvergadering: 20 maart 2018

Notulen Wijkraadsvergadering 11 juli 2017

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 11 juli 2017

Aanwezig: Ruud, Marijke, Marion, Mohamed, Max, Isodoor
Te gast: Jacques Amand (Trots Haarlem), Wil ten Bosch (wijkbewoner), Susan IJzelenberg (SIG)

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Dit is de laatste vergadering in deze locatie. De eerste was 5 juni 1986.
 • 3 oktober is er een wijkschouw. Wijkbewoners kunnen punten aanleveren via secretaris@delftwater.nl. Afhankelijk van de ingebrachte punten maken we een route om zoveel mogelijk punten langs te lopen. Daarbij wordt rekening gehouden met de geschiedenis van wijkschouwen (om als dat zo uitkomt telkens een ander deel van de wijk te beslaan).
 1. Vaststellen agenda

Wil ten Bosch heeft een vraag, dus die plannen we als eerste in. Verder verschuiven we punt 7 (opzegging huur etc) naar het einde zodat de gasten dat niet bij hoeven te wonen.

Wil woont in de Harry Mulischstraat waar Douwe hard gewerkt heeft om iets in de berm te krijgen zodat het gras niet telkens stuk gereden wordt door auto’s en busjes. Daar is na de vorige wijkschouw eindelijk iets geplaatst, maar erg laag. Het onkruid is ongeveer alweer langer, de struikjes zijn zo klein dat ze regelmatig omver gereden worden en dus dood gaan. Kwestie van weggegooid geld op deze manier, en dus ook geen oplossing van het probleem.

Er is ook één stuk waar vanwege puin geen struikjes geplant konden worden, daar zouden ze een stukje van de weg geplaatst worden met dan groene tegels tussen de weg en de struikjes om stukgereden gras en een modderpoel te voorkomen.

Momenteel dus onsuccesvol, bewoners zijn erg ontevreden over de afhandeling hiervan. Als wijkraad vinden we dat dit zeker opgelost moet worden, en in een veel kortere termijn dan nodig was om überhaupt iets gedaan te krijgen.

Actie: Isodoor stuurt Pim een mail hierover.

 1. Notulen vorige vergadering (13 juni)

Twee kleine aanpassingen, verder vastgesteld.

Isodoor: Aan Hein sturen.

 1. Post 14 juni – 11 juli
 • 4 juli debat parkeerreferendum
 • Scouting Brigitta, Zomer in de Zaanen festival
 • Vrijgave Structuurvisie Openbare Ruimte
  • Met name de Velserboog en de Knip in de Kennemerbrug zijn voor ons relevant.
 • Marcel Smeenk (Dock), informatiepakket voor nieuwe bewoners Delftplein: Isodoor levert 160 wijkkranten bij Marcel af.
 • Wijkraad Leidsebuurt. Prijsverhoging buurtstallingen. Voor ons niet relevant.
 • Menno; motie versnelling invoering Strategisch Plan Afvalverwerking. Wordt donderdag besproken, is voor ons zeker relevant.
 • Myrle Bleumink (gemeente): Definitief Ontwerp HOV vastgesteld. Zie hieronder bij punt 7; terugkoppeling WBO.
 1. Transitie werkgroep

De onderwerpen van de jaarvergadering blijken een logische volgorde te hebben: Eerste hebben we het doel vastgesteld, nu zijn we het netwerk in kaart aan het brengen. Dan gaan we de wijze van communicatie vaststellen en aan het draagvlak werken. Eerstvolgende bijeenkomst is 1 augustus.

 1. GFT inname in onze wijk

Dit wordt in het Strategisch Plan Afvalverwerking meegenomen, maar wij staan pas voor 2019 gepland. Menno Evers heeft ons een motie van de ChristenUnie doorgestuurd om dit versneld in te voeren. Die wordt aanstaande donderdag in de commissie beheer behandeld.

 1. Terugkoppeling WBO
 • Presentatie Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.
 • HOV wordt 13 juli besproken bij de gemeente. Ria Luisini gaat voor het WBO inspreken om de aandachtspunten die met name over veiligheid van bewoners gaan nog goed te benadrukken. De reactie van de gemeente was niet op alle punten naar tevredenheid.

Nulmeting en meting over een jaar in de gaten houden.

 • Velserpoort: Langer contract. Extra opvang alleenstaande daklozen. 12 juli bijeenkomst. Jur Botter ligt het dan toe.
 • Kadernota: Niet meer in bezuinigingsstand. Onderhoudsniveau B. Speeltuinen weer meer geld.
 • We hebben van Menno het overzicht van bewonersinitiatieven ontvangen.
 • Onderwerp om bestemmingsplannen niet een nieuw bestemmingsplan op te stellen, maar een zogenaamd beheerplan: Nog onduidelijk om welke plannen dit gaat voor onze wijk. We hebben hier vragen over omdat het gaat om een versnelling van het proces die ten koste kan gaan van de inspraak door bewoners.
 • Structuurvisie Openbare Ruimte: 6 juli besproken bij commissies beheer en ontwikkeling. Inspraak start na de zomervakantie (18 aug – 29 september). 7 sept en misschien 5 sept zijn inspraakbijeenkomsten.
 1. Wijkkrant

We hebben een eerste versie ontvangen, daar hebben we wat feedback op gegeven. We wachten op een drukproef. Ruud gaat morgen even langs. Over twee weken zou hij verspreid moeten kunnen worden. Daar hebben we helaas nog geen mensen voor.

 1. Delfts Groen
 • We hadden 4 juli een overleg op de tuin. Het was heerlijk weer, de tuin ziet er goed uit, er was een bijenzwerm en imker Falco kwam meteen om hem te vangen.
 • Er is meerdere avonden tot laat geluidsoverlast geweest. Twee keer is politie erbij geweest, maar na het vertrek van de politie was het binnen een half uur weer raak. Dit is een erg vervelende situatie. We hopen dat Handhaving en Politie hier een actievere rol in willen spelen. Marion brengt dit bij de klankbordgroep ter sprake.
 • Er zijn vier fruitbomen erbij geplant.
 • We zijn met Erika van de Zintuigentuin in gesprek om te kijken wat voor watervoorziening op dat deel van de tuin gerealiseerd kan worden.
 • We maken een flyer om nieuwe bewoners van het Delftplein te verwelkomen. Dit doen we in het Nederlands, Engels en Arabisch.
 1. Opzeggen huur en wijkwinkel leeg maken

Isodoor heeft de huur officieel opgezegd per 31 juli, dus eind augustus moeten we de ruimte leeg en bezemschoon achterlaten.

Op 8 augustus gaan we om 19:30 de winkel leeg halen. Sommige spullen worden al mee genomen, Marijke brengt wat naar de kringloop en zet wat op ‘Gratis af te halen’.

 1. Sluiting (21:30)

We kijken nog een knipselalbum van Marion in dat een stuk geschiedenis van de wijk in kaart brengt.

Volgende vergadering is op dinsdag 12 september, dan voor het eerst in de Buurtwinkel.

Notulen Wijkraadsvergadering 13 juni 2017


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen
Wijkraadsvergadering 13 juni 2017

Aanwezig: Ruud, Max, Mohamed, Marion, Isodoor

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • De volgende bijeenkomst van de Wijkraad Transitiegroep is op 20 juni.
 • De eerstvolgende bijeenkomst van Delfts Groen is op 4 juli.
 • 22 mei was de afgelopen klankbordgroep Delftplein. Er zijn nog enkele bijeenkomsten en dan neemt de sociale werkgroep het over.
 • 23 september is het Burendag, dan wordt er op het Delftplein wat georganiseerd (net als op het Flevoplein).
 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Notulen vorige vergadering (9 mei)

Punt 7: De slurrie is opgeruimd en die plek is opnieuw ingezaaid.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Isodoor: Aan Hein sturen.

 1. Post 10 mei – 13 juni
  1. Gurkan – Flevoplein festival 23 september. Kan de wijkraad daar staan met een informatiestand? Om zowel info te verzamelen (behoeften en wensen van bewoners verzamelen) en info te verstrekken over projecten in de wijk. Isodoor overlegt met Gurkan.
  2. Peter Appel – Dock – Verhuizing wijkraadsvergaderingen

Doorgenomen, Isodoor antwoordt.

(Actie: Opzeggen huidige ruimte)

  1. Delftplein – Welkom nieuwe bewoners. Isodoor zal de tekst naar Engels vertalen en Mohamed naar Arabisch.
  2. Afmeervoorzieningen bewonersbrief.
  3. Ineke Verhoef, PvdA – Bestemmingsplannen / Beheersplannen. Hierover hebben we onze vragen. Met name over de beoogde tijdswinst van beheersplannen tov bestemmingsplannen, behaald door het uitschakelen van een aantal fasen waaronder de inspraakfase. Dit komt op de agenda van het WBO. Vraag vanuit ons: Om welke plannen gaat het voor onze wijk?
  4. Toekomstvisie Haarlem 2040
  5. Structuurvisie Openbare Ruimte update. Isodoor schrijft een stukje voor de wijkkrant over de SOR, Haarlem 2040 en de Kadernota. Deze documenten zo mogelijk ook op de website plaatsen.
  6. Elan, modelwoning Delftplein. Marion is er geweest, het ziet er heel netjes uit. 3 augustus worden de eerste woningen opgeleverd, medio september de rest. Urgentie van bewoners moet aangetoond worden. Mensen die het langst op de wachtlijst staan komen het eerst aan bod. Statushouders dienen het eerste bod dat hen gedaan wordt te accepteren om in aanmerking te blijven komen. Mensen zijn wel bang dat hun plek op de lijst weg is als ze akkoord gaan met bijvoorbeeld een driekamerhuisvesting. Begin juli is het bewonersaanbod bekend.

Er is een opbouwwerker bij. Begeleider van statushouders en sociaal wijkteam en Buuv ook. Elke gang krijgt een kennismakingsbijeenkomst. 23 september op burendag wordt er wat georganiseerd. Kinderen uit de Velserpoort worden hier ook bij betrokken.

  1. SIG, Susan IJzelenberg, contact met de wijkraad. Isodoor antwoordt haar.
  2. Offerte Dock / Antsje Zeldenrust voor Transitiegroep. Het aantal uren is misschien toch aan de hoge kant (hadden Isodoor en Antsje besproken). Specifieker ingaan op de werkzaamheden en dan de uren aanscherpen. Isodoor.
 1. Transitie werkgroep

6 juli waren de mensen die zich hiervoor hadden opgegeven bij elkaar. Het was een verkennende bijeenkomst. Dit is eruit gekomen:

 • December 2017 willen we duidelijkheid over de toekomst van de wijkraad.
 • In die tijd wordt de plek van de wijkraad in de wijk verder bepaald.
 • Eerste stap is het in kaart brengen van het netwerk in onze wijk (beginnende bij bewonerscommissies en verenigingen van eigenaars).
 • De tendens ligt eerder richting nog lokaler georganiseerd (Delftwijk Noord, Delftwijk Zuid en Waterbuurt) dan groter (samenwerking met andere wijken), omdat mensen toch meestal actief worden als iets bij hen voor de stoep gebeurt.

Isodoor: Terugkoppeling naar Erik Ronsdorf

 1. GFT inname in onze wijk

In 1992 is het systeem met rolemmers ingevoerd, hoogbouw kreeg verzamelbakken en huishoudens kregen een 18 liter emmertje. In 2007 is het afgeschaft omdat het GFT afval van hoogbouw te vervuild werd aangeboden. Er zijn wel weer nieuwe plannen waar in Vondelkwartier bijvoorbeeld mee geëxperimenteerd wordt, met blauw/oranje rolemmers voor plastic en papier, onderdeel van het nieuwe afvalplan. Of dit voor hoogbouw relevant is weten we niet.

Isodoor brengt dit bij het WBO ter sprake.

 1. Terugkoppeling WBO

HOV, definitief ontwerp, 8 juni commissie Beheer. Isodoor kijkt er nog naar.

 1. Wijkschouw

Max geeft aan dat hij al een jaar bezig is om kuilen in de Garmt Stuivelingstraat gerepareerd te krijgen. Ook de scheuren in de bank in het Vondelpark zitten er al een jaar. We gaan verder aandachtsplekken inventariseren.

Isodoor: Datumprikker maken.

Opties:

 • 5 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 1. Wijkkrant

22 juni kopij af. Ruud kijkt of we voor een keer Roads weer kunnen vragen omdat Nico niet kan. Begin juli bezorgen, door wie weten we nog niet.

 1. Afmeervoorzieningen Jan Gijzenkade

Na overleg met de gemeente is er een gemeenschappelijk akkoord op het aanhouden van het oorspronkelijke collegebesluit van 2009. Dat betekent dat er 60 afmeerplaatsen behouden blijven, waarvan er een aantal wel op een andere plek komen om de vaart goed toegankelijk te houden. 36 plaatsen worden verwijderd. De bewoners zijn hier erg actief mee bezig geweest en hebben op deze manier gekregen wat ze wilden.

 1. Schoterbos

De beheer- en adviescommissie heet A-BOS. Die komt enkele keren per jaar bij elkaar. Doelstelling is om in overleg het beheer en de uitvoering van de herstructurering (fase 1) te bespreken.

Spaarnelanden moet nog bij deze commissie aansluiten.

Er is budget aangevraagd voor de volgende fasen van dit project.

 1. Herstructurering Jan Gijzenkade

De startbrief zou in de commissie Beheer van de gemeente besproken worden, maar dit project blijkt doorgesproken te zijn naar 2018/2019.

Beheer actielijst t.b.v. commissievergaderingen 15 juni 2017.pdf

Isodoor: Spiegel Hunzestraat nu weer actueel.

 1. Sluiting (21:15)

Volgende vergadering: 10 juli 2017. Waarschijnlijk de laatste vergadering van de wijkraad in de wijkwinkel!

Notulen Wijkraadsvergadering 18 april 2017

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen

Wijkraadsvergadering 18 april 2017

Aanwezig: Ruud, Marijke, Max en Marion ( notulen )
Afmeldingen : Isodoor, Mohamed .
Te gast:

 1. Opening en mededelingen ( 19h45 )

Van Harte, Isodoor !!
Zondag 26 maart 2017 – van 13h00 tot 15h00 – Pannenkoekenmiddag bij de speeltuin Flats – L- Flat.
Opening nieuwe ingang Artisklas – en onthulling beeld in de tuin van Stayokay – op 1 april 2017
Bijeenkomst bereiken hoogste punt bebouwing Delftplein – op 22 maart 2017
Geschillencommissie Ymere : casus is afgehandeld.
Volgende wijkraadsvergadering, 9 mei 2017, functieomschrijvingen van wijkraadsleden vaststellen.

 1. Vaststellen agenda

Agendapunt 9 vervangen door : Kranslegging 4 mei 2017 – bij het Monument aan de Jan Gijzenkade .

 1. Notulen vorige vergadering 14 maart 2017

De notulen worden zonder op – en of aanmerkingen vastgesteld .

 1. Post 15 maart – 11 april 2017

Vanwege de afwezigheid van Isodoor, is er geen behandeling ingekomen – en /of uitgaande post.

 1. Jaarvergadering nabespreking
  1. Plan Transitiewerkgroep
   1. Hoe gaan we het aanpakken ?

Naar aanleiding van de notities bespreektafels een afspraak inplannen met de aanmelders

   1. Wie doen mee?

Vooralsnog : Ruud, Isodoor, Max, Marion ( Isodoor en Mohamed zijn afwezig ),
en de personen, die zich hebben aangemeld, tijdens de Jaarvergadering.

   1. Aantekeningen subgroepen !

De aantekeningen van de bespreektafels werden deze wijkraadsvergadering niet inhoudelijk besproken, het aantal aanwezigen bij deze wijkraadsvergadering in aanmerking genomen.
De notities van de vier bespreektafels : DOELWERKWIJZEDRAAGVLAKCOMMUNICATIE inhoudelijk bespreken in de Transitiegroep , met de deelnemende gesprekspartners. Hiertoe een nadere afspraak inplannen.
Gesprekken, bij voorkeur, laten plaatshebben op een dinsdagavond, in Mei ?

  1. Ingebrachte onderwerpen van bewoners
   1. Parkeren

ii Delftplein parkeren
Tijdens de laatstgehouden bijeenkomst Klankbordgroep Delftplein, gehouden op 10 april 2017, doet de projectleider van Elan het volgende voorstel :
Er komst een laagje grint, te weten split, op het parkeerterrein te liggen.
Door het aanbrengen van dit laagje zal regenwater beter weg kunnen zakken, en wordt stuifvorming tegengegaan. Aan de aanwezigen wordt gevraagd, welke kleurstelling van
het split de voorkeur heeft. Men kiest voor lichtgrijs.
In verband met onderhoud, kleine steentjes kunnen zich verspreiden op de weg,
vraagt de Gemeentelijke vertegenwoordiger aandacht hiervoor. Wie is verantwoordelijk ?
Er komt een klein dijkje, zijde W.F. Hermansstraat, die het verspreiden van split tegen moet gaan. Het split wordt zo laat mogelijk, bij oplevering, aangebracht.
Bewoners gaan, tijdens de bijeenkomst Klankbordgroep Delftplein, akkoord met het voorstel tot aanbrengen van een laagje split, op het parkeerterrein.
Het bespreekpunt: Delftplein ” slurrie “. Veroorzaakt op donderdag 13 april 2017.
In de buurt van het Delftplein is nogal wat onrust ontstaan over het zomaar dumpen van slijkerige smurrie.
Dit zomaar, en bepaald willekeurig, storten van smurrie in de directe leefomgeving doet geen recht aan de inspanningen verricht door de leden van de Werkgroep Delfts Groen. Precies op de plek, waar wilde bloemen werden ingezaaid.
Alle inzet, voor niets. En, waar komt deze ongepast gestorte smurrie vandaan ? Waar bestaat het uit ?
Ten tijde van deze wijkraadsvergadering werd nog geen informatie en uitsluitsel aan berichtgeving hierover ontvangen.
Op dit moment dus nog in afwachting, hoe en wat ?

iii Fietsenrommel Marsmanplein voor de Plus<( vraag om ” nietjes ” )

 1. Verhuizing wijkraadsvergadering naar andere locatie

Er is een afspraak gemaakt met Marcel Smeenk ( DOCK ), en Fieke Reitsma (SIG ),
bijeenkomst staat ingepland op : 9 mei om 18h30 tot 19h30, in de Buurtwinkel, aan het Marsmanplein.

 1. De afmeervoorzieningen Jan Gijzenkade
  Om te komen tot de aanleg van afmeerplekken, is het uitgangspunt een Collegebesluit, d.d. november 2009,
  waarin het realiseren van maximaal 60 aan te leggen afmeerplekken in het westelijke deel van
  de Jan Gijzenvaart, wordt aangegeven. Zonder inspraak/ participatie in 2009, en totaal onverwacht,
  wordt begin 2017 tot uitvoering afmeerplekken overgegaan, in dit gedeelte van de Jan Gijzenvaart.
  Het oorspronkelijk aangegeven aantal maximaal 60 afmeerplekken wordt met de feitelijke aanleg van 96 stuks ruimschoots overschreden, dit tot ongenoegen van direct omwonenden. Ook de Wijkraad werd in het geheel niet van te voren over het gaan uitvoeren van deze plannen geïnformeerd.
  Aanpassingen tot het herzien van het aantal afmeerplekken werden naar voren gebracht door bewoners tijdens een overleg in de Wijkwinkel, op 12 april 2017. Suggesties, ingebracht namens bewoners tijdens deze bijeenkomst, zullen volgens toezegging in een ambtelijk overleg worden voorgelegd aan de Wethouder.
  Naar aanleiding van de bevindingen voortkomend uit dit laatstgenoemde overleg, spreken bewoners
  de dringende wens uit graag over het ambtelijke gespreksresultaat te worden geïnformeerd.
  Om vervolgens de achterban hierover te kunnen inlichten, en hen de gelegenheid tot reageren te kunnen bieden.
  Ten tijde van deze wijkraadsvergadering, in afwachting van een toegezegd ambtelijk informatief antwoord.
 1. Herstructurering Jan Gijzenkade
  Nu de startbrief akkoord is gaan we planning voor participatie, VO en inspraak uitwerken en afspraken inplannen. Daarvoor zal Leonie de Jong van Future de stakeholders gaan benaderen.
 1. Kranslegging op 4 mei 2017 – Monument Jan Gijzenkade
  Het is, tijdens de wijkraadsvergadering nog niet aan te geven, wie namens de Wijkraad in de gelegenheid
  kan zijn, de krans te leggen bij het Monument, aan de Jan Gijzenkade. Nader overleg hierover !
 1. Schoterbos

Het Definitief Ontwerp (DO) is af. Het gaat in deze om het Definitief Ontwerp ( Fase 1 – Het Parkgedeelte )
In fase 1, de meest omvangrijke fase, staat centraal :
De waterproblematiek wordt aangepakt. Aanleg nieuw water.
Groot onderhoud van groen, en de paden, vindt plaats.
In het gehele parkgedeelte worden bomen, die ziek dan wel risicovol zijn, gekapt en / of behandeld.
Er zal een Adviescommissie Beheer en Onderhoud worden ingesteld. Deze Commissie adviseert over beheer,
en onderhoud van het Schoterbos, het parkgedeelte, en begeleidt de verdere uitwerking van de plannen.
In deze fase 1 niet aan de orde, maar wel in Fase 4 : Wijkraad Delftwijk – Waterbuurt heeft op basis
van de Inspraak- en Participatierondes, gehouden in 2011/ 2012 gewezen op het Collegebesluit dd. 3 juli 2012, waarin wordt gesteld, dat er geen bebouwing kan plaatsvinden in het parkgedeelte.
Bebouwing in ” de Knoop “, een ander gedeelte van het Schoterbos, ter hoogte van het stadion, kan in de toekomst wel aan de orde zijn.
Ook de aanleg van een nieuwe brug ( Fase 3 ) is naar onze mening overbodig.
De huidige bruggen, ter hoogte van Delftwijk en ter hoogte van de Waterbuurt, voldoen qua ligging.
Deze bestaande bruggen kunnen echter wel creatief worden ongevormd.

 1. Toekomst DelftRijk – afspraak maken, op een geschikt tijdsstip, met een vertegenwoordiger, van Pré.
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Van vorige keer: Integrale Veiligheid en Handhaving Noord – WBO – 28 februari 2017

<De hand- out Integrale Veiligheid en Handhaving – – Burgerparticipatie in Haarlem : Burgernet, en Buurt Whatsapp- groepen.
– Vanaf 2018 gaat van start ” Buurt Bestuurt . ”
Het betrekken van buurtbewoners bij handhavingsprioriteiten , in de wijk.
– Wat vindt U belangrijk ?

 1. Wijkgesprek

Het Wijkgesprek vindt, samen met nog andere wijkraden, twee keer per jaar plaats.
Op zich kan het Wijkgesprek nuttig zijn.
Het Wijkgesprek heeft een vergaderlocatie, tegenwoordig centraal aan de Raaks, hetgeen als wijkvertegenwoordiger betekent voor een Wijkgesprek naar het centrum van de stad te moeten afreizen.

 1. Sluiting (21h15)

Volgende vergadering: Dinsdag 9 mei 2017

Notulen Wijkraadsvergadering 14 maart 2017

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE  Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

Notulen Wijkraadsvergadering 14 maart 2017

Aanwezig: Mohamed, Marijke, Ruud, Marion, Max, Isodoor
Te gast: Douwe van Sluis.

 1. Opening en mededelingen (19:45)
 • Douwe Van Sluis gaat verhuizen, dat wilde hij ons graag persoonlijk mededelen. Wat zijn paaltjes vraagstuk betreft: Er is over een groot stuk nu groen geplaatst, behalve precies op de plek waar het over begonnen is, want daar ligt puin in de grond dus kan niet geplant worden. Tegels mogen er niet van de gemeente want dat past niet in het plan.
 • Onze website lag plat. Hein heeft hem deels online en is er nog mee bezig. Bijna alle functies doen het weer, maar hij ziet er nu wel anders uit.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

3. Notulen vorige vergadering 14 februari

Notitie: Sint Maarten draaiboek in september op de agenda zetten. Alvast vragen om draaiboek?

4. Post 15 februari – 14 maart

 • Flevopleinfestival: Gurkan heeft contact opgenomen om dit te gaan organiseren, het heeft eerder plaatsgevonden. Hij heeft een tiental organisaties benaderd, Mohamed vanuit stichting Schakels en Isodoor vanuit de Wijkraad. We zitten in de oriënterende fase: wie wil erbij betrokken zijn, hoe ziet het programma eruit en wie wil wat trekken?
 • Gemeente: Fietsparkeren promotie. Doorgestuurd aan Hein voor op onze website, dan verder via social media.
 • Gemeente, Rens Blommmaert: Update over Afmeervoorzieningen Jan Gijzenkade. Zie hieronder bij punt 9.
 • Elan: uitnodiging ‘Hoogste punt’ van nieuwe woningen Delftplein. 22 maart, 15:00 uur, aanmelden via communicatie@elanwonen.nl
 • Gemeente, Menno Evers, Figerende bestemmingsplannen: Hier kunnen we een overzicht vinden: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/index. Daar kunnen we checken of het klopt voordat ze figerend worden. We hebben nog geen tijd gehad dit te checken. Volgens Menno is het nogal speuren en spitten, dus of iemand van ons hier tijd voor heeft is nog de vraag.
 • Gemeente, Rob Admiraal: Nieuwe startbrief Jan Gijzenkade wordt nog behandeld in de commissie Beheer. Daarna start participatie en inspraak.
 • Gemeente: Uitnodiging Pleio workshops: Niemand kon er helaas heen. We zijn wel geïnteresseerd!
 • Falco Bloemendal, uitnodiging voor 23 maart voor opening nieuwe kamers en doek Eric Coolen. Ontbijtmeeting, 07:30. Marion en Ruud kijken of ze kunnen.
 • Gemeente: Bevestiging subsidie 2016.

Uitgaand: Isodoor mailt Marcel Smeenk morgen over mogelijkheden verhuizing naar de Buurtwinkel.

5. Sesam Academie

We hebben het rapport van Niek en Erik ontvangen en het dagelijks bestuur heeft het met ze behandeld. In het kort is de conclusie dat er in de wijk waardering is voor wat er in het verleden door de wijkraad is bereikt, maar hedendaags is het draagvlak voor de wijkraad laag. Over het algemeen zijn we het met het rapport en de conclusie eens, er zijn wat details waar we het niet mee eens zijn. Wat we sowieso wel gaan doen is een Ontwikkelgroep / Transitiegroep vormen om de toekomst van de ‘wijkraad’ vorm te geven. We starten hiermee op de Jaarvergadering.

6. Jaarvergadering

 • Alle wijkraadsleden stellen zich weer verkiesbaar, alles afhankelijk van hoe de toekomst eruit ziet.
 • Marion doet de opening, mededelingen, agenda en het voorstellen.
 • Isodoor doet het jaarverslag 2016: Delftplein, PC Boutensstraat, HOV, Schoterbos, Jan Gijzenkade, verhuur wijkwinkel, wijkschouw. Iso: notulen afgelopen jaar nog eens scannen.
 • Ruud doet het financieel verslag. We hebben nu het overzicht van afgelopen jaar doorgenomen. Ruud heeft de stukken van de kascommissie doorgestuurd aan het DB.
 • Isodoor: Rapport Sesam Academie hoofdpunten en inleiden sessie na de pauze
 • Interactieve sessie: We hebben vier tafels voor vier subgroepen. Elke subgroep behandeld een onderwerp, bij elk onderwerp maakt een wijkraadslid aantekeningen.
  • Doel: Welke rol / functie moet de wijkraad vervullen? (Marion)
  • Werkwijze: Hoe actief of reactief zou de wijkraad moeten zijn? (Ruud)
  • Draagvlak: Hoe kan het beste draagvlak in de wijk vergroot worden? (Mohamed)
  • Communicatie: Op welke manier kunnen bewoners het beste geïnformeerd en betrokken worden bij de activiteiten van de wijkraad? (Iso)

Daarna plenaire terugkoppeling door elk wijkraadslid.
Inkopen doen: Ruud
Max neemt een projectiescherm en een haspel mee. Isodoor de beamer.
18:30 voorbereiden in de zaal.

7. Wijkschouw update

Gisteren heeft Isodoor nog maar een keer bij Pim geïnformeerd. Dit keer kreeg hij dezelfde avond antwoord. Hij geeft aan dat niet alles op Pleio staat (dat weten we) en dat hij vandaag een complete update zou geven. Die heeft Isodoor nog niet ontvangen.

Over de fietsopgang Harry Mulischstraat zou vordering zijn, dat kan Max bevestigen. Isodoor zal informeren of dit naar wens is nu. Isodoor vraagt ook alsnog de complete update.

8. Herstructurering Jan Gijzenkade

Er is een nieuwe startbrief zoals hierboven bij de post besproken. Als die in de commissie Beheer is besproken en bevestigd kunnen we hem verder gaan verspreiden en dan zal de inspraak ook beginnen.

9. Afmeervoorzieningen Jan Gijzenvaart

We hebben bericht van Rens Blommaert. Hij gaf aan dat over de extra voorzieningen nog inspraak zal komen volgens een plan dat binnen drie weken aan ons kenbaar gemaakt wordt. Eén van de bewoners reageerde dat tijdens de vergadering hierover niet alleen de te veel geplaatste voorzieningen ter discussie staan, maar dat het hele collegebesluit uit 2009 nog ter inspraak en participatie aan bewoners voorgelegd moet worden. Isodoor onderschrijft dat dit is wat we in het overleg met de gemeente afgesproken hebben.

10. Herstructurering Schoterbos

Het DO gaat naar het college van B&W. Begin maart wordt het aan de commissie beheer aangeboden, en eind maart wordt het dan besproken en kan er ingesproken worden. Begin april wordt er in de gemeenteraad een besluit gemaakt over de financiën.

De klankbordgroep loopt af en er wordt een beheeradviescommissie ingesteld. Daarvoor kunnen mensen zich aanmelden. Marion zal zich aanmelden.

11. Terugkoppeling WBO

Van vorige keer: Vraag Menno over grote projecten in onze wijk: Er komt bij ons niets boven dat niet al aandacht krijgt momenteel.

Mohamed: Presentatie Integrale Veiligheid en Handhaving van de gemeente. Volgende keer agenderen of we dit een keer in de wijkraad gepresenteerd zouden willen.

12. Sluiting (21:15)

Volgende vergadering:

 • Jaarverhadering: 21 maart @ De Linge, 19:00 inloop, 19:30 aanvang.
 • Reguliere vergadering: 11 april @ Wijkwinkel, 19:30 inloop, 19:45 aanvang.