De Jaarvergadering is opgenomen door Haarlem 105

De Jaarvergadering is opgenomen door Haarlem 105 en wordt donderdag en/of vrijdag uitgezonden!

Haarlem Vandaag ( uitzending over Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk-Waterbuurt )
Donderdag 13 maart, of vrijdag 14 maart 
17:00 uur – 19:00 uur
Haarlem105 RTV is te beluisteren via:
ether: 89.9 FM
kabel(tv), provider UPC kanaal 33 / digitaal 103.3

Verslag Wijkraadsvergadering d.d. 11-02-2014

Wijkraad

Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

www.delftwater.nl

Notulen

Wijkraadsvergadering 11 februari 2014

Aanwezig:

Cor, Marion, Petra, Marijke, Mohamed, Ruud, Isodoor

 

 1. Opening en mededelingen

Spaarnelanden en het weghalen van containers. Er zijn bezwaren in de wijk (oa brief mevrouw Moller?). Als Wijkraad zijn we bezorgd over de kwaliteit van de vuilophaaldienst. Er is nu al veel zwerfafval en afval dat naast de containers staat.

Actiepunt: brief opstellen hierover en versturen aan Spaarnelanden. Wie doet dit?

 

Wijkwinkel ruimte: Samen in een ruimte met Stichting Schakels en Delftwijk Digitaal? Om kosten te delen en ruimte te hebben voor een repaircafé. Eventueel in Delftrijk?

Actiepunt Isodoor: mailt Hein van Delftwijk Digitaal om te checken hoe hij hierover denkt.

Actiepunt Isodoor: Annemarie de Recht mailen, informeren over kosten ruimte in Delftrijk.

 

Wijkkrant samen produceren op clusterniveau? Met Vondelkwartier, Dietsveld Vogelbuurt en Spaarndam.

Nadeel: Minder zeggenschap, minder flexibiliteit.

Voordeel: Minder kosten, minder werk eraan, meer informatie van aangrenzende gebieden.

 

Teller onze website, hoeveel (unieke) bezoekers zijn er?

 

Subsidie van de gemeente is gestort.

 

Spreekwoord: ‘In ieder paradijs is altijd een slang.’

 

 1. Vaststellen agenda

Geen aanpassingen.

 

 1. Notulen Wijkraadsvergadering dd. 14 januari 2014

Geen aanpassingen, wel extra nadruk op het afronden van de Actiepunten.

 

 1. Actiepunten

Actiepunten nagelopen.

Isodoor neemt verantwoordelijkheid van Petra als contactpersoon van Hein (website) over.

Actiepunt Petra: Stelt Hein hiervan op de hoogte.

 

 1. In- en uitgaande post periode 14 januari 2014 – 10 februari 2014

Brief gemeente over financiën (heeft Ruud verwerkt)

Brief gemeente bewonersondersteuning (heeft Ruud verwerkt)

 

 1. Voortgang proces zoektocht DB

Cor belt Peter over voortgang.

Netwerkborrel was een succes. Goede opkomst.

Actiepunt Isodoor: We sturen de aanwezigen nog een bedankje.

Flyers zijn eind deze week klaar. Hopelijk kunnen we ze dan met de wijkkrant meegeven.

Actiepunt Petra: Checkt bij de meid die ze bezorgd of dit kan en wat de eventuele extra kosten zijn.

 

 1. Jaarvergadering

Voorbereiden. Debat: Agenda, vragen, structuur, aanmeldingen.

Aanwezigheid ‘Politiek café’ bevestigd: Bijna iedere politieke partij heeft aanwezigheid bevestigd.

Prijsuitreiking vrijwilligersorganisatie.

Nico heeft vier opties voor de poster gemaakt. We hebben een keuze gemaakt met twee kleine aanpassingen. Cor print er 50.

 

Ruud en Marijke gaan bij contact Schalkwijk op bezoek om te leren over hun programma voor de financiën.

Actiepunt Isodoor: Met elkaar in contact brengen.

Actiepunt Ruud en Marijke: Daar langs gaan om van te leren.

Actiepunt Ruud: Bij tevredenheid onze gegevens in dat programma zetten voor de overdracht.

 

 1. Activiteiten 2014 – Kartrekkers?

Straatspeeldag: Gaat goed.

Jaarvergadering: Gaat goed.

Wijkschouw: Plannen met Martin Jansen

Wijkschoonmaak: Delftwijk Leeft wil dit coördineren, wel assistentie van ons op de dag zelf.

Los-vaste combinatie met Lentefris actie? Dat is rondom Pinksteren.

Sint Maarten: Gaat goed door Delftwijk Leeft

 

 1. Plaatsing schaakbord kisten

Besluit materiaal: Twee kisten van metaal, met een paar gaatjes zodat water eruit kan, en stevige poten (op Max Euweplein in Amsterdam zakken ze door hun poten). De stukken moeten er rechtop in kunnen staan.

Vrijdag hebben Ruud en Petra met leverancier afgesproken om alles door te nemen en de opdracht te geven.

 

Martin Jansen op de hoogte brengen vanwege de verankering in de grond.

 

Carlo van Vincenzo heeft aangeboden om de sleutel te beheren.

Borg van €10 en in een groot boek de naam van de lener en datum noteren zodat mensen de sleutel terug brengen?

Zorgen dat iemand mee terig loopt om te checken of de stukken compleet zijn?

 

 1. Delftplein groen houden

Poll om de behoefte in de buurt te meten op www.delftwater.nl

Eerst een Ja/Nee poll om de technologie te testen, bij de Jaarvergadering wordt de inhoudelijke poll over het Delftplein Groen gelanceerd.

Cursus ‘Samenwerken in groene buurtprojecten’ waar Truus (Platform Haarlem Groener) en Isodoor twee zaterdagen naartoe waren was interessant en heeft goede ideeën opgeleverd. Nu gaat Isodoor langs bij Robert Keijzer om te kijken wat er bij de bewoners naast het Delftplein speelt.

Marion en Isodoor hebben doorgenomen wat de ideeën zijn,.

Actiepunt Isodoor: contact opnemen met imker Pim Lemmers om te kijken of hij hierbij betrokken wil zijn.

 

 1. Wijkraad als stichting – verantwoordelijkheden.

Vooralsnog geen duidelijkheid over wat er veranderen moet.

 

 1. Sluiting

Cor neemt bij Jaarvergadering afscheid van voorzitterschap, is daarna een half jaar weg bij de wijkraad en is daarna wel van plan als lid onderdeel te zijn van de wijkraad.

Afhandeling Wijkschouw Delftwijk Noord

Na veel vertraging hebben wij deze week het bijgewerkte overzicht van de afhandeling van de Wijkshouw in Delftwijk Noord ontvangen. We gaan dit binnenkort bij de Wijkraadsvergadering behandelen. Als je er iets over op te merken hebt, zorg dan dat je daarbij bent. Stuur voor meer informatie een mailtje aan secretaris@delftwater.nl

Wijkschouw Delftwijk 17 september 2013


Punten ter verbetering
Lokatie Probleem Opmerking Verantwoordelijk Afhandeling
1 Jan Campertstraat / Dr. Liefdestraat tegelwerk slecht gevolg Kabel-&Leidingwerkzaamheden Gemeente Haarlem veroorzaakt door K&L-werkzaamheden. Verzoek voor herstel is uitgegaan gaat uit naar veroorzaker.
2 Dr. Liefdestraat – Nesciostraat Bord – verboden voor vrachtwagens staat gedraaid.
Gemeente Haarlem Is weer teruggedraaid.
3 Dr. Liefdestraat – Nesciostraat afvalbak plaatsen. Vroeger stond hier een afvalbak graag weer terug. Er wordt nu hondenpoepzakjes in de bak van de ondernemer gegooid. Gemeente Haarlem Nieuw afvalbak komt in februari terug.
4 Harry Mulischstraat Parkeerplaats voor dokter
Gemeente Haarlem Indien een arts een parkeerplek nodig heeft voor uitoefening van zijn funktie, dient hij dit bij de gemeente aan te vragen.
5 Dr. Liefdehof Zeer veel en hoog onkruid zeer verwaarloosde indruk .
Gemeente Haarlem Is verwijderd.
6 Du Perronstraat Prullen bak aanbrengen aan de boom. Prullen bak aanbrengen aan de boom. Ik wil de bak zelf legen en van nieuwe zakken voorzien. Gemeente Haarlem Prullenbakken worden niet aan bomen bevestigd. Er worden voorlopig geen nieuwe afvalbakken bijgeplaatst.
7 Harry Mulischstraat Is het mogelijk om alsnog een stoep aan te leggen langs de weg
Gemeente Haarlem Er wordt geen trottoir aangebracht.
8 Harry Mulischstraat 80 % van de bomen die geplant zijn groeit dicht , waardoor in de toekomst het mooie uitzicht welke we nu hebben kwijt zijn.
Gemeente Haarlem De aangeplante bomen zijn open van struktuur waardoor zeer waarschijnlijk nog goed door de bomen heen kan worden gekeken.doo de bomen kan woerden gekeken.
9 W.F. Hermansstraat goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Deze goot is volgegroeid met gras en dient door Spaarnelanden schoon gehouden te worden. De kolken worden jaarlijks geleegd.
10 J. Limperstraat goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Goten is schoon en behoren om de acht weken te woren geveegd. De kolken worden jaarlijks geleegd.
11 Gerard Revestraat goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Goten is schoon en behoren om de acht weken te woren geveegd. De kolken worden jaarlijks geleegd.
12 Harry Mulischstraat goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Goten is schoon en behoren om de acht weken te woren geveegd. De kolken worden jaarlijks geleegd.
13 Rijkstraatweg ventweg goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Goten is schoon en behoren om de acht weken te woren geveegd. De kolken worden jaarlijks geleegd.
14 W.F. Hermansstraat Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
15 J. Limperstraat Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
16 Gerard Revestraat Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
17 Harry Mulischstraat Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
18 Rijkstraatweg ventweg Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
19 Johan Limpershof Wildroosters (3 stuks) speeltuin staan tot hun nek toe vol met onkruid en zand/aarde.
Gemeente Haarlem Onkruid in het rooster wordt niet door gemeente gedaan.
20 Johan Limpershof Spelregelbord in speeltuin ontbreekt.
Gemeente Haarlem Dit is een openbare speelplek, hierbij worden geen spelregelborden geplaatst.
21 W.F. Hermansstraat Noordelijk deel (groot grasveld) aan de Hermansstraat/Dijkzichtlaan Wilgen-tenen en brandnetels zijn resten nadat bouwafval is weggehaald. Gemeente Haarlem Deze strook behoort provincie toe, maar zal door gemeente worden beheerd.
22
het “wilde groen” verwijderen tot aan de slootkant.
Gemeente Haarlem Deze strook behoort provincie toe, maar zal door gemeente worden beheerd.
23
Maaien van fietspad tot aan slootkant. Nu staat er een strook van 8 meter aan brandnetels
Gemeente Haarlem Deze strook behoort provincie toe, maar zal door gemeente worden beheerd.
24 W.F. Hermansstraat / Veldepad Dode boom staat er al een jaar.
Gemeente Haarlem Dode bomen worden deze winteperiode nog vervangen.
25 Gerard Revestraat de vijf oude bomen snoeien en oud hout verwijderen
Gemeente Haarlem Bomen worden eens in de vijf jaar gesnoeid, indien dit nodig is.
26 Van der Veldepad Zig-Zag hekken op het van der Veldepad ivm met brom-fietsers die het trottoir gebruiken als fietspad.
Gemeente Haarlem Hekken worden niet geplaatst.
27 Van der Veldepad straatnaambord staat net naast ondergrondse afvalbak. Hierdoor wordt deze door Spaarnelanden steeds beschadigd. niet logisch geplaatst Gemeente Haarlem verzoek voor verplaatsing is gedaan, echter nog niet uitgevoerd.
28 Harry Mulischstraat ondergrondse afvalcontainer wordt tijdens terugplaatsing gedraaid. Heeft dit gevolgen voor zijn stroomvoorziening
Gemeente Haarlem nee, heeft geen consequenties.
29 Johan Limpershof reclame bord ontmoetingstuin kan weg
Ymere Is reeds verwijderd.
30 W.F. Hermansstraat reclame-2 borden “Ymere Verkoopt” in groene gebied ten noorden kunnen weg
Ymere Is reeds verwijderd.
31 Delftplein Gaarne hondenuitlaatplaats
Gemeente Haarlem Opdracht reeds verstrekt.

Verslag Wijkraadsvergadering d.d. 14-01-2014

 

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt

Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

Notulen

Wijkraadsvergadering 14 januari 2014

 

Aanwezig: Cor, Marion, Mohamed, Ruud, Max, Isodoor.

Te gast: Piet Haaker

Afwezig met bericht: Petra en Marieke

 

Piet Haaker, programmamanager van Samen voor Elkaar, is er om 19:45, dus we beginnen met zijn onderwerp.

Hij heeft een handout met zijn presentatie erop, deze wordt naast de notulen op de website www.delftwater.nl geplaatst.

Aantekeningen bij de presentatie:

Er gaan onderdelen van de AWBZ en de Jeugdzorg terug naar de gemeenten. En invoering Participatiewet.

Minder geld ervoor (40% bezuinigen op hulp bij het huishouden bijvoorbeeld). Zo’n drastische ingreep dat het niet met wat kleine aanpassingen te doen is.

We hebben het over 2015, in 2014 gebeurt nog niets.

Richting een oplossing: Mensen meer in eigen kracht zetten, zelfredzaamheid, meer op familie terugvallen.

Dit ook vanuit organisaties, en meer preventie, vroeg signaleren. Beter voorkomen dan genezen. En een herinrichting van het sociale domein: Samen voor elkaar.

Onder andere het inzetten van een ‘Sociaal Wijkteam’ dat via de ‘Er op af’ methode niet te vinden is in een kantoor maar in de wijk. Vanaf januari 2015 is dit in de hele stad zo. Hier in de wijk wordt het onderdeel van Kontext. Bij het samenstellen van deze teams is het credo ‘nieuw voor oud:’ er worden dus niet meer kosten gemaakt, alleen opnieuw ingedeeld.

Het systeem ‘Mens centraal’ wordt over de hele stad uitgerold en voor de burger beschikbaar gemaakt, om (onder andere) overzicht te houden van welke organisaties met een burger contact hebben (om dubbel werk te voorkomen).

 

Als mensen hier vragen over hebben kunnen ze informatie opzoeken op www.samenvoorelkaar.nl of contact opnemen met Piet Haaker via samenvoorelkaar@haalrem.nl

 

De presentatie duurt tot 20:40 uur. Piet wordt hartelijk bedankt en vertrekt weer. De rest van de agenda zal iets beknopter dan normaal worden doorlopen om niet teveel uit te lopen.

 

Actiepunt Isodoor: Zorgen dat de presentatie van Piet op www.delftwater.nl komt. Zorgen dat er ook contactgegevens van Samen voor Elkaar zijn voor mensen zonder internet.

 

 1. Opening en mededelingen

Spreekwoord Marion: ‘Als iedereen de top zou bereiken, werd het een saaie boel in het dal.’

En een extraatje: ‘Geluk is wat je doet als je niets anders wil doen.’

Cor biedt zijn excuses aan dat hij afgelopen DB vergadering niet aanwezig was, zijn agenda is nog niet afgestemd op de maandag.

 

 1. Vaststellen agenda

Agenda aangenomen.

 

 1. Verslag Wijkraadsvergadering dd. 12 november 2013

Geen aanpassingen. Isodoor stuurt de Notulen naar Hein voor op de website.

 

 1. Actiepunten

Doorgenomen en bijgewerkt.

 

 1. In- en uitgaande post periode 10 december 2013 – 13 januari 2014

– Bert Buter: Terugblik en vooruitkijken.

– Partnerplatform / Collegebesluit:

De Vondelweg heeft nog steeds de aandacht, onderzoek Wageningen loopt, in mei volgt er een uitslag. Het positieve lijkt te positief, negatieve te slecht. Ze willen gefundeerd onderzoek.

Er komen wijkgesprekken in de vorm van clusters. In Hof van Eden in Vondelkwartier, drie keer per jaar.

 

– Innovatiebudget 2014 sociaal domein.

– Evaluatie verordening op de wijkraden en Uitvoeringsregeling bewonersondersteuning (B&W Nota_evaluatie wijkradenstelsel.pdf):

Bleek tijdens het Partner Platform dat de nota niet duidelijk onder de aandacht is geweest. Vandaar nogmaals doorgestuurd gekregen.

 

– Workshop ‘Hoe verleid ik een journalist.’

29 januari om 19:30 tot 22:00 uur in Delftrijk (Generaal Spoorlaan). Mohamed denkt dat hij gaat. Wordt gegeven door Edwin Bakker. Aanmelden gewenst.

 

 • Offerte Mark Nuyens website

Penningmeester verleent toestemming voor opdracht.

Actiepunt Isodoor: Mark de opdracht geven de website te verbeteren.

 

 • Cursus ‘Samenwerken in groene buurtprojecten’ Den Haag 25 jan + 1 feb

Isodoor gaat met Truus van Platform Haarlem Groener.

 

– Drempels Vestdijkpark / veiligheid vijver

Wijkraad doet rondje om het park om knelpunten te analyseren.

Actiepunt Isodoor: Met Petra rondje om het Vestijdkpark opzetten, Marion wil erbij zijn.

 

– Klacht overlast ‘Taste Me’.

Is er al een gesprek tussen klager en Tast Me geweest?

Als Taste Me zich aan de wet houdt is het lastig om er iets aan te doen. Als er een wetsovertreding is dan kan de bewoonster contact opnemen met handhaving (Marco Cornet).

Actiepunt Cor: Stuurt antwoord.

 

 • Spaarnelanden: Sluiting ondergrondse vuilcontainers

Er worden ondergrondse vuilcontainers verwijderd door Spaarnelanden. Het gaat om containers die volgens Spaarnelanden te weinig gebruikt worden. Deze gaan op andere plekken geplaatst worden.

Er worden alleen containers verwijderd waar er meerdere tezamen staan waardoor de loopafstand voor bewoners niet wijzigt. Voorafgaand aan verwijdering worden op de containers die weggehaald worden stickers geplaatst en ze worden afgesloten zodat gemerkt kan worden of dit geen problemen oplevert.

De hele brief en het overzicht van de te verwijderen containers wordt ingescand en op de website www.delftwater.nl geplaatst.

Actiepunt Isodoor: Brief scannen en aan Hein sturen voor op de website.

 

– Nuon: Meterstanden. Isodoor heeft het ingevuld en stuurt het terug.

– ‘NL Doet’ komt weer.

Kijken of er iets gedaan kan worden. We kunnen ons inschrijven met een klus. Bijvoorbeeld: Schilderen afmaken (houtwerk) en iets aangenamere verlichting.

Actiepunt Isodoor: ons daarvoor aanmelden.

 

 1. Voortgang proces zoektocht DB

De voortgang gaat gestaag. De ondersteuning door Peter Zoetemeijer is zeker naar wens betreffende het brainstormen. Wat betreft de uitwerking van de ideeën verschilt de kwaliteit tussen het werk van Peter en van de wijkraadsleden zelf niet voldoende om de kosten van Peter te kunnen verantwoorden. Daarom wordt gekozen om de uitwerking verder voor eigen rekening te nemen en de samenwerking met Peter niet te prolongeren.

Actiepunt Cor: contact opnemen met Peter Zoetemeijer hierover.

 

 1. De Wissel: Opvang Alcohol verslaafden

Er is een delegatie uit de wijk bij De Wissel (begeleid wonen voor alcoholverslaafden) langs geweest bij de heer Kers en bewoner Arjen (bestaande uit Jeroen Vuijst van de Plus, Petra, Marion en Isodoor uit de Wijkraad, Sandra als bewoonster en Marcel Smeenk van Dock).

Het gesprek beviel. Ze zitten tijdelijk op de locatie op het Delftplein, de planning is om in juli 2014 naar de Generaal de la Reystraat te verhuizen om daar permanent te blijven. Er is 24 uur per dag iemand bij De Wissel aanwezig om contact mee op te nemen voor informatie, klachten e.d. onder telefoonnummer 023-7519540 of

e-mail g.kers@ribw-kam.nl

 

 1. De Wissel: Communicatie met de gemeente

De Wijkraad en bewoners zijn hier slecht over geïnformeerd. Er is een notificatie geweest in het Partner Platform, maar verder niets. Het Vondelkwartier is wel geïnformeerd omdat ze technisch gezien in hun wijk zitten, maar in de praktijk zullen de bewoners van De Wissel ook op het Marsmanplein komen en in Delftwijk Waterbuurt en Dietsveld Vogelbuurt.

Er zijn nog twee onderwerpen waar de Wijkraad niet goed over geïnformeerd is.

 • Hangjongerenproject Marsmanplein
 • Plaatsing hek bij kinderdagverblijf ‘Het Vosje’.

De communicatie wordt met Menno Evers besproken in de meeting met hem op 21 januari.

 

 1. Jaarvergadering

Aanwezighied bevestigd:

Sjaak Vrugt (Actiepartij)

Frank Visser (ChristenUnie)

Joyce Langakker (PvdA)

 

Actiepunt Cor: Ook nog vragen:

Pieter Anne (SP)

Merijn Snoek (CDA)

Rob de Jong (VVD)

Evert de Iongh (D66)

… (Groen Links)

 

Actiepunt Ruud: zorgt voor melding van het ‘debat’ op de Jaarvergadering in de wijkkrant.

Actiepunt Isodoor: maakt opzet voor het ‘debat’ (vragen, structuur) bij de Jaarvergadering, stuurt dat naar Cor en Marion.

Ontwerpt flyer jaarvergadering, komt ook in Wijkblad?

Actiepunt Marion: Er moet een persbericht (aankondiging) komen en verstuurd worden.

 

De Wijkraad is bezig met de verkiezing van ‘Organisatie van de wijk.’ Vanwege bekendmaking op Jaarvergadering.

 

 1. Activiteiten 2014 – Kartrekkers?

Jaavergadering: Hele Wijkraad

Wijkblad: Ruud, op termijn vervanger

Wijkschouw: Gemeente

Waarom twee keer per jaar? Vroeger één keer per jaar in twee ploegen (zuid en noord), van de verschillende organisaties een afgevaardigde per ploeg. Idee om terug te gaan naar één keer per jaar?

 

Straatspeeldag: Isodoor en ook Delftwijk Leeft

Straatschoonmaakdag: Samenwerking met Delftwijk Leeft, Annemarie de Regt en anderen van Delftwijk leeft zijn welwillend om hier energie in te steken.

 

 1. Delftplein groen houden

Marion en Isodoor hebben met Truus van Platform Haarlem Groener gesproken. We zitten op een goede koers: Eerst buurtonderzoek naar wensen (poll op website), dan een inhoudelijk plan. Op de Jaarvergadering komt het ook uitgebreid aan bod.

 

 1. Wijkblad

Ruud heeft dit onder controle. Kopij onder andere:

 • Terugblik 2013 en planning 2014 geschreven door Petra
 • Aankondiging Jaarvergadering
 • Oproep zoektocht Dagelijks Bestuur.

 

 1. Sluiting

Om 21:42 sluit de voorzitter de vergadering.

Notulen Wijkraadvergadering 10-12-2013

 

 

Wijkraad Delftwijk / Waterbuurt

Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

 

 

Notulen Wijkraadsvergadering 10 december 2013

 

 

 

Aanwezig: Cor, Petra, Ruud, Marion, Max, Eva, Isodoor

Afwezig met bericht: Marijke, Mohamed

 

 

 

 1. Opening en mededelingen

Wijkraadborrel gisteravond 9 december. Daarvóór was een soort workshop over de financiële situatie van Wijkraden (stichting of vereniging). Petra was aanwezig. De gemeente heeft het liefst dat Wijkraden een stichting zijn vanwege hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar dan eigenlijk ook 5 bestuursleden, en aangesteld voor drie jaar. En ieder lid behoort ingeschreven te zijn bij de KvK.

 

Actiepunt toekomst (maart): Bij Menno Evers checken hoe het precies zit, zodat bij het volgende bestuur en wanneer de gemeente hier strenger op gaat sturen duidelijk is wat er moet gebeuren.

Daarna Wijkradenborrel. Cor, Petra en Isodoor waren aanwezig. Toezeggingen over Jaarvergadering: Sjaak Vrugt (via mail), Joyce Langeacker, eventueel Jan Nieuwenburg.

Veiligheid rondom Simon Vestdijkpark: pad naar Jan Prinslaan (steile oever, moeilijk uit het water te komen). Komt binnenkort een plan van aanpak van de gemeente.

Overlast Marsmanplein: Wijkraad hier amper van op de hoogte.

Fontein Simon Vestdijkpark: Geluidsoverlast, stank stilstaand water, vuil in het water. Openingsdatum park is nog onbekend.

 

Brandstichting busje Lingestraat. Er worden ook fietsen in de brand gestoken.

 

Visitekaartjes Wijkraad (Eva: Vistaprint). Er zijn oude, maar nu nieuwe laten maken zonder persoonsnamen erop.

 

Actiepunt Isodoor: Uitzoeken en ontwerp consistent maken met website (net als notulen en agenda).

Jaarvergadering: Locatie Limpershof is bevestigd.

Schaakbord: Max krijgt vragen over de reparatie. Ruud: Dat kan niet in de winter vanwege het cement. Petra: bij de opening van het park moeten we het gerepareerd hebben en er dan aandacht voor vragen. Menno is aan het kijken hoe het gaat met de schaakkisten, want de gemeente moet erbij betrokken zijn vanwege bevestiging onder de straat.

De materiaalkeuze van hout in staal is visueel het mooist, maar vanwege vandalisme misschien niet de slimste keuze.

 

Actiepunt Ruud: bij de gemeente informeren wat goed vandalismebestendig materiaal is.

 

Platform Haarlem Groener kon niet aanwezig zijn helaas.

 

Actiepunt Marion en Isodoor: plannen een afspraak zo spoedig mogelijk en bij behoefte vragen we of ze volgende Wijkraadsvergadering aanwezig willen zijn.

 

Wijktijdschrift: kopij aanleveren vóór 14 januari 2014.

 

Actiepunt Ruud (januari 2014): ontwikkelen Wijkraadsboekje.

 

Actiepunt Marion en Isodoor: Reacties van Marion over duurzaamheid aan Hein mailen voor op de site.

 

Actiepunt Marion: Schrijft beknopte stukjes hierover als terugblik van 2013 voor in de Wijkkrant (124 woorden).

 

 1. Vaststellen agenda

 

Punt 5 wisselt van ‘Platform Haarlem Groener’ naar ‘Vriendschapsboom’.

 

 

 

 1. Verslag Wijkraadsvergadering dd. 12 november 2013

 

Actiepunt Isodoor: Verslag vorige keer naar Hein, minus actiepunten en persoonlijke dingen.

 

 

 

 1. In- en uitgaande post periode 12 november 2013 – 9 december 2013

 

– Vriendschapsboom (Bert Buter) (zie punt 5)

 

– Veiligheid rondom parkvijver (Sandra). De gemeente gaat niet de hele vijver omheinen. Momenteel wordt er nog gebouwd, maar de trappen zijn waarschijnlijk al hoe het definitief wordt. De situatie is niet veel anders dan andere plekken waar men in het water kan vallen, maar dit is wel een plek midden in een woonwijk. De Wijkraad gaat bij oplevering de veiligheid inspecteren en eventuele verbeterpunten opnemen. Ouders zullen hun kinderen in ieder geval goed in de gaten moeten houden.

 

Bij ‘Het Vosje’ (pad naar Jan Prinslaan) gaat wel wat gebeuren.

 

– Nieuwsbrief Delftaan Zuid (Ymere)

 

– Dichtbij / Iris Dijkema (momenteel geen actiepunt).

 

– Verslag interimbeheer Ymere (geen actiepunten)

 

– Kisten schaakbord (zie hierboven)

 

– Wijkraadkosten en bewonersondersteuningsbudget; afrekening 2013 en aanvraag 2014.

 

Actiepunt Ruud: is dit aan het afhandelen.

 

– Openstaande facturen 2013.

 

Actiepunt Isodoor: Vragen waar dit over gaat.

 

 

 

 1. Vriendschapsboom (Bert Buter)

 

Max: vindt het fijn om toch een boom ter vervanging aan te wijzen vanwege de lange dienst van Peter Vonk.

 

Actiepunt Max: Gaat achter de boom aan.

 

Actiepunt Ruud: Gaat kijken of het financieel mogelijk is of er budget bij de gemeente hiervoor is.

 

 

 

 1. Voortgang proces zoektocht DB

 

-Gesproken met Peter Zoetemeijer. We gaan een flyer maken, drie soorten (Delftwijk Noord, Delftwijk Zuid en Waterbuurt). Die huis aan huis bezorgen.

 

Actiepunt iedereen: We maken een verzameling van alle al bekende (oude) contacten in de wijk om die wat directer te benaderen. Stuur dit naar de secretaris.

 

Voor die mensen organiseren we een borrel om ze te betrekken. Locatie: Wijkwinkel (gezellig aankleden) of ruimte naast Albert Heijn (statafels lenen).

 

Ideeën voor mensen: VVE’s / bewonerscommissies.

 

Actiepunt Petra en Isodoor: Borrel datum prikken voor contacten uitnodigen.

 

Idee: feedback in de Wijkraad, om de communicatie en relaties te stroomlijnen.

 

Idee: Scholing en workshops voor Wijkraadsleden (bijvoorbeeld ‘omgaan met vrijwilligers’).

 

 

 

Actiepunt Isodoor: Jaarvergadering op de agenda zetten om het debat voor te bereiden (vragen, structuur etc).

 

 

 

 1. Begroting 2014

 

Begroting inleveren, vast bedrag. Budgetbeheer gemeente.

 

Subsidie wijkraadskosten. Cor ondertekent de formulieren.

 

Actiepunt Ruud: Scant alle documenten en stuurt het op.

 

 

 

 1. Activiteiten 2014

 

Petra: er zijn 4 activiteiten: jaarvergadering, wijkschouw, wijkschoonmaakdag, straatspeeldag. Eva noemt ook de vrijwilligersdag (schilderen), dat organiseert de Wijkraad niet.

 

Straatspeeldag: Trekkers: Sandra, speeltuin, Delftwijk leeft, Isodoor. Maar de financiën: we hebben niet het budget om dat te doen? Afgelopen jaar €800 uitgegeven. Sandra wil het trekken (sponsoring bij de Winkeliers etc).

 

Vincenzo: Midzomerpicknick.

 

Bij sportverenigingen hulp vragen, zij hebben ook materiaal.

 

Optie: 21 juni.

 

 

 

Jaarvergadering: Petra, Cor, Isodoor, verdere assistentie?

 

Wijkschouw: Marcel helpt waarschijnlijk

 

Wijkschoonmaak: Delftwijk Leeft zal hier energie in steken.

 

De laatste twee activiteiten hebben nog kartrekkers nodig.

 

Waar zouden Marijke en Mohamed mee willen helpen?

 

Actiepunt Isodoor: Volgende keer op de agenda.

 

 

 

 1. Resultaten Wijkschouw Noord

 

We zouden kijken wat er goed is gebeurt en waar nog werk verricht moet worden?

 

Verschillende partijen zijn hiermee bezig (Dock, Delftwijk Leeft). De Wijkraad stuurt een mail naar Martin Jansen voor een update.

 

Actiepunt Isodoor: Mail Martin Jansen aanvulling lijst afgehandelde punten Wijkschouw.

 

Actiepunt Eva: Aangeven bij Menno Evers over Dokter de Liefdehof en dat er nog geen reactie van Martin Jansen is, met de vraag om antwoord aan Isodoor te sturen vanwege vertrek Eva.

 

 

 

 1. Afscheid Eva Winkel

 

Eva Winkel wordt hartelijk bedankt voor haar goede ondersteuning. De Wijkraad gaat graag in op haar aanbod om de Wijkraad in de toekomst zo mogelijk nog te ondersteunen. Dankjewel Eva!

 

 

 

 1. Sluiting

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:12 uur.

 

Er is nog een verlening van 20 minuten om de actiepunten door te nemen. 


Notulen Wijkraadvergadering 12-11-2013

Aanwezig: Ruud, Cor, Petra, Mohamed, Marijke, Marion, Eva, Isodoor.

Afwezig zonder bericht: Max.

1.Opening en mededelingen:

Petra gaat 26-11-2013 naar een bijeenkomst in Delftwijk City, zij neemt daar plaats in een panel, als wijkraadslid.
De avond: samen voor elkaar gaat in 2 groepen verdeeld worden op 19 november.

Aanvang: 20 uur in het gebouw van de schakels aan de Jan Prinslaan 7 te Haarlem.

De Sint Maarten optocht was een groot succes, goed verlopen Er was veel publiek. Petra en Isodoor hebben de tocht ook meegelopen. Het muziekkorps ‘De muggenblazers’ viel erg in de smaak, leuke muziek. Misschien een idee voor benadering bij de volgende wijkschoonmaak?

Volgende week vindt er een evaluatie plaats met Delftwijk Leeft over het afgelopen St. Maarten feest.

Het huurcontract van de wijkwinkel staat nu op naam van de stichting van de wijkraad.

Het Marsmanplein is als een van de 3 genomineerd als beste winkelcentrum, in maart 2014 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Vanaf de eerstvolgende vergadering, wordt het notuleren overgenomen door Isodoor.

Als secretaris ad. Interim gaat hij in het vervolg notuleren.

Het spreekwoord van deze maand:

Wij zijn aan de pols gebonden door het uurwerk.

2.Vaststellen agenda:

Agenda is vastgesteld, er zijn geen toevoegingen.

3.Verslag Wijkraadsvergadering (9 oktober/11 november)

Geen op of aanmerkingen t.a.v. het verslag.

4.In en uitgaande post (9 oktober/11 november)

Beantwoording petitie van Teresa, momenteel wordt er niks mee gedaan, wanneer de Zuid Tangent er komt, dan wordt het herbekeken.

5. Voortgang proces zoektocht DB:

Marcel is er niet bij vanavond door langdurige afwezigheid.

De werkgroep is 1x bij elkaar geweest met Marcel; de opdracht wordt nu teruggetrokken omdat er speciaal voor de persoon Marcel Smeenk was gekozen. De voorzitter neemt contact op met de leidinggevende van Marcel om dit door te geven. Met een cc naar Menno Evers. Peter Zoetemeyer wordt nu gevraagd, dit is een andere kandidaat die zich ook aangemeld heeft

6.Communicatie Plan:

Petra geeft een toelichting op haar plan dat nu klaar is. Voorstel is om volgend jaar bijvoorbeeld 3x een wijkblad uit te geven en een digitale nieuwsbrief op termijn erbij. De lezers kunnen op de website hun e-mail adres achterlaten, waardoor ze geïnformeerd kunnen worden of reacties krijgen op… Je kunt overwegen om een poll te plaatsen met 4 multiple choice antwoorden, hierop kunnen de lezers dan reageren, dit brengt een interactie teweeg.

Je kunt ter verbreding van je netwerk als wijkraad overwegen om een netwerkborrel te organiseren, bijvoorbeeld begin volgend jaar. Dit lijkt een heel goed plan om in contact te komen met anderen bewoners in de wijk. Hieronder zitten mogelijk dan ook potentiële nieuwe leden.

De voorzitter zal contact opnemen met Ans Kippersluis, coördinator van het wijkpark in aanbouw. Bedoeling hiervan is dat de wijkraad een aanzienlijk aandeel krijgt bij de opening van het park. In de hoop de wijkraad wat duidelijker op de kaart te zetten bij deze en gene belanghebbenden.

Hein wordt gevraagd om links naar welzijnsorganisaties op de website te plaatsen; wanneer lezers dit bekijken klikken ze hopelijk ook door naar andere mededelingen op de site. Wanneer iemand nog goede suggesties hieromtrent heeft, graag doorsturen naar Hein.

Petra gaat alle fractie voorzitters van de partijen mailen en vragen of ze in maximaal 60 woorden hun partij verhaal willen vertellen. Dit ook in het kader van netwerk uitbreiding.

7. Thema bijeenkomsten en Wijkradenborrel van de gemeente in december:

Wie gaan erheen? Zie meegezonden bijlage wie er naar welke thema bijeenkomst gaat.

In december, datum nog niet bekend is er een wijkradenborrel. Wanneer datum bekent, dan volgt er een e-mail met de vraag wie erheen gaan/willen/kunnen.

8. Aanmelden Delftplein bij platform Haarlem Groener?

Marion legt uit wat ze samen met Isodoor heeft gehoord op de bijeenkomst aan de Kleverlaan. Het onderwerp is: Delftplein groener!

Isodoor stuurt een mail met de vraag wie de contactpersoon wordt van de wijkraad, nadere informatie volgt dus nog. Plan is ook om iemand bij de jaarvergadering van 12 maart 2014 uit te nodigen voor een “praatje” tijdens die vergadering.

9. Vaststellen Jaaragenda 2014:

De jaaragenda is vastgesteld voor 2014, deze wordt door de penningmeester per mail naar iedereen gezonden.

Actie punten:

De voorzitter stuurt mail naar de leidinggevende van Marcel over terugtrekken opdracht met een cc aan Menno Evers. En benadert nieuwe kandidaat Peter Zoetemeyer, voor de opdracht.

Voorzitter neemt contact op met coördinator wijkpark “Vestdijk” over opening park en de prominente rol voor de wijkraad hierin.

Voorzitter mailt de wachtwoorden van de website naar Isodoor en Petra.

Isodoor neemt vanaf de volgende vergadering op 10 december het notuleren over van Eva, i.v.m. zijn ad interim secretarisschap.

Petra vraagt aan Hein om links van welzijnsorganisaties op de website te plaatsen.

Petra neemt contact op met de fractie voorzitters over promoten van de eigen fractie in maximaal 60 woorden. In het kader van uitbreiden netwerk van de wijkraad.

Eva voegt op verzoek van de w.n. voorzitter het email adres: noord@haarlem.nl toe aan het wijkraden mail bestand voor het toesturen van de notulen.

Eva neemt namens de wijkraad, nogmaals contact op met Martin Jansen aangaande het ja of nee, verwijderen van ongewenst groen vooral tegenover het Dr. de Liefde hof. Dit zou plaatsvinden, maar is niet afdoende gebeurd.

10. Sluiting:

De vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten.

Volgende vergadering vindt plaats op: dinsdag 10 december om 19.45 uur