Verslag Jaarvergadering van 27 Maart

Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk/Waterbuurt

 

Op 27 maart heeft de wijkraad van Delftwijk/Waterbuurt haar jaarvergadering gehouden.

Ook dit jaar was de opkomst van bewoners boven alle verwachting.

Het doet ons goed te zien dat er zoveel betrokken bewoners zijn.

 

De nodige onderwerpen hebben de revue gepasseerd.

 

Een korte terugblik door de voorzitter Cor Geldhof om te benoemen wat we in 2012 hebben bereikt.

@ verbeterde communicatie tussen alle partners in Delftwijk/Waterbuurt

@ vernieuwing van het wijkblad en de website


@ gesprekken en afspraken over verkeersveiligheid

 

Ook de Ymere en Prewonen waren vertegenwoordigd en hebben verdere toelichting gegeven over de plannen met Delftwijk Zuid.

 

We hebben een presentatie gehad van de geheel vernieuwde website ,die ook via tablet en mobiele telefoon beschikbaar is.

En als laatste hebben we een oorkonde uitgereikt aan Stichting Schakels als welzijnsorganisatie van het jaar.

 

Kortom er gebeurd van alles in Delftwijk/Waterbuurt !

 

Een foto impressie van de jaarvergadering


De wijkraad zoekt een Secretaris of Notulist.

De wijkraad Delftwijk/Waterbuurt is op zoek naar een secretaris en/ofnotulist.

 

Bent u een betrokken bewoner en loopt u al enige tijd met het idee om eens iets te doen in de wijk dan is dit een mooie gelegenheid.

 

Wilt u meer informatie neemt u dan contact op via ons emailadres:

 

wijkraaddelftwater@gmail.com