ABC-EXPOSITIE DELFTWIJK-SCHOTEN NU IN DELFTRIJK TE ZIEN

PERSBERICHT

ABC-EXPOSITIE DELFTWIJK-SCHOTEN NU IN DELFTRIJK TE ZIEN

Programma met ook architectuurfietstocht door Noord en discussieavond Delftwijk
Het ABC-Architectuurcentrum heeft dit voorjaar een zeer goed bezochte wijk-te-kijktentoonstelling over het noordelijk deel van Haarlem Noord georganiseerd.
Het deel van deze expositie dat de ruimtelijke ontwikkeling van Delftwijk behandelt, met ook aandacht voor het verleden van Schoten, is nu te zien in het Delftrijk-gebouw in Delftwijk.

De nadruk ligt hierbij op de plannen voor vernieuwingen door de jaren heen, die goed zichtbaar zijn in deze wijk.
Aan de hand van foto’s en teksten worden enkele van deze wijkprojecten belicht.
Ook de rijke voorgeschiedenis van Haarlem-Noord met het ontstaan van Schoten heeft een plek in het geheel.

Vrijwilligers van het ABC hebben de expositie samengesteld en daarbij gebruik gemaakt van onder meer materiaal van st. Historisch Schoten.
Op initiatief van welzijnsorganisatie Dock staat deze expositie nu opgesteld in het Delftrijkgebouw aan de Generaal Spoorlaan 2. Van 2 september tot en met 6 december is het hier te zien in de gang op de 1e etage en in de ‘Huiskamer van Delftwijk’ (ma. t/m do. van 9-11 u.; do.mid. 14-16 u. als ook wanneer Dock-wijkopbouwwerk aanwezig is en op aanvraag: 06-38828285)

Het ABC-Architectuurcentrum organiseert m.m.v. Dock bij deze expositie nog twee andere activiteiten.
Zo wordt op vrijdagochtend 20 september een fietstocht georganiseerd langs de bijzondere projecten en de architectuur van Haarlem Noord.
Start: 10.00 uur vanaf Huis te Zaanen, Zaanenpark. Duur ca. 2,5 a 3 uur (inclusief pauze/bezoek aan expositie) Kosten: 7,50
(gepast te voldoen bij start), inclusief koffie. Telefonische aanmelding noodzakelijk bij ABC, di.-zo. 13-17 u. tel. 5430584.

Later in het najaar volgt nog een ABC-discussieavond-op-locatie in Delftwijk.
Mogelijke thema’s bij die bijeenkomst (n.a.v. reacties op de tentoonstelling) zijn: ‘Duurzaamheid in Noord’;
En :‘Hoe in deze crisistijd verder met Delftwijk-Zuid nu Delftwijk-Noord bijna klaar is?’;
‘Corporaties-wens versus regeringsbeleid: hoe verder en wat zijn de gevolgen. Meer informatie

www.architectuurhaarlem.nl.

Voor meer informatie :

-Marcel Smeenk, wijkopbouwwerker
Welzijnsorganisatie Dock,
Tel. 06-38828285

-Erica van Brussel, ABC Architectuurcentrum
Tel. 023 5340584

Huisvuil in Delftwijk

Huisvuil in Delftwijk

Er zijn de afgelopen weken zeer veel klachten binnen gekomen bij de wijkraad over het niet juist
omgaan met huisvuil.

De vuilniszakken staan naast de vuilcontainers en worden regelmatig open gescheurd door
vogels,katten en meeuwen.

Er zijn grote zorgen omdat dit huisvuil stinkt en ratten aantrekt. Vooral rond de Aart van der
Leeuwstraat,van Moerkerkenstraat ,van Suchtelenstraat,van Eckerenstaat,PC Boutensstraat.

Verschillende bewoners nemen de moeite om het vuil op te ruimen om erger te voorkomen.

De wijkraad neemt de klachten serieus en gaat in gesprek met de gemeente om adequate
maatregelen te nemen.

Volledige bericht :

Nieuwsbrief Moedercentrum Noor

Website

Op www.moedercentrumhaarlem.nl kunt u binnenkort alle informatie over het aanbod en het nieuwe programma vinden. U kunt vrouwen en/of moeders informeren als u denkt dat het nuttig voor hen is om meer te weten over de moedercentra. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die de taal slecht beheersen, die weinig contacten hebben, die met opvoedvragen zitten, die vrijwilligerswerk of betaald werk zoeken, die een opleiding zouden willen doen.

Folders en flyers

DOCK Haarlem heeft mooie nieuwe folders gemaakt waarin u informatie over de diensten en activiteiten kunt vinden, gebundeld per afdeling of werksoort. De moedercentra hebben daarnaast aparte folders met het totale aanbod. Om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken, willen wij graag alle organisaties, huisartsen en scholen 10 folders sturen. Wilt u er meer, dan kunt u een mail sturen. Wilt u flyers ontvangen over specifieke activiteiten dan sturen wij u die ook graag toe.

Training

Voor vrouwen die zichzelf willen ontwikkelen om beter mee te kunnen doen in de samenleving, organiseren wij vanaf september een training ‘Persoonlijke Effectiviteit’. In de training komen ondermeer aan bod: zelfvertrouwen vergroten, voor jezelf opkomen, je talenten ontdekken. Kent u iemand waarvoor deze training zinvol zou kunnen zijn?

Vanaf januari 2014 kunnen vrouwen die hun financiën en administratie beter op orde willen krijgen, meedoen aan de Budgetteertraining.

Voor beide trainingen kunnen zij zich vanaf nu aanmelden via onderstaande adresgegevens van het moedercentrum.

Indische Buurt Leeftdag

Vanuit het moedercentrum heeft een grote groep vrouwen en meisjes meegewerkt aan dit buurtevenement op het Nieuw Guineaplein. Mede door dit evenement krijgt het moedercentrum ook in de buurt een stevige basis.

Docente gezocht

Naar aanleiding van de lange wachtlijst voor hulp bij de Nederlandse taal zoeken wij een gediplomeerde docente NT2. Daarmee willen wij een tweede groep Beter Nederlands opzetten. Met 2 groepen kunnen wij de vrouwen beter indelenniveau, dit bevordert naar de ontwikkelingvan detaal. Docenten werken op vrijwillige basis, eventueel met een kleine vergoeding.

Voor de beide groepen zoeken wij tevens assistenten die de docenten ondersteunen en zonodig met een klein groepje apart werken.

Ook taalmaatjes die één of meer vrouwen willen helpen zijn zeer welkom. Op dit moment zoeken wij dringend naar een taalmaatje voor een vrouw die nog geen Nederlands spreekt. Kijk voor meer informatie ook bij Gilde Samenspraak:

http://www.vwc-haarlem.nl/gildehaarlem/samenspraak

Bezoek aan Historisch Museum Haarlem

De vrouwen die het hele jaar hebben deelgenomen aan de groep ‘Beter Nederlands’ zijn onder begeleiding van de docente en haar vrijwillig assistente naar het Historisch Museum Haarlem geweest. Kijk voor een verslag van dit bezoek op http://www.historischmuseumhaarlem.nl/images/oosterse%20vrouwen.pdf

Nieuw seizoen, nieuw programma

De opening van het nieuwe seizoen in de moedercentra zal dit jaar plaatshebben op dinsdag 3 september van 9.00-13.00 uur. Zoals altijd zijn alle vrouwen van harte welkom voor informatie, inschrijving, workshops en gezellig samenzijn. Het programma van de Open Dag verschijnt in augustus op de website.

Kent u vrouwen die:

  • weinig sociale contacten hebben?
  • zich willen ontwikkelen?
  • graag vrijwilligerswerk zouden willen doen?
  • betaald werk zoeken?
  • hulp zoeken voor hun probleem of problemen?
  • opvoedingsondersteuning vragen?
  • een bepaald talent hebben/over bepaalde kennis beschikken?
  • graag andere vrouwen willen helpen of coachen?

Dan kunt u ons helpen door hen te informeren over het moedercentrum en de Open Dag op

3 september.

 

Wij wensen iedereen graag een mooie zomer met rust, ontspanning en plezier!

>>> Download PDF Versie

 

 

 

 

WBO – Haarlem Noord ontsloten

WBO Plan van aanpak Haarlem Noord ontsloten

Vanuit het WBO werd aanvankelijk de volgende onderzoeksvraag gesteld: “wat zijn de mogelijke
alternatieven voor verdubbelen van het aantal rijstroken op de Vondelweg”.

Uitgangspunt van het WBO  hierbij was dat de doorstromingsproblemen naar waarschijnlijkheid adequaat op te lossen zouden zijn
door het opheffen van een aantal knelpunten in de route, en dat het niet nodig is om het laatste
redmiddel van verdubbeling van het aantal rijstroken in te zetten.

In overleg met interne en externe experts en het WBO heeft de Wetenschapswinkel deze
onderzoeksvraag vervolgens verbreed tot:
Welke mogelijkheden zijn er om de regio Zuid-Kennemerland, en dan met name HaarlemNoord, afdoende te ontsluiten en daarbij verkeersoverlast van niet-gebiedseigen verkeer te
voorkomen?

Deze onderzoeksvraag is vooralsnog uitgesplitst in drie deelvragen:
• In hoeverre groeit het autoverkeer in Zuid-Kennemerland en wat betekent een eventuele
verwachte groei voor de Vondelweg en de overige delen van de oostelijke randweg?
• Welke verschillende percepties leven er ten aanzien van het probleem, en ook ten aanzien van
de mogelijke oplossingen?
• Welke mogelijkheden zijn er om het verkeer af te wikkelen, en wat zijn (vanuit het perspectief van de
betrokkenen) de voor- en nadelen van deze alternatieven?

Klik hier voor het volledige plan van aanpak

Film-, Spel- en Contactmiddag Parochiecentrum Schoten

Op de 2de donderdag van de maand: spel- en contactmiddag.
Op de 4de donderdag van de maand: fîlmmìddag.
En in de zomervakantieperiode, elke donderdag.

Kom genieten van de gezeilige sfeer op onze contact- en speimiddag.

Er is gelegenheid om te klaverjassen, bridgen, rummikub te spelen o.i. d.
of alleen maar wat gezellig met elkaar te praten. De data zijn: 13 juni en in
de vakantieperiode: 11, 18, 25.juli, 1 en 8 augustus.

De filmmiddag wordt gehouden op 27 juni. vertoond zal worden de grappige,
aparte “Moonrise Kingdom” met in de hoofdrollen 2 tieners die van
huis weglopen en het hele dorp op z’n kop zetten.

Over films in de vakantieperiode wordt ín het volgende Noorderlicht bericht.

De middagen worden gehouden in het Parochiecentrum Schoten.
Aanvang 14:00 uur. Kosten 2 euro.

Er zijn natuurlijk ook de nodige drankjes en hapjes.

U hoeft u niet van tevoren op te geven.

We hopen-Weer heel gezellige middagen met elkaar te hebben.
Hoort zegt het voort!!!

Namens de Contactgroep, Anneke van Schie.

Opening ontmoetingstuin en de Delft

Donderdag 6 juni werd de volgende mijlpaal geopend in Delftwijk.
De ontmoetingstuin en de Delft.

De ontmoetingstuin is een prima voorbeeld van de goede samenwerking tussen Ymere ,
de gemeente ,woonzorg en de participatie van de bewoners uit Delftwijk noord.

Wethouder Ewout Cassee en voorzitter van de raadbestuur de heer Roel Steenbeek deden de openingshandeling .
De heer Steenbeek had nog een kritische noot in zijn toespraak voor de politiek.
Hij noemde de plannen van dit kabinet om de woningcorporaties alleen bezig te laten zijn met
het bouwen van woningen en niet met de leefbaarheid in de wijken niet verstandig.
Daar is de realisatie van de ontmoetingstuin nu een mooi voorbeeld van. Samenwerking en
participatie door diverse partijen geeft mooie resultaten.

Tevens was het de opening van het prachtig geworden noordelijk deel van Delftwijk.
In de mooie ruime appartementen zitten de oude en nieuwe bewoners inmiddels prima op hun plek.

De opening werd afgesloten met een hapje en drankje en een gezellig samenzijn met alle belanghebbenden.

Een fotoimpressie van de opening ontmoetingstuin en de Delft door onze wijk fotografen.