Vier Burendag en 50jarig bestaan SIG


 

 

Doen jullie gezellig mee aan onze activiteiten?

Flessen voetbal, Snoep happen, Cup cakes versieren, Takken versieren of zelf gemaakte soep eten.

De activiteiten zijn gratis, maar een donatie is altijd welkom! De SIG bestaat namelijk al bijna 50 jaar. Dit jubileum is gekoppeld aan een goed doel: kinderen van de voedselbank.

Zaterdag 22 september van 13:00 tot 15:00 uur.

Tot dan!

TIPS VOOR GRATIS UITJES MET KINDEREN IN EN OM HAARLEM NOORDSpeeltuinen in Noord met leuke speeltoestellen:

Speeltuin Hof van Eden, in het Vondelkwartier Muiderslotweg 222A,www.wijkgebouwhofvaneden.nl

Speeltuin de Trekpleister, Constantijn Huygensstraat, www.detrekpleister.nl, in het Vondelkwartier.

Speeltuin DVS , bij Dietsveld, Clovisstraat 56, www.speeltuin-dvs.nl

Speeltuin Delftwijk, in Delftwijk dus, Arthur van Schendelplantsoen 1,www.speeltuindelftwijk.web.com

Speeltuin Zaanenoord,  in de Indischebuurt Zuid, Obistraat 97       www.speeltuin-zaanenoord.nl

Speeltuin Elba, Lucas Meijerstraat 29, in de Transvaalbuurt,www.speeltuinelba.nl

Speeltuin Burcht ter Cleeff, Van Dordtstraat 40, www.burchttercleeff.nl in de Bomenbuurt, bij Kleverlaan.

Natuurspeeltuin in het volkstuinpark ZWN, in het Van der Aartsportpark, overdag open voor bezoekers. Ook leuk om rond te wandelen daar, natuurhoeken en je kunt paarden enzo zien.

Via hun websites meer informatie over de speeltuin, de openingstijden en de activiteiten .

Genieten in het groen en de natuur: picknicken , spelen, ontspannen:

de Stadskweektuin aan de Kleverlaan, met haar vele mogelijkheden, prachtige tuin, natuur-speelplek, natuurpad, dieren, kabouterpad, tropische kas, kweekcafe enz. Elke dag overdag open.

-DeHekslootpolder met 2 wandelpaden, en vogel-uitzichtplek,bereikbaar vanaf de Slaperdijk, Vondelweg of Spaarndamseweg. Het Spaarne is vlakbij en mooi dorpje Spaarndam ook.

Bosbeek, echt bos in Santpoort-Noord bij de Wustelaan, met achterin picknickveld en kinderbadje. Boom met rondom kabouters, zoek maar! Ernaast draait molen de Zandhaas, waar je in kan, als de winkel daar open is. Even verder op de Wustelaan:uitspanning Bosbeeck voor een drankje of ijsje.

Schoterbos/Noordersportpark, bij de Jan Gijzenvaart en achter de Planetenlaan. Een veelzijdig park met kinderboerderij Schoterhoeve, Artisklas met speciale dieren, picknickplekken, fitness-apparaten enzovoort. Dit park wordt nu verbeterd, dus diverse werkzaamheden daar, maar wel open.

Recreatie-Boerderij Zorgvrij in het Spaarnewoudegebied, ten noorden van Spaarndam, met terras, natuur- speeltuin, allerlei dieren, stallen, activiteiten, speelbos, water enzovoort en rondom wandelen.

Naar de duinen en het strand: *Duin en Kruidberg bij Santpoort -Zuid(onderweg zicht op kasteelruine van Brederode!), *Kennemerduinen :met zwemplassen: Het Wed, Oosterplas en leuk bezoekerscentrum bij Het Wed/ingang Zeeweg. In de Kennemerduinen ook een vogelmeer, en Parnassia bij het strand *Kraantje Lek ( met speelberg, speeltuin en herberg)

Verder: kleinschalige gratis festivals met een kinderprogramma in deze regio, zie de media en internet

Goedkoop en leuk om met kinderen heen te gaan:

Stuif-Stuif! Let op:20-31 aug.2018 Veelzijdig kinder-feest met allerlei activiteiten binnen en buiten bij DOCK-wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan in Schalkwijk, van 20-31 augustus www.stuifstuif.nl

 

 

Monkeytown: een grote binnen-speeltuin bij de Westergracht, horen we goede berichten over.

Santpoortse Feestweek 28 juli-5 augustus, ook kinderactiviteiten, agrarische dag en kermis www.dorpsfeest-santpoort.nl/evenementen.

Heb je meer tipsvoor een volgend overzicht, meldt ze : Marcel Smeenk, DOCK email:msmeenk@dock.nl

Dit is een DOCK –Noord –zomerproduct 2018

Notulen Wijkraadsvergadering 12 juni 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

NOTULEN
Wijkraadsvergadering 12 juni 2018
 

Aanwezigen : Ruud, Marianne, Yvonne , Mohamed, Marion.
Wijkbewoners : Björn, en Addie Schouten

Opening en mededelingen ( 19h45 )
Mededelingen :
Verhinderd : Isodoor – Cindy Berghuis ( SIG )

Vaststellen agenda
Voorstel : Tussenvoegen 5 d :
Vaststellen functieomschrijvingen wijkraadsleden.
Vaststellen standpunt, inzake het Schoterbos :
Hoe denken wij binnen de Wijkraad, anno 2018, over :
1 – De mogelijke voornemens tot realiseren van een Clubgebouw voor Scouting Brigitta,
in het parkgedeelte Schoterbos.
2 – Een mogelijk kleine stadscamping voor de Jeugdherberg, de Stayokay ;
3 – De aanleg van nog een brug, ter hoogte van de Generaal Spoorlaan.

Notulen vorige vergadering ( 8 mei 2018 )

Tekstueel: ” Agenda ” 8 mei moet zijn ” Notulen ”

Max is een aantal keren niet op de wijkraadsvergadering geweest.
Ruud informeert hoe het met Max gaat.

Dit punt is blijven staan ! Tijdens de Jaarvergadering was er was een actieve bewoner,
die wat kritische punten had over het HOV, Ruud gaat hem alsnog benaderen en uitnodigen voor een wijkraadsvergadering, om deze aandachtspunten nog verder mogelijk te kunnen bespreken.

Het aanbod een om in een filmpje voor Bouwend Nederland heeft Marion afgeslagen.
Wanneer de insteek meer groen in relatie tot bouwplannen te kunnen propageren zou zijn,
was het meewerken hieraan eventueel wel een optie geweest.

Post 9 mei – 12 juni 2018

Haarlem Fatih: Uitnodiging buurt Iftar ( was op zaterdag 2 juni ).
Niet iedereen zou de flyer hebben ontvangen !

Gemeente: verzoek waar EV- laadpalen in de wijk te kunnen plaatsen:
Opties benoemen van mogelijke locaties, en dan terugkoppelen aan de Gemeente.
Tijdens deze gehouden wijkraadsvergadering, op dinsdag 12 juni 2018, werden de volgende
opties benoemd:
In Lingestraat, de oneven kant. Daar is De Linge en één woning, maar verder geen mensen,
die dan hun parkeerplek ‘voor de deur’ kwijtraken.
Dat geldt ook voor de Diezestraat, naast de kerk en aan de overkant parallel aan het kerkplein.
De nummers 14 t/m 20 hebben een soort ventweg hebben, om in te parkeren.
Overigens staat het in de Diezestraat wel altijd vol, maar ja dat is praktisch overal zo.
Misschien is de Eemstraat ter hoogte van de Bavoschool ook een goed idee.
Daar wordt sowieso veel tijdelijk geparkeerd voor halen/brengen van kinderen.
Omgeving Delftplein – nabij bord met plattegrond, naast de ventweg Rijksstraatweg
De Dr. De Liefdestraat, nabij benzinepomp
Aan de Generaal Spoorlaan, hoek Pedicure / Chinese massage, ter hoogte van 157
De Generaal Spoorlaan, dan meer in de omgeving van de  ” De Gijz “, met aan de overzijde
de moskee ” El Fatih “, en nabij ter hoogte van de Dierenambulance.
Aan de Jan Prinslaan, meer in de richting van de P.C. Boutensstraat.

Informatie in kaart brengen AED’s in de stad.
Als mogelijke locatie in de openbaar toegankelijke ruimte wordt geduid:
Op het Marsmanplein, nabij het mededelingenbord, ter hoogte van de Bruna.
Marianne geeft dit door aan de Gemeente.

Gemeente: Uitnodiging netwerkbijeenkomst ” Mooi door Noord “, op woensdag 27 juni,
locatie Kweekcafé. ( Kweektuin ) 16:00 – 20:00. Eventueel zou Yvonne hier naar toe kunnen gaan ?
Addie meldt: Ter sprake kwam, tijdens een vorige bijeenkomst, ” Logboek van vroeger “.
Een bijeenkomst als deze werd, volgens informatie hierover, als zinvol ervaren.

Delftwijk City:
Uitnodiging om mee te doen aan het Flevoplein festival, 22 september 12:00 – 16:00 @ Flevoplein.
Een vertegenwoordiging van de Wijkraad zou weer aanwezig kunnen zijn met een informatietafel.
Nog via de mail nazien, welke uitnodiging is binnengekomen.

Volgende keer, voor de wijkraadsvergadering in juli, noteren bij de ingekomen post :
Huur ” Buurtwinkel “.

Lopende zaken
Parkeren Generaal Spoorlaan
De bezwaren parkeren warden gegrond verklaard. Het besluit werd ingetrokken.
Marianne benadert de vervanger van Pim Lemmens, de heer Bert Bovens, met de vraag
wanneer uitvoering van een vervangend besluit, en de duiding ervan gaat plaatsvinden !

De Wijkschouw.
Het tijdstip van de te houden Wijkschouw is nog niet helemaal duidelijk.
Wanneer is het beste tijdstip ? Dit, in verband met vakantieperioden.
Voor nu werd aangemerkt 18 september 2018. Volgende keer echt vaststellen.

Overlast Marsmanplein
Met name ook op het Marsmanplein is het aantal fietsendiefstallen toegenomen.
Er wordt helaas vastgesteld, dat de ervaring leert, dat Handhaving beperkt aanwezig is.
Het Marsmanplein blijkt een verzamelpunt voor jongeren, waar vandaan naar elders te vertrekken.
Delftwijk werd door de Gemeente Haarlem aangemerkt alszijnde aandachtswijk voor de komende
vier jaar. Kunnen er, in deze context, meer uren voor Jongerenwerkers worden vrijgemaakt?

Schaakbord
De flyer is in principe af.
Isodoor is nog niet naar Crostino geweest, om te vragen of de sleutel daar in beheer mag zijn.

Toegevoegd agendapunt :
– Vaststellen functieomschrijvingen wijkraadsleden
Niet alle tenaamstellingen op de site en in het wijkboekje zijn actueel.
De volgende wijkraadsvergadering, 10 juli, komen wij hier nader op terug.
– Vaststellen standpunt van de Wijkraad, in relatie tot het Schoterbos !
Ter het vaststellen van ons standpunt, anno 2018, inzake optionele voornemens tot bouwen
in het parkgedeelte Schoterbos, blijft het te handhaven standpunt uit 2011 en 2016 van
kracht. Mede gelet op het Collegebesluit d.d 3 juli 2012, waarin de destijds intensief gevolgde
inspraak -/ en participatierondes, en de resultaten daarvan, in dat voornoemde collegebesluit
zwaar hebben meegewogen.
Bouwen in het parkgedeelte Schoterbos schept, naar onze mening, ook precendenten voor andere
organisaties, die herhuisvesting overwegen, of daar naar op zoek zijn.
Organisaties, die dat wensen, zullen een daarvoor bestemd traject dienen te doorlopen.
Alsmede lijkt het ons, dat nog een extra brug over de Jan Gijzenvaart, in het zicht van
de Generaal Spoorlaan een brug te ver is. De bruggen ter hoogte van Delftwijk, en ter hoogte van
de Waterbuurt voldoen naar onze mening. Een optie deze bestaande bruggen voor mogelijk
fietsverkeer beter aan te passen zou, wanneer noodzakelijk aantoonbaar, wel een nadere
overweging waard kunnen zijn.

Wijkkrant
De kopij is binnen ! De opmaak van het boekje loopt een vertraging op door een personele wisseling.

Wijkplatform terugkoppeling
Het Wijkplatform is een bundeling van organisaties in de wijk ! Hierbij is netwerken belangrijk.
Het deel uitmaken van het Wijkplatform is gewenst.
De vraag daarbij is: Maakt de Wijkraad deel uit van de Kerngroep, die meer mede de regie voert.
Of van de Werkgroep, met meer de in de wijk waarneembaar uitvoerende aspecten .
De voorkeur lijkt uit te gaan naar deel uit te maken van de Kerngroep.
Nader contact leggen met Marcel, en de volgende wijkraadsvergadering als agendapunt noteren.
De vorige bijeenkomst Wijkplatform werd gedurende deze wijkraadsvergadering gekwalificeerd als geslaagd. Enkele thema’s waren: veiligheid, werk en ontwikkeling, een zinvolle dagbesteding, eenzaamheid, en jongeren.
De volgende bijeenkomst van het Wijkplatform is op 13 september 2018, in het speeltuingebouw,
aan het Arthur van Schendelplantsoen.

Terugkoppeling WBO
Het Buurtbedrijf heeft een presentatie gehad op 31 mei j.l.
Helaas was een ieder wijkraadslid verhinderd.
Isodoor stopt na juni met het WBO.
Ruud is voornemens deze bijeenkomsten voor de Wijkraad te gaan bezoeken

Tot slot brengt Addie Schouten een door haar bezochte bijeenkomst onder de aandacht.
Op initiatief van de Shelter – kerk en ” Stemmen in de stad ” werd een op de wijk gerichte
bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst waren ook Eritrëers aanwezig .
Met een ” Taal en Taart ” – cursus, waarbij name met onder meer de vraag werd gesteld:
” Wie zijn jullie ? ”
Voorstel : Zou de leidster van deze samenkomst een stukje kopij kunnen aanleveren ?

Sluiting ( 21h30 )
Volgende wijkraadsvergadering: dinsdag 10 juli 2018

*Als naschrift bij dit verslag gevoegd: enkele citaten, uit het Collegebesluit, d.d. 3 juli 2012

” Het voorstel heeft een uitgebreide participatie doorlopen. Bij de aftrap van de gebiedsvisie is
een participatieavond voor omwonenden in het Schoterbos georganiseerd. De opkomst was enorm evenals
de betrokkenheid onder de bewoners. Tijdens de eerste participatieavond zijn de wensen en verwachtingen geïnventariseerd. In de tweede participatieavond zijn de resultaten van de inventarisatie samen met de opzet van de gebiedsvisie besproken.”

” De gebiedsmanager heeft vervolgens met alle belanghebbende verenigingen in het gebied gesproken.
De eerste concepten zijn diverse malen voorgelegd aan de gezamenlijke wijkraden.
Ook deze input is in de ontwerp gebiedsvisie meegenomen “.

” De voorstellen uit de ontwerp gebiedsvisie zorgen voor een versterking van het groenareaal.
Het Schoterbos wordt niet verkleind. Uitbreiding van het park vindt plaats langs Mr. Jan Gerritszlaan,
de Planetenlaan en de Jan Gijzenvaart “. –

” De terreinen voor herontwikkeling beperken zich tot bestaande bebouwing en de stadionlocatie.
Het beheer en onderhoud van het park zal voortaan worden afgestemd op de condities van
de venige ondergrond “.

De door de Wijkraad verstuurde reacties op de visie Schoterbos, anno 2011 en 2016, zijn na
te lezen op de site, het item Archief – onderdeel Achief Schoterbos.

Burennetwerk Haarlem: coördinator gezocht in Delftwijk!

Een buurvrouw op leeftijd krijgt haar administratie niet meer op orde, een dementerende heer dwaalt door de buurt, een buurvrouw breekt haar arm en kan haar kinderen niet meer naar school brengen. Hoe fijn is het dan dat je een beroep kunt doen op je buren. Delftwijk heeft al jaren een burennetwerk. Hassania Kemmelings heeft met veel enthousiasme het netwerk opgezet en onderhouden.

Het burennetwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als actieve buurtbewoner iets wil betekenen voor de straat. Hij of zij weet wie er een auto heeft en iemand naar het ziekenhuis kan brengen, of weet wie er goed is in het opruimen van stapels post. De coördinator is aanspreekpunt voor deze contactpersonen. Het laagdrempelige project Burenhulp Haarlem is inmiddels actief in 14 wijken.

Als coördinator organiseer je de bijeenkomsten met contactpersonen, waar tips en signalen uitgewisseld worden. Ook zorg je voor nieuwsberichten voor op de website van Burenhulp en de nieuwsbrief en heb je af en toe contact met de wijkraad. Gemiddeld kost het je maximaal 2 uur per week. Ook kun je denken aan het organiseren van leuke activiteiten zoals burendag, of zomaar een gezellige koffieochtend.

Als coördinator krijg je ondersteuning van het projectteam van Burenhulp, zoals organisatorische zaken. Je kunt ook meedoen aan allerlei interessante bijeenkomsten en workshops.

Burenhulp werkt samen met alle andere andere initiatieven zoals Netwerk Kwetsbare Ouderen, BUUV, Buurtblik of Buurbloemetje.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Karin Wissenburg via karinwissenburg@burenhulphaarlem.nl

Notulen Wijkraadsvergadering 8 mei 2018


Wijkraad Delftwijk Waterbuurt
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
www.delftwater.nl
Twitter: @DelftWater
Facebook: Delftwijk Waterbuurt

NOTULEN
Wijkraadsvergadering 8 mei 2018

Aanwezig: Marion, Yvonne, Mohamed, Ruud, Isodoor
Te gast: Cindy Berghuis (SIG), Björn Tuijl (bovengemiddeld actieve wijkbewoner)

  1. Opening en mededelingen (19:45)
  2. Vaststellen agenda

  3. Notulen vorige vergadering ( 10 april 2018 )
  1. Bij punt 6, ‘park’ aanpassen naar ‘parkgedeelte’. Volgende bijeenkomst ‘…van de adviescommissie beheer en onderhoud…’ toevoegen.
 1. Post 11 april – 8 mei 2018
  1. Bas Buisman vragen over hardcopy post (Isodoor).
  2. Verslag klankbordgroep Delftplein
  3. Uitkomst discussie werkgroep Wonen/Wijken
  4. Cargaroo deel-bakfietsen/li>
  5. Vertrek Natasja Witteveen bij Pre Wonen, vervangster is Annelien Thedinga.
  6. Startbijeenkomst wijkplatform Delftwijk (zie ook punt 6a in de notulen).
  7. Opening Buurtbedrijf Noord (zie punt 6b)
  8. Pre Wonen jaarverslag 2017
  9. Conferentie toegankelijke stad
  10. Notulen bijeenkomst Adviescommissie Schoterbos 15 maart.
  11. Bouwend Haarlem, nieuwe vormen van participatie
 2. Schaakbord op Haarlem Link plaatsen?
  1. Isodoor kijkt naar het flyer voorstel van Yvonne, stuurt het terug aan haar en Ruud.
   Ruud print het en Yvonne en Ruud zorgen voor de verspreiding. We richten ons in eerste instantie op het plein, en we gaan bij Crostino vragen of ze de sleutel daar weer in beheer kunnen nemen om tegen een borg uit te lenen.
 3. Nieuwe wijkgeoriënteerde clubs
  1. Wijkplatform
   1. Marcel Smeenk is te gast en vertelt over de bijeenkomst hiervan morgenavond. Vroeger was er Deltwijk Leeft!, het stoppen daarvan heeft een gat achter gelaten in de wijk. Onze wijk krijgt weer meer aandacht, dus net als in de Indische Buurt is het de bedoeling hier ook een wijkplatform te beginnen.
   2. 3 a 4 keer bij elkaar komen in de wijk. Niet vrijblijvend, meedoen is ook echt DOEN.
   3. De kerngroep komt elke keer een keer extra bij elkaar ter voorbereiding, zorgt voor de notulen e.d.
   4. Mix van actieve bewoners en organisaties. Doel is om onderwerpen te vinden waar gezamenlijke initiatieven uit
   5. Donderdag 13 september is de tweede bijeenkomst van het wijkplatform in speeltuin Delftwijk.
   6. Donderdag 4 oktober ‘Kijkje in de keuken’ dag om over elkaar te leren, binnen lopen en meekijken.
  2. Buurtbedrijf / wijkcentrum Noord
   1. Zijn al in Schalkwijk en Oost, nu ook in Noord (doelgebied is niet alleen onze wijk).
   2. Samenwerking van Paswerk, gemeente en woningbouwcorporaties. Ze doen klussen, het is een werkervaringsproject. Voor de gemeente en corporaties, maar ook voor particulieren. Vanwege succes op de andere locaties nu ook bij ons in de wijk. Er is een lijntje met de Buurtwinkel om elkaar niet in de wielen te rijden.
 4. Terugblik Jaarvergadering
  1. We zijn erg tevreden met de opkomst.
  2. Er was een actieve bewoner die wat kritische punten had over het HOV, Ruud gaat hem benaderen en uitnodigen voor een vergadering om dingen nog verder te bespreken.
  3. We hebben een aantal punten verzameld van mensen.
   1. Parkeren / Groenvoorzieningen
   2. Jongeren
   3. Handhaving
   4. Verkeer (Jan Campertstraat en HOV)
 5. Wijkkrant
  1. Effectiviteit wijkschouw ( Iso )
  2. Bij overlast: Handhaving bellen ( Iso )
  3. Haarlem Link (Iso)
  4. Dankwoord Marijke (Marion)
  5. Wijkschouw (Isodoor)
  6. Sint Maarten werkgroep ( Jan Kessens? )
  7. Jaarvergadering
   1. Terugblik ( Iso )
   2. Transitiegroep update / toekomst wijkraad / Björn’s presentatie ( Björn )
   3. Thema-avonden (inclusief onderwerpen) ( Iso )
   4. Verslag Menno’s presentatie ( Mennovragen of hij een stukje wil schrijven, omdat hij het mooi positie wilde verwoorden).
  8. Deadline kopij: 1 juni
 1. Terugkoppeling WBO
  1. Pim Lemmens gaat naar het centrum, Bert Bovens is tijdelijke vervanger.
  2. In de Planetenwijk
 2. Update: Parkeren Generaal Spoorlaan
  1. We gaan Bert Bovens updaten over dit onderwerp zodat het niet verslapt. Yvonne doet dat vanuit de wijkraad, ze kaart ook de stalen platen nog eens aan (Slauerhoffstraat)
  1. Update: Overlast Marsmanplein
   Bijeenkomst 23 april, Marianne is er naartoe geweest. De overlast is besproken, het blijft belangrijk om ALTIJD bij overlast / calamiteiten Handhaving te bellen (tel. 023 511 4950). Want handhaving werkt cijfergestuurd, dus hoe meer meldingen hoe meer aandacht. Ook als je buurvrouw al heeft gebeld zelf ook bellen.Meerdere organisaties houden
 1. Wijkschouw 15 mei
  1. Hoe staat het met de punten van de schouw van 3 oktober?
   1. In principe is alles afgehandeld, behalve de zaken die nog spelen jongerenoverlast en parkeren Generaal Spoorlaan).
  2. Laten we 15 mei doorgaan of niet? Beter is misschien na de wijkkrant, dan kunnen we hem aankondigen en punten verzamelen.
   1. We verplaatsen hem naar 18 september.
   2. Isodoor schrijft een stukje voor de wijkkrant.
  3. Route vaststellen
   1. Doen we op de vergadering van 11 september.
 1. Sluiting (21h15)
 • Volgende vergadering: dinsdag 12 juni 2018. Isodoor is dan mogelijk verhinderd.