WBO R-Net Noord

Informatie WBO over R-Net Noord

Het is lang stil geweest rond de Zuidtangent van NS station Haarlem naar het Delftplein. Het beestje heeft inmiddels een andere naam gekregen en heet nu R-net.
Eind november is er weer een gesprek geweest met wethouder van Doorn. Aanleiding was de brief van gedeputeerde Post van de Provincie dat de provincie geen onderzoek doet naar de 3 mogelijke traces.
De gemeente gaat dit nu zelf doen. Het WBO krijgt vooraf inzage in de onderzoeksopdracht. De opdracht voor dit onderzoek wordt – indien er voldoende geld voor kan worden vrijgemaakt – in januari 2012 aanbesteed. Uiteraard worden ook de resultaten van het onderzoek – dat hopelijk voldoende uitgebreid zal zijn – met het WBO besproken. Ook andere partijen die met de mogelijke routes te maken kunnen krijgen worden bij het proces betrokken, bijv. de ondernemerskring Waarderpolder.
De gemeenteraad heeft bij motie uitgesproken dat er voor het zomerreces 2012 een besluit moet zijn genomen inzake de tracekeuze. Wethouder Van Doorn heeft nogmaals nadrukkelijk uitgesproken dat – stel dat voor het trace Rijksstraatweg wordt gekozen – er geen “betonnen bak” komt en het HOV gewoon met het verkeer meerijdt.
Het zou goed zijn om dit ook uitdrukkelijk mee te nemen in de randvoorwaarden bij het onderzoek naar de verschillende traces.

Eerste gerenoveerde Heilige Huisjes opgelevert

Oplevering Beeldjeshuizen Of “Heilige Huisjes”

Op woensdag 13 juli werd op feestelijke wijze de renoveerde beeldjeshuizen opgeleverd.
Ondanks het slechte weer waren er toch veel bewoners gekomen die deel wilde uitmaken van de feestelijkheden.
Ymere had zijn best gedaan om er wat leuks van te maken.
Er waren lovende woorden over de uitstekende samenwerking tussen Ymere, de projectontwikkelaar, aannemer en natuurlijk de bewoners.
De bewoners waren zeer tevreden over de werknemers die netjes hebben gewerkt, het was niet altijd even makkelijk tijdens de renovatie.
De Klankbordgroep kreeg uithanden van de rayondirecteur een mooie bos bloemen.
Wethouder Jan Nieuwenburg bevestigde eigenhandig het felbegeerde boortje als zijnde Stadsmonument aan de muur.
De betrokken bewoners van de beeldjeshuizen kregen als cadeau voor hun geduld een mooie bloemenbak die zij kunnen neerzetten in de bloemenbakhouder op de eerste verdieping.
Al met al een ieder kan trots zijn, want de huisjes zien er allemaal geweldig uit.