Wijkwinkel ook te huur.

Wist u dat de wijkwinkel aan de Jan Prinslaan ook te huur is.

Dit kan voor bewonerscommissies ,VVE’s en organisaties in de wijk die ruimte nodig hebben om te vergaderen.

Wij vragen een kleine vergoeding hiervoor.

U betaald €10,00 voor een dagdeel van 3 uur incl koffie en thee.

Heeft u interesse neemt u dan contact op met Eva Winkel via het email eva.winkel@xs4all.nl

Buitenspeeldag in Haarlem-Noord zoekt vrijwilligers

Zaterdagmiddag 15 juni organiseert de werkgroep Delftwijk een Buitenspeeldag op het

Marsmanplein voor kinderen tussen 4-12 jaar. Een middag om het samen buitenspelen te

promoten: leuk, gezond en veilig. Daarvoor zoeken ze nog diverse vrijwilligers die willen

helpen bij het spelencircuit tussen 12.30 uur en 16.00 uur. Belangstellenden worden verzocht

contact op te nemen met mevr. Van Beelen, tel. 06-14110599 ,

e-mail dtvanbeelen@kpnmail.nl

Verslag wijkschoonmaak actie

Haarlem 22-04-2013

Op 20 april jl. was het de “wijkschoonmaak” actie middag.

Mede dankzij ondersteuning van: de wijkraad (Delftwijk/Waterbuurt) de gemeente, Supporter van Schoon

en Deltwijk Leeft, is het een leuke middag geworden met als doel: een deel van de wijk schoon te maken.

Vanaf 12.30uur was het verzamelen in jongerencentrum Delftwijkcity.

Bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie jongerencentrum hiervoor.

Op vrijdag 19 april hadden de kinderen uit verschillende groepen van de Bavo basisschool, al hun beste beentje
voorgezet onder begeleiding van hun enthousiaste juf. Getuige de foto’s die gemaakt zijn.

Zaterdagmiddag ging een club vrijwilligers onder begeleiding van enkele leden van de wijkraad

en 2 leden van de gemeente, en een lid van Delftwijk Leeft, op pad en liepen ze achter de drumband aan,

die er vrolijk op los speelde. Na afloop was het wederom verzamelen in jongerencentrum: Delftwijkcity voor het nuttigen van koffie/thee

met versnaperingen. Deze versnaperingen werden beschikbaar gesteld door supermarkt “De Plus” waarvoor onze hartelijke dank!!

Het was een reuze traktatie.
De nodige contacten/netwerken werden gelegd onder elkaar en de middag was zeker geslaagd! te noemen.

Voor herhaling vatbaar, hoorde ik een paar keer zeggen.

Een hartelijk: Bedankt voor het enthousiasme en ieders inzet is in deze daarom zeker op zijn plaats!

Eva Winkel
Wijkraadlid Delftwijk/ Waterbuurt

Een fotoimpressie van de wijkschoonmaak 

Vele handen maken licht werk
De schoonmaak coaches
De kinderen vermaken zich best
Terwijl anderen meehelpen
De wijk wordt straat voor straat aangepakt
Groot materieel wordt ingezet
Dat moet dus worden aangepakt
Zelfs de heg is niet schoon
Die zak gaarne in de vuilnisbak

 

 

Stichting Schakels – ORGANISATIE VAN HET JAAR 2012 IN DELTWIJK/WATERBUURT

ORGANISATIE VAN HET JAAR 2012 IN DELTWIJK/WATERBUURT

De wijkraad van Delftwijk/Waterbuurt ,heeft op haar jaarvergadering van 27 maart j.l , Stichting Schakels olv Said El Mesbahi en Mohamed Abdellaui uitgeroepen tot organisatie van het jaar.

Said en Mohammed zetten zich al zo’n 3 jaar in , als vrijwilliger , in Delftwijk.
Een van hun aandachtpunten is het verbeteren van de relatie tussen vaders en kinderen. Ze nemen initiatief en zijn de oren en ogen in Delftwijk. Ze stellen zich toegankelijk op en zijn soms halve buurtvaders.
Bovendien hebben zij het initiatief genomen, om samen met de speeltuin in het Arthur van Schendelplantsoen een maandeljjkse rommelmarkt te organiseren.
Verder hebben zij nog niet zo heel lang geleden een goede opvoedingscursus voor vaders afgerond met certificaten voor de vaste deelnemers.
Zij hechten veel belang aan de rol van vaders in migranten gezinnen en zijn hier zelf het positieve voorbeeld van.

 

Niet onvermeld mag blijven, dat Said en Mohamed open staan voor vaders van niet Marokkaanse afkomst, maar werven nog niet actief in deze groep.
De betrokken ambtenaar van de Gemeente stelde hen als goed voorbeeld  bij een overleg van Marokkaanse stichtingen, in Haarlem.

Said en Mohamed werken nu, na enige professionele ondersteuning, op eigen kracht. Wekelijkse activiteiten vinden plaats in de zelf gevonden ruimte, aan de Jan Prinslaan, in een voormalige rijschoolruimte.

Delftwijk-Waterbuurt feliciteert daarom van harte Said El Mesbahi en Mohamed Abdellaui, van Stichting Schakels, als zijnde de verkozen organisatie van het jaar 2012.

 

Verslag Jaarvergadering van 27 Maart

Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk/Waterbuurt

 

Op 27 maart heeft de wijkraad van Delftwijk/Waterbuurt haar jaarvergadering gehouden.

Ook dit jaar was de opkomst van bewoners boven alle verwachting.

Het doet ons goed te zien dat er zoveel betrokken bewoners zijn.

 

De nodige onderwerpen hebben de revue gepasseerd.

 

Een korte terugblik door de voorzitter Cor Geldhof om te benoemen wat we in 2012 hebben bereikt.

@ verbeterde communicatie tussen alle partners in Delftwijk/Waterbuurt

@ vernieuwing van het wijkblad en de website


@ gesprekken en afspraken over verkeersveiligheid

 

Ook de Ymere en Prewonen waren vertegenwoordigd en hebben verdere toelichting gegeven over de plannen met Delftwijk Zuid.

 

We hebben een presentatie gehad van de geheel vernieuwde website ,die ook via tablet en mobiele telefoon beschikbaar is.

En als laatste hebben we een oorkonde uitgereikt aan Stichting Schakels als welzijnsorganisatie van het jaar.

 

Kortom er gebeurd van alles in Delftwijk/Waterbuurt !

 

Een foto impressie van de jaarvergadering


De wijkraad zoekt een Secretaris of Notulist.

De wijkraad Delftwijk/Waterbuurt is op zoek naar een secretaris en/ofnotulist.

 

Bent u een betrokken bewoner en loopt u al enige tijd met het idee om eens iets te doen in de wijk dan is dit een mooie gelegenheid.

 

Wilt u meer informatie neemt u dan contact op via ons emailadres:

 

wijkraaddelftwater@gmail.com