Artikel WBO: Protest tegen Zuid-Tangent over Rijksstraatweg

WBO

Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg
Haarlem-Noord / Spaarndam

E-mail: wbohaarlemnoord@gmail.com
Website: www.zuidtangentnee.nl

Rijksstraatweg, groene stadsstraat of vrij baan voor de Zuidtangent?

Met de herinrichting van de Rijksstraatweg, eind jaren negentig, is gekozen voor de Rijksstraatweg als groene stadsstraat, een straat met een centrale functie voor Haarlem-Noord. Waar mensen wonen en werken en kinderen naar school gaan, kortom, waar wordt geleefd. Dit gaat niet samen met een vrije baan voor de Zuidtangent.

Wijkraden en belangenorganisaties in Haarlem-Noord, verenigd in het WBO, willen om een aantal redenen nu hun bezorgdheid uitspreken:

 • de gemeente Velsen heeft zich uitgesproken voor de Zuidtangent. Het trace Haarlem Station – Haarlem Delftplein vormt de ontbrekende schakel
 • het College van B&W heeft zich met groot enthousiasme geschaard achter de plannen van de Provincie voor “vertramming”, ook het gedeelte in Haarlem-Noord
 • de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het is belangrijk om te weten waar de politieke partijen staan; Rijksstraatweg, groene stadsstraat of trambaan?

De gevolgen van een vrije bus- of trambaan op de Rijksstraatweg zijn heel groot, bijvoorbeeld:

 • parkeervoorzieningen verdwijnen; dit leidt tot verdere overlast in de zijstraten
 • gevaarlijke oversteek, door hoge frequentie en hoge snelheid van de bussen/trams. Dit is des te zorgwekkender vanwege het grote aantal basisscholen rond de Rijksstraatweg
 • eenrichtingsverkeer en toename van verkeer in de zijstraten
 • groen in de vorm van bomen en voortuinen verdwijnt (verkleinen of verdwijnen van ca. 180
  voortuinen tussen Zaanenlaan en Jan Gijzenkade)
 • grote problemen voor winkels door slechte bereikbaarheid voor klanten en leveranciers
 • de sloop van 15 percelen
 • mogelijke opheffing van het lokale openbare vervoer. Dit is vooral een groot probleem omdat de
  Zuidtangent nauwelijks haltes krijgt op de Rijksstraatweg (voorgesteld zijn Delftplein, Ripperdaplein en misschien Jan Gijzenkade)
 • slechtere bereikbaarheid van woonstraten achter de Rijksstraatweg
 • waardevermindering van de huizen
 • De wijkraden en winkeliersverenigingen roepen u op om de krachten te bundelen voor het behoud van een leefbare en bereikbare Rijksstraatweg als groene stadsstraat.
  Ondersteunt u onze actie? Stuur dan een e-mail met uw naam + adres naar:
  wbohaarlemnoord@gmail.com met de tekst: Zuidtangent over de Rijksstraatweg ? Nee !

  Met vriendelijke groet, namens de wijkraden en winkeliersverenigingen rond de Rijksstraatweg.

  Het WBO

  ZUIDTANGENT OVER DE RIJKSSTRAATWEG ?

  NEE !