Participatieprijs Haarlem 2014

Participatieprijs Haarlem 2014

Dit jaar reikt de Participatieraad Haarlem voor de eerste keer de Participatieprijs Haarlem uit!!

Deze nieuwe prijs is een aanmoediging voor een groep Haarlemmers die een initiatief hebben opgezet dat bijdraagt aan een stad waar (nog meer!) aandacht voor elkaar is en waar elke Haarlemmer mee kan doen en mee telt.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1500,00 dat besteed dient te worden aan de uitvoering van het winnende initiatief.

Welke initiatieven komen in aanmerking voor de prijs?

 • Het initiatief is zelf georganiseerd door een groep Haarlemse burgers zonder professionele ondersteuning;
 • De opzet van het initiatief is zorg en aandacht voor elkaar en gericht op het (weer) meedoen in de maatschappij;
 • Het initiatief moet ook door andere burgers overgenomen kunnen worden.

  Kent u Haarlemse burgers die u wilt aanmelden voor de Participatieprijs Haarlem 2014? Kijk dan voor de wijze van aanmelden op www.participatieraadhaarlem.nl

  AANMELDEN KAN TOT 10 NOVEMBER 2014

  De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Haarlemse Helden 2014 op 22 november in de Gravenzaal van het Stadhuis te Haarlem.
  Tijd: van 16.30 uur tot 19.30 uur.

  Heeft u vragen over de Participatieprijs Haarlem? Neem contact op via Participatieraad@haarlem.nl 

Persbericht Bibliotheek Zuid-Kennemerland

 

 

PERSBERICHT 14.049

 

Datum     13 maart 2014

Afzender  Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Telefoon   023 511 53 00

E-mail      anne.sollie@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Informatieavond in de Bibliotheek Haarlem Centrum met wethouder, raadslid en ambtenaar van de gemeente Haarlem

 

Hoe werkt… de gemeente Haarlem?

 

De Bibliotheek start met een serie lezingen waarbij telkens een inkijkje wordt gegeven bij een bedrijf of een organisatie. Deze avondis het vizier gericht op de gemeente Haarlem. Wethouder Jack van der Hoek, raadslid Rob de Jong en afdelingshoofd Economie Jorien Kaper komen aan het woord. De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek Haarlem Centrum, van 20:00 tot 21:30 uur, aan de Gasthuisstraat 32. De toegang is gratis, maar aanmelden van tevoren is zeer gewenstvia www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

 

Wat doet een gemeenteraadslid? En wat is de rol van het college van B & W? Hoe komt een begroting tot stand; wie controleert een gemeente? Hoe werkt een gemeente samen met provincie en rijk? Tijdens de ‘Hoe werkt de gemeente Haarlem’ lezing krijg je antwoord op deze vragen. Wethouder Jack van der Hoek, raadslid Rob de Jong en afdelingshoofd Economie Jorien Kaper komen vertellen en beantwoorden ook vragen uit het publiek.

 

DATUM EN TIJDSTIP

Dinsdag 1 april, van 20:00 – 21:30 uur

 

LOCATIE

Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32

 

KOSTEN

Gratis

 

BIJZONDERHEDEN

Vooraf aanmelden voor deze activiteit is zeer gewenst. Dit kan via de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl onder ‘Actueel’ > ‘Activiteiten’.

 

De Jaarvergadering is opgenomen door Haarlem 105

De Jaarvergadering is opgenomen door Haarlem 105 en wordt donderdag en/of vrijdag uitgezonden!

Haarlem Vandaag ( uitzending over Jaarvergadering Wijkraad Delftwijk-Waterbuurt )
Donderdag 13 maart, of vrijdag 14 maart 
17:00 uur – 19:00 uur
Haarlem105 RTV is te beluisteren via:
ether: 89.9 FM
kabel(tv), provider UPC kanaal 33 / digitaal 103.3

Afhandeling Wijkschouw Delftwijk Noord

Na veel vertraging hebben wij deze week het bijgewerkte overzicht van de afhandeling van de Wijkshouw in Delftwijk Noord ontvangen. We gaan dit binnenkort bij de Wijkraadsvergadering behandelen. Als je er iets over op te merken hebt, zorg dan dat je daarbij bent. Stuur voor meer informatie een mailtje aan secretaris@delftwater.nl

Wijkschouw Delftwijk 17 september 2013


Punten ter verbetering
Lokatie Probleem Opmerking Verantwoordelijk Afhandeling
1 Jan Campertstraat / Dr. Liefdestraat tegelwerk slecht gevolg Kabel-&Leidingwerkzaamheden Gemeente Haarlem veroorzaakt door K&L-werkzaamheden. Verzoek voor herstel is uitgegaan gaat uit naar veroorzaker.
2 Dr. Liefdestraat – Nesciostraat Bord – verboden voor vrachtwagens staat gedraaid.
Gemeente Haarlem Is weer teruggedraaid.
3 Dr. Liefdestraat – Nesciostraat afvalbak plaatsen. Vroeger stond hier een afvalbak graag weer terug. Er wordt nu hondenpoepzakjes in de bak van de ondernemer gegooid. Gemeente Haarlem Nieuw afvalbak komt in februari terug.
4 Harry Mulischstraat Parkeerplaats voor dokter
Gemeente Haarlem Indien een arts een parkeerplek nodig heeft voor uitoefening van zijn funktie, dient hij dit bij de gemeente aan te vragen.
5 Dr. Liefdehof Zeer veel en hoog onkruid zeer verwaarloosde indruk .
Gemeente Haarlem Is verwijderd.
6 Du Perronstraat Prullen bak aanbrengen aan de boom. Prullen bak aanbrengen aan de boom. Ik wil de bak zelf legen en van nieuwe zakken voorzien. Gemeente Haarlem Prullenbakken worden niet aan bomen bevestigd. Er worden voorlopig geen nieuwe afvalbakken bijgeplaatst.
7 Harry Mulischstraat Is het mogelijk om alsnog een stoep aan te leggen langs de weg
Gemeente Haarlem Er wordt geen trottoir aangebracht.
8 Harry Mulischstraat 80 % van de bomen die geplant zijn groeit dicht , waardoor in de toekomst het mooie uitzicht welke we nu hebben kwijt zijn.
Gemeente Haarlem De aangeplante bomen zijn open van struktuur waardoor zeer waarschijnlijk nog goed door de bomen heen kan worden gekeken.doo de bomen kan woerden gekeken.
9 W.F. Hermansstraat goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Deze goot is volgegroeid met gras en dient door Spaarnelanden schoon gehouden te worden. De kolken worden jaarlijks geleegd.
10 J. Limperstraat goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Goten is schoon en behoren om de acht weken te woren geveegd. De kolken worden jaarlijks geleegd.
11 Gerard Revestraat goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Goten is schoon en behoren om de acht weken te woren geveegd. De kolken worden jaarlijks geleegd.
12 Harry Mulischstraat goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Goten is schoon en behoren om de acht weken te woren geveegd. De kolken worden jaarlijks geleegd.
13 Rijkstraatweg ventweg goten vegen en kolken uitzuigen
Gemeente Haarlem Goten is schoon en behoren om de acht weken te woren geveegd. De kolken worden jaarlijks geleegd.
14 W.F. Hermansstraat Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
15 J. Limperstraat Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
16 Gerard Revestraat Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
17 Harry Mulischstraat Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
18 Rijkstraatweg ventweg Onkruid verwijderen
Gemeente Haarlem Onkruid in de bestrating wordt niet verwijderd door de gemeente. Onkruid tussen het groen wordt wel regelmatig verwijderd.
19 Johan Limpershof Wildroosters (3 stuks) speeltuin staan tot hun nek toe vol met onkruid en zand/aarde.
Gemeente Haarlem Onkruid in het rooster wordt niet door gemeente gedaan.
20 Johan Limpershof Spelregelbord in speeltuin ontbreekt.
Gemeente Haarlem Dit is een openbare speelplek, hierbij worden geen spelregelborden geplaatst.
21 W.F. Hermansstraat Noordelijk deel (groot grasveld) aan de Hermansstraat/Dijkzichtlaan Wilgen-tenen en brandnetels zijn resten nadat bouwafval is weggehaald. Gemeente Haarlem Deze strook behoort provincie toe, maar zal door gemeente worden beheerd.
22
het “wilde groen” verwijderen tot aan de slootkant.
Gemeente Haarlem Deze strook behoort provincie toe, maar zal door gemeente worden beheerd.
23
Maaien van fietspad tot aan slootkant. Nu staat er een strook van 8 meter aan brandnetels
Gemeente Haarlem Deze strook behoort provincie toe, maar zal door gemeente worden beheerd.
24 W.F. Hermansstraat / Veldepad Dode boom staat er al een jaar.
Gemeente Haarlem Dode bomen worden deze winteperiode nog vervangen.
25 Gerard Revestraat de vijf oude bomen snoeien en oud hout verwijderen
Gemeente Haarlem Bomen worden eens in de vijf jaar gesnoeid, indien dit nodig is.
26 Van der Veldepad Zig-Zag hekken op het van der Veldepad ivm met brom-fietsers die het trottoir gebruiken als fietspad.
Gemeente Haarlem Hekken worden niet geplaatst.
27 Van der Veldepad straatnaambord staat net naast ondergrondse afvalbak. Hierdoor wordt deze door Spaarnelanden steeds beschadigd. niet logisch geplaatst Gemeente Haarlem verzoek voor verplaatsing is gedaan, echter nog niet uitgevoerd.
28 Harry Mulischstraat ondergrondse afvalcontainer wordt tijdens terugplaatsing gedraaid. Heeft dit gevolgen voor zijn stroomvoorziening
Gemeente Haarlem nee, heeft geen consequenties.
29 Johan Limpershof reclame bord ontmoetingstuin kan weg
Ymere Is reeds verwijderd.
30 W.F. Hermansstraat reclame-2 borden “Ymere Verkoopt” in groene gebied ten noorden kunnen weg
Ymere Is reeds verwijderd.
31 Delftplein Gaarne hondenuitlaatplaats
Gemeente Haarlem Opdracht reeds verstrekt.

Verslag Wijkraadsvergadering d.d. 14-01-2014

 

Wijkraad Delftwijk Waterbuurt

Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

Notulen

Wijkraadsvergadering 14 januari 2014

 

Aanwezig: Cor, Marion, Mohamed, Ruud, Max, Isodoor.

Te gast: Piet Haaker

Afwezig met bericht: Petra en Marieke

 

Piet Haaker, programmamanager van Samen voor Elkaar, is er om 19:45, dus we beginnen met zijn onderwerp.

Hij heeft een handout met zijn presentatie erop, deze wordt naast de notulen op de website www.delftwater.nl geplaatst.

Aantekeningen bij de presentatie:

Er gaan onderdelen van de AWBZ en de Jeugdzorg terug naar de gemeenten. En invoering Participatiewet.

Minder geld ervoor (40% bezuinigen op hulp bij het huishouden bijvoorbeeld). Zo’n drastische ingreep dat het niet met wat kleine aanpassingen te doen is.

We hebben het over 2015, in 2014 gebeurt nog niets.

Richting een oplossing: Mensen meer in eigen kracht zetten, zelfredzaamheid, meer op familie terugvallen.

Dit ook vanuit organisaties, en meer preventie, vroeg signaleren. Beter voorkomen dan genezen. En een herinrichting van het sociale domein: Samen voor elkaar.

Onder andere het inzetten van een ‘Sociaal Wijkteam’ dat via de ‘Er op af’ methode niet te vinden is in een kantoor maar in de wijk. Vanaf januari 2015 is dit in de hele stad zo. Hier in de wijk wordt het onderdeel van Kontext. Bij het samenstellen van deze teams is het credo ‘nieuw voor oud:’ er worden dus niet meer kosten gemaakt, alleen opnieuw ingedeeld.

Het systeem ‘Mens centraal’ wordt over de hele stad uitgerold en voor de burger beschikbaar gemaakt, om (onder andere) overzicht te houden van welke organisaties met een burger contact hebben (om dubbel werk te voorkomen).

 

Als mensen hier vragen over hebben kunnen ze informatie opzoeken op www.samenvoorelkaar.nl of contact opnemen met Piet Haaker via samenvoorelkaar@haalrem.nl

 

De presentatie duurt tot 20:40 uur. Piet wordt hartelijk bedankt en vertrekt weer. De rest van de agenda zal iets beknopter dan normaal worden doorlopen om niet teveel uit te lopen.

 

Actiepunt Isodoor: Zorgen dat de presentatie van Piet op www.delftwater.nl komt. Zorgen dat er ook contactgegevens van Samen voor Elkaar zijn voor mensen zonder internet.

 

 1. Opening en mededelingen

Spreekwoord Marion: ‘Als iedereen de top zou bereiken, werd het een saaie boel in het dal.’

En een extraatje: ‘Geluk is wat je doet als je niets anders wil doen.’

Cor biedt zijn excuses aan dat hij afgelopen DB vergadering niet aanwezig was, zijn agenda is nog niet afgestemd op de maandag.

 

 1. Vaststellen agenda

Agenda aangenomen.

 

 1. Verslag Wijkraadsvergadering dd. 12 november 2013

Geen aanpassingen. Isodoor stuurt de Notulen naar Hein voor op de website.

 

 1. Actiepunten

Doorgenomen en bijgewerkt.

 

 1. In- en uitgaande post periode 10 december 2013 – 13 januari 2014

– Bert Buter: Terugblik en vooruitkijken.

– Partnerplatform / Collegebesluit:

De Vondelweg heeft nog steeds de aandacht, onderzoek Wageningen loopt, in mei volgt er een uitslag. Het positieve lijkt te positief, negatieve te slecht. Ze willen gefundeerd onderzoek.

Er komen wijkgesprekken in de vorm van clusters. In Hof van Eden in Vondelkwartier, drie keer per jaar.

 

– Innovatiebudget 2014 sociaal domein.

– Evaluatie verordening op de wijkraden en Uitvoeringsregeling bewonersondersteuning (B&W Nota_evaluatie wijkradenstelsel.pdf):

Bleek tijdens het Partner Platform dat de nota niet duidelijk onder de aandacht is geweest. Vandaar nogmaals doorgestuurd gekregen.

 

– Workshop ‘Hoe verleid ik een journalist.’

29 januari om 19:30 tot 22:00 uur in Delftrijk (Generaal Spoorlaan). Mohamed denkt dat hij gaat. Wordt gegeven door Edwin Bakker. Aanmelden gewenst.

 

 • Offerte Mark Nuyens website

Penningmeester verleent toestemming voor opdracht.

Actiepunt Isodoor: Mark de opdracht geven de website te verbeteren.

 

 • Cursus ‘Samenwerken in groene buurtprojecten’ Den Haag 25 jan + 1 feb

Isodoor gaat met Truus van Platform Haarlem Groener.

 

– Drempels Vestdijkpark / veiligheid vijver

Wijkraad doet rondje om het park om knelpunten te analyseren.

Actiepunt Isodoor: Met Petra rondje om het Vestijdkpark opzetten, Marion wil erbij zijn.

 

– Klacht overlast ‘Taste Me’.

Is er al een gesprek tussen klager en Tast Me geweest?

Als Taste Me zich aan de wet houdt is het lastig om er iets aan te doen. Als er een wetsovertreding is dan kan de bewoonster contact opnemen met handhaving (Marco Cornet).

Actiepunt Cor: Stuurt antwoord.

 

 • Spaarnelanden: Sluiting ondergrondse vuilcontainers

Er worden ondergrondse vuilcontainers verwijderd door Spaarnelanden. Het gaat om containers die volgens Spaarnelanden te weinig gebruikt worden. Deze gaan op andere plekken geplaatst worden.

Er worden alleen containers verwijderd waar er meerdere tezamen staan waardoor de loopafstand voor bewoners niet wijzigt. Voorafgaand aan verwijdering worden op de containers die weggehaald worden stickers geplaatst en ze worden afgesloten zodat gemerkt kan worden of dit geen problemen oplevert.

De hele brief en het overzicht van de te verwijderen containers wordt ingescand en op de website www.delftwater.nl geplaatst.

Actiepunt Isodoor: Brief scannen en aan Hein sturen voor op de website.

 

– Nuon: Meterstanden. Isodoor heeft het ingevuld en stuurt het terug.

– ‘NL Doet’ komt weer.

Kijken of er iets gedaan kan worden. We kunnen ons inschrijven met een klus. Bijvoorbeeld: Schilderen afmaken (houtwerk) en iets aangenamere verlichting.

Actiepunt Isodoor: ons daarvoor aanmelden.

 

 1. Voortgang proces zoektocht DB

De voortgang gaat gestaag. De ondersteuning door Peter Zoetemeijer is zeker naar wens betreffende het brainstormen. Wat betreft de uitwerking van de ideeën verschilt de kwaliteit tussen het werk van Peter en van de wijkraadsleden zelf niet voldoende om de kosten van Peter te kunnen verantwoorden. Daarom wordt gekozen om de uitwerking verder voor eigen rekening te nemen en de samenwerking met Peter niet te prolongeren.

Actiepunt Cor: contact opnemen met Peter Zoetemeijer hierover.

 

 1. De Wissel: Opvang Alcohol verslaafden

Er is een delegatie uit de wijk bij De Wissel (begeleid wonen voor alcoholverslaafden) langs geweest bij de heer Kers en bewoner Arjen (bestaande uit Jeroen Vuijst van de Plus, Petra, Marion en Isodoor uit de Wijkraad, Sandra als bewoonster en Marcel Smeenk van Dock).

Het gesprek beviel. Ze zitten tijdelijk op de locatie op het Delftplein, de planning is om in juli 2014 naar de Generaal de la Reystraat te verhuizen om daar permanent te blijven. Er is 24 uur per dag iemand bij De Wissel aanwezig om contact mee op te nemen voor informatie, klachten e.d. onder telefoonnummer 023-7519540 of

e-mail g.kers@ribw-kam.nl

 

 1. De Wissel: Communicatie met de gemeente

De Wijkraad en bewoners zijn hier slecht over geïnformeerd. Er is een notificatie geweest in het Partner Platform, maar verder niets. Het Vondelkwartier is wel geïnformeerd omdat ze technisch gezien in hun wijk zitten, maar in de praktijk zullen de bewoners van De Wissel ook op het Marsmanplein komen en in Delftwijk Waterbuurt en Dietsveld Vogelbuurt.

Er zijn nog twee onderwerpen waar de Wijkraad niet goed over geïnformeerd is.

 • Hangjongerenproject Marsmanplein
 • Plaatsing hek bij kinderdagverblijf ‘Het Vosje’.

De communicatie wordt met Menno Evers besproken in de meeting met hem op 21 januari.

 

 1. Jaarvergadering

Aanwezighied bevestigd:

Sjaak Vrugt (Actiepartij)

Frank Visser (ChristenUnie)

Joyce Langakker (PvdA)

 

Actiepunt Cor: Ook nog vragen:

Pieter Anne (SP)

Merijn Snoek (CDA)

Rob de Jong (VVD)

Evert de Iongh (D66)

… (Groen Links)

 

Actiepunt Ruud: zorgt voor melding van het ‘debat’ op de Jaarvergadering in de wijkkrant.

Actiepunt Isodoor: maakt opzet voor het ‘debat’ (vragen, structuur) bij de Jaarvergadering, stuurt dat naar Cor en Marion.

Ontwerpt flyer jaarvergadering, komt ook in Wijkblad?

Actiepunt Marion: Er moet een persbericht (aankondiging) komen en verstuurd worden.

 

De Wijkraad is bezig met de verkiezing van ‘Organisatie van de wijk.’ Vanwege bekendmaking op Jaarvergadering.

 

 1. Activiteiten 2014 – Kartrekkers?

Jaavergadering: Hele Wijkraad

Wijkblad: Ruud, op termijn vervanger

Wijkschouw: Gemeente

Waarom twee keer per jaar? Vroeger één keer per jaar in twee ploegen (zuid en noord), van de verschillende organisaties een afgevaardigde per ploeg. Idee om terug te gaan naar één keer per jaar?

 

Straatspeeldag: Isodoor en ook Delftwijk Leeft

Straatschoonmaakdag: Samenwerking met Delftwijk Leeft, Annemarie de Regt en anderen van Delftwijk leeft zijn welwillend om hier energie in te steken.

 

 1. Delftplein groen houden

Marion en Isodoor hebben met Truus van Platform Haarlem Groener gesproken. We zitten op een goede koers: Eerst buurtonderzoek naar wensen (poll op website), dan een inhoudelijk plan. Op de Jaarvergadering komt het ook uitgebreid aan bod.

 

 1. Wijkblad

Ruud heeft dit onder controle. Kopij onder andere:

 • Terugblik 2013 en planning 2014 geschreven door Petra
 • Aankondiging Jaarvergadering
 • Oproep zoektocht Dagelijks Bestuur.

 

 1. Sluiting

Om 21:42 sluit de voorzitter de vergadering.

Wijkwinkel ook te huur.

Wist u dat de wijkwinkel aan de Jan Prinslaan ook te huur is.

Dit kan voor bewonerscommissies ,VVE’s en organisaties in de wijk die ruimte nodig hebben om te vergaderen.

Wij vragen een kleine vergoeding hiervoor.

U betaald €10,00 voor een dagdeel van 3 uur incl koffie en thee.

Heeft u interesse neemt u dan contact op met Eva Winkel via het email eva.winkel@xs4all.nl