Nieuwsbrief Nieuwe Democratie

Het is alweer maart en de stad komt tot bloei. Een mooi moment om u te informeren over de nog ontluikende democratische experimenten van het programma Nieuwe Democratie. Zo starten we deze maand met de eerste gebiedsbegroting van Haarlem ‘Schalkwijk aan Zet’, is het gemeentelijk loket geopend voor initiatieven die gemeentelijke taken willen uitdagen én vragen wij u een enquête in te vullen over het democratische samenspel tussen bewoners, ambtenaren, raad en college.
Tot slot hopen we u allemaal te zien tijdens het Initiatievencafé van 9 maart, waar weer enthousiaste pitchers hun plannen voor de stad ontvouwen.

Maart 2020
De gemeente wil met u in gesprek!
Hoe democratisch werken wij in onze gemeente?
 Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meepraten, meedenken, meedoen of zelfs meebeslissen als zij dat willen?Voor deze peiling zetten we de Quick Scan Lokale Democratie in. Via onderstaande button kunt u de online-vragenlijst invullen.De vragen worden ingevuld door inwoners, maar ook door raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Hierdoor kunnen we zien waar we hetzelfde over denken, maar ook waar de verschillen zitten en kunnen we met elkaar het gesprek voeren over hoe we beter kunnen samenwerken.De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dit rapport is de basis om de samenwerking te verbeteren. 
Onder de deelnemers worden vijf gratis kaarten voor het toneelstuk In Search of Democracy 3.0 verloot.Voor vragen of hulp bij het invullen, kunt u contact opnemen met Linde Middel van het programmateam Nieuwe Democratie.
Tel: 023-5113806 of via nieuwedemocratie@haarlem.nl
Vragenlijst voor inwoners Haarlem
Schalkwijk aan Zet!
Hoe vaak krijg je als bewoner het aanbod van een pot geld voor jouw wijk? In Schalkwijk starten we een experiment waarin inwoners zelf mogen bepalen waar ze budget aan uitgeven. Iedereen met een hart voor Schalkwijk kan zelf ideeën aandragen om de wijk leuker, gezelliger, groener, mooier of energiebewuster te maken. Voor die plannen is in totaal €70.000 beschikbaar. Alle Haarlemmers kunnen een idee indienen voor Schalkwijk. Van een speelplek tot jeu-de-boulesbaan en insectenhotels.
Plannen die minimaal vijftig likes weten te halen en de haalbaarheidscheck doorstaan, gaan door naar de laatste ronde. Daarin bepalen Schalkwijkers welke ideeën uitgevoerd gaan worden.

De website van Schalkwijk aan Zet gaat vanaf 14 maart live. Via deze website kunnen Haarlemmers vanaf 21 maart tot en met 18 april een plan indienen. Zij voeren zelf campagne en proberen zoveel mogelijk wijkbewoners enthousiast te krijgen voor het plan.

Meer weten over Schalkwijk aan Zet? Kom dan op 21 maart 13.30 uur naar de aftrap van Schalkwijk aan Zet in Winkelcentrum Schalkwijk. Kom maar op met die plannen; Schalkwijk is aan zet!
Daagt u de gemeente uit een taak efficiënter uit te voeren? 
Haarlem introduceert de Right to Challenge voor betrokken initiatiefnemers. Bewoners krijgen de kans het heft in handen te nemen door bestaande lokale voorzieningen of gemeentelijke taken over te nemen. Op de gemeentelijke website is een loket geopend waar inwoners van Haarlem meer informatie over het Haarlemse Right to Challenge kunnen vinden.Wethouder Jur Botter (o.a. Nieuwe Democratie): ” Met de Right to Challenge kunnen Haarlemmers zelf activiteiten uitvoeren die de gemeente nu doet, op het gebied van duurzaamheid, ontmoeting en leefbaarheid. Door de betrokkenheid in de buurt en kennis en kunde van bewoners zelf, kunnen taken van de gemeente soms goedkoper of beter uitgevoerd worden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld jongeren in de buurt een veilige plek bieden of het onderhoud van een buurtplantsoen met dezelfde middelen tot een mooier resultaat brengen.“Wilt u een uitdaag initiatief bij de gemeente indienen? Dat kan! Klik op onderstaande button voor meer informatie.
 
Klik hier voor meer informatie over de Right to Challenge
Succesvolle training Crowdfunding/ Matchfunding
Via de Initiatievenschool kunnen Haarlemmers met een idee of initiatief voor de stad, trainingen volgen die kunnen bijdragen om het idee een stap verder te brengen. Alle trainingen worden gratis of tegen een kleine bijdrage aangeboden.
Zo werd op 3 februari de training Crowdfunding en Matchfunding gegeven door Voor je Buurt en twee weken laten later vond de verdiepingscursus plaats.Zo’n 30 belangstellenden met mooie plannen voor de stad, deden actief mee aan deze masterclasses, waarbij op interactieve wijze kennis werd gegeven over crowdfunding, matchfunding en andere nieuwe vormen van fondsenwerving. In de verdiepingsworkshop gingen de initiatiefnemers vooral zelf aan de slag om hun eigen wervingscampagne te ontwerpen, onder begeleiding van drie adviseurs. Het waren twee geslaagde bijeenkomsten.Wil je ook deelnemen aan een training via de Initiatievenschool: Klik hier voor een overzicht! 
Initiatievencafé
Op maandag 9 maart organiseert de gemeente een nieuwe editie van het Initiatievencafé. Dit keer vindt het  plaats op het Slachthuisterrein. Tijdens het Initiatievencafé pitchen startende en gevorderde initiatiefnemers hun initiatief en vertellen zij wat hun idee is om Haarlem een fijnere plek te maken. U kunt tijdens dit evenement luisteren, inspiratie opdoen, netwerken en/of initiatiefnemers helpen met hun hulpvraag.  Ervaring op komen doen of komen netwerken? Iedereen kan zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl.
Agenda

Elke vrijdag
Inloopspreekuur Duurzaamheidsloket

Maandag 9 maart 2020 
Initiatievencafe

Dinsdag 10 maart 2020
KNHM workshop Placemaking 
Meld je hier aan 

Vrijdag 20 maart 2020 
Wijkradenconferentie
(exclusief voor wijkraadsleden en raadsleden)

Zaterdag 21 maart 2020 Schalkwijk aan Zet live

Zaterdag 28 maart 2020
We doen het samen Festival in Amersfoort  
Donderdag 9 april 2020 
Workshop Invloed op Bestuur & Politiek 
Informatie workshop invloed op bestuur & politiek 
 Praat en denk mee over de ontwikkeling en toekomst van Haarlem. Bekijk het overzicht van de actuele participatiemogelijkheden van de gemeente Haarlem. 
 
Klik hier voor het actuele participatieoverzicht 
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op!

 Met vriendelijke groet,
Programmateam Nieuwe Democratie
Gemeente Haarlem

Contact