Coronaregels

De gemeente Haarlem kreeg diverse vragen binnen over de coronaregels. We zetten het daarom voor u op een rij.

Verschillende regels voor verschillende situaties

De regels zijn bedoeld om verspreiding van het virus te voorkomen. Onderzoek wijst uit dat de kans op verspreiding groter is bij mensen thuis onder bekenden. Op openbare locaties waar mensen op één plaats bij elkaar zijn is de kans op verspreiding minder groot dan thuis, maar groter dan op plekken waar doorstroming is. Daar zijn dan weer andere voorzorgsmaatregelen nodig. Daarom zijn de coronaregels verschillend voor woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea), binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés) en in de buitenruimte.

Een bijeenkomst thuis

Het advies is om thuis, op het balkon en in de tuin maximaal 6 gasten te ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Mensen die niet bij één huishouden horen, moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.

Een bijeenkomst waar mensen op 1 plaats zijn

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurantstheaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats, zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.

  • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
  • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
  • In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht, ongeacht de aantallen bezoekers.
  • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
  • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.

Binnenruimtes waar er doorstroming is

In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.

Een bijeenkomst buiten

Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder  1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.

Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in de winkelstraten of op het strand is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.

Drukte vermijden

Wanneer er geen continue doorstroming is, dan krijg je een samenkomst, waar de kans op verspreiding van het virus te groot wordt. Dat is verboden. Deze kan dan worden opgebroken door politie en handhaving. Daarom is het van belang om drukte te vermijden.

Buiten op 1 plaats

In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats, zoals bij Haarlem Jazz and More en bij Haarlem Culinair.

Bron en contactonderzoek

Het is in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting

  • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
  • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek

Deze informatie is gebaseerd op de regels zoals deze op 14 september 2020 gepubliceerd waren op Rijksoverheid.nl

Meer informatie over de meest actuele regels vindt u op Rijksoverheid.nl