Sint Maarten gaat door: de GGD heeft nog wel een paar adviezen

Nu er steeds meer duidelijk wordt over de invulling van de feestdagen in de maanden november en december, is er ook een ander evenement dat binnenkort voor de kinderen plaatsvindt: Sint Maarten. Het goede nieuws is dat dit festijn wel gewoon kan doorgaan.

Foto: Daphne Keislair

Sint Maarten is het snoepjesfeest waar de meeste kinderen tot ongeveer 12 jaar naar uitkijken. Die dag gaat de jeugd aan het begin van de avond langs de deuren om na het zingen van een liedje een snoepje in ontvangst te nemen. Dat kan allemaal doorgaan laat de gemeente weten, maar er zijn vanuit de GGD wel een paar adviezen voor de ouders, de begeleiders en de bewoners.

Adviezen

Zo wordt er geadviseerd om met kleine groepjes op pad te gaan en het is beter om het aantal begeleidende volwassen te beperken. De Sint Maarten lopers moeten 1,5 meter afstand tot de deurdrempel bewaren en de GGD adviseert om alleen het voorverpakt snoep te nemen. Ook adviseert de instantie om herkenbaar op pad te gaan, dus met lichtjes of de lampionnetjes.

Voor de bewoners zou het handig zijn als zij laten weten dat ze deelnemen aan Sint Maarten. Als zij dat niet willen dan is het nuttig dat de bewoner een briefje op de deur plakt of zo laat de gemeente weten ‘gewoon niet open doen’. Doet de bewoner wel mee, zorg dan voor voorverpakt snoep.