Spaarnelanden Februari Nieuws

Sneeuwval: gladheidbestrijding en afvalinzameling 

Sinds zaterdagavond 6 februari zijn er flinke hoeveelheden sneeuw gevallen. Spaarnelanden is sindsdien  onafgebroken aan het strooien, schuiven en ruimen. Er rijden dag en nacht zes grote strooi- en  schuifwagens die de hoofdwegen schoonmaken en daarnaast vijf fietspadstrooiers gecombineerd met  borstelmachines. Spaarnelanden handelt volgens de gladheidbestrijdingsplannen (busbanen,  hoofdinvalroutes en belangrijke fietspaden krijgen voorrang, evenals bruggen, bushaltes en toegangsroutes  naar gemeentelijke instellingen. Een gladheidmelding kan direct gedaan worden via:  www.spaarnelanden.nl 

De sneeuwval heeft ook gevolgen voor de inzameling van afval. De inzameling gaat door, echter zijn  sommige locaties door sneeuw en gladheid slecht bereikbaar voor de inzamelwagens. Hierdoor kunnen  mogelijk niet alle containers geleegd worden. Mocht uw container niet geleegd zijn, kan dat ook komen  doordat de inhoud of deksel van de container vastgevroren is. We vragen bewoners om begrip voor deze  situatie. Op www.spaarnelanden.nl kunt u meer informatie en de meest gestelde vragen over de sneeuwval  en de inzameling van afval lezen. 

Strooizout 

Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen bij het Milieuplein van Spaarnelanden gratis strooizout  ophalen, zolang de voorraad strekt. Neem hiervoor zelf een emmer of plastic zak én een schep mee.  Locatie: Ir. Lelyweg 51, van ma. t/m vr. tussen 08.00-15.30 uur en di. tussen 08.00-20.00 uur. 

Vastvriezen mechanische sloten ondergrondse restafvalcontainers 

Doordat het vriest kan het zijn dat de ondergrondse restafval containers niet makkelijk geopend kunnen  worden en dat het mechanisme van de afvalpas niet werkt. U kunt de restafvalcontainer dan even niet  gebruiken. Bewaar in dat geval uw restafval nog even in huis totdat het probleem verholpen is en u met uw  pasje de container weer kunt openen. 

Wintertips voor de rolcontainer 

Voorkom het vastvriezen van de klep door er een stuk karton of een krant tussen te klemmen. Gft-afval kan vastvriezen in de gft-container; dit kunt u zoveel mogelijk voorkomen door een krant op de  bodem te leggen en vochtig afval eerst te laten drogen. De krant composteert mee.

Kartoncampagne om verstopte papiercontainers te voorkomen 

Sinds de coronacrisis heeft heel Nederland te maken met een enorme toename in het aanbod van  kartonafval door online bestellingen. Ook in Haarlem is dit  

het geval. Spaarnelanden leegt de papiercontainers vaker  en voert dit nog verder op. Containers zijn regelmatig  verstopt door de kartonnen dozen van online bestellingen. Om dit te voorkomen roept Spaarnelanden Haarlemmers op  kartonnen dozen in stukken te scheuren voordat ze in de  container worden gegooid. 

  Campagne 

Spaarnelanden voert campagne om bewoners op te roepen hun  bijdrage te leveren aan het voorkomen van verstopte en volle  papiercontainers via de leus: “Online geshopt? Scheur je doos in stukken voordat je hem in de container stopt”. Bewoners krijgen dit onder andere te zien via posters in de stad en een campagne op sociale media. Daarnaast vraagt Spaarnelanden om bij volle containers het afval thuis te bewaren totdat de container geleegd is. Via inzameling.spaarnelanden.nl zijn de inzameldagen te vinden per container. Zo houden we Haarlem samen schoon! 

 Strategisch Plan Afvalscheiden (SPA) 

Het gaat goed met afval scheiden in Haarlem, ook al is het Strategisch Plan Afvalscheiden (SPA) nog in  volle gang. In de afgelopen jaren hebben we in meer dan de helft van de wijken in Haarlem  afvalscheidingscontainers geplaatst. We zien het restafval verminderen en steeds meer mensen doen mee  om beter en meer afval te scheiden. 

Alle Haarlemmers met ruimte voor eigen containers hebben inmiddels een duocontainer voor papier/karton  en PBD (plastic, blik en drinkpakken) en een gft-container voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten. Tot  en met 2021 worden er per wijk extra containers op straat geplaatst zodat bewoners van woningen zonder  ruimte voor eigen containers dichtbij huis hun afval gescheiden kunnen aanbieden.  

Nu de containers zijn geplaatst in de Vijfhoek en Heiliglanden, is de Leidsebuurt aan de beurt. Dit zou al  enige tijd geleden gebeuren maar door corona is dit vertraagd. Intussen kunnen we melden dat de  containers vanaf begin maart worden geplaatst. Op www.wijscheidenafval.nl kunt u meer informatie  vinden. 

In de Bakenes en binnenstad (oude stad), Waarder- en Veerpolder, Molenwijk, Amsterdamsewijk,  Europawijk,Transvaalwijk en Spaarndam zijn nog geen afvalscheidingscontainers geplaatst. Zodra de  conceptlocaties bekend zijn ontvangen bewoners een brief met informatie over deze locaties.

Online Afvalwijzer 

Zodra de containers zijn geplaatst, kunnen bewoners in de online Afvalwijzer van Spaarnelanden zien waar  de dichtstbijzijnde containers in hun wijk staan: https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Via Google Play of App  Store is de Afvalwijzer Spaarnelanden ook als app voor uw telefoon te downloaden. Ook kunt u hier  gemakkelijk zien wat in welke container moet.  

Bij “Check je container” is te zien wanneer de containers geleegd worden. Inwoners kunnen nu direct zien  hoe vol een container is en wanneer deze geleegd gaat worden. Hiermee hopen we te voorkomen dat afval  naast de container wordt achtergelaten en creëren we een schonere en prettigere leefomgeving. 

Vragen over afvalscheiding? 

Voor vragen kunnen bewoners kijken op www.wijscheidenafval.nl of hun vraag stellen op www.spaarnelanden.nl/melding. Kies voor de rode knop ‘Meldingsformulier inzamelmiddelen en  afvalscheiding’. Op werkdagen kan ook gebeld worden met de Klantenservice van Spaarnelanden via tel.  023-75 17 200 (tussen 8.00 en 16.30 uur). 

Afvalcoaches 

Om het succes van afvalscheiding door te zetten, is het belangrijk dat na het plaatsen van de  afvalscheidingscontainers, de containers nog regelmatig worden gemonitord op bijvoorbeeld bijplaatsingen  en of de juiste soort afval in de container zit. Dit monitoren onze afvalcoaches: Bas Ramdhan en Jane  Veldmeijer. Zij zijn de ogen en oren van de wijk als het gaat om afvalscheiding. Ook kunnen bewoners hen  persoonlijk aanspreken als ze vragen hebben of  toelichting willen.