Binnenkort starten er werkzaamheden in het Schoterbos

Oosterhof Holman gaat in opdracht van gemeente Haarlem aan de slag in het Schoterbos. Tijdens fase 1 is al een gedeelte opgeknapt, in februari starten we met werkzaamheden voor de vervolgfasen. In deze brief vertel ik u meer over de werkzaamheden en de verwachte planning.

Aan Omwonenden en belanghebbenden van het Schotelbos
Ons kenmerk 20210204
 Datum 4 februari 2021
E-mail Nadine.keller@sweco.nl 
Onderwerp Binnenkort starten er werkzaamheden in het Schoterbos 

Geachte heer, mevrouw, 

Het ontwerp voor de nieuwe indeling en vorm van het Schoterbos is ontstaan na brede afstemming  met de buurt en gebruikers van het park. Als omwonende en/of gebruiker van het park gaan de  werkzaamheden niet onopgemerkt aan u voorbij. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  

• Twee doorgaande fietspaden, met bijbehorende bruggen aangelegd
• Voetpaden verbeterd en aangelegd
• De smalle poldersloot verbreed
• Nieuwe bankjes en afvalbakken geplaatst
• Er komen nieuwe mogelijkheden voor spelen en sporten.
• Ook wordt het groot onderhoud (kappen, aanplanten en verplanten) aan bomen en struiken  afgemaakt.

Het definitieve ontwerp vindt u op haarlem.nl/schoterbos

Eerste werkzaamheden 

Voor het onderhoud aan de bomen en het groen en voor de nieuwe inrichting worden bomen gekapt en wordt er groen uitgedund. Bij de afweging is naar de gezondheid en levensverwachting van de  bomen gekeken. Er worden bomen verwijderd met een matige conditie zodat andere bomen met  een goede conditie beter kunnen groeien. Het kappen van de bomen moet voor de start van het  broedseizoen half maart zijn afgerond.  

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?  

Ook gedurende de werkzaamheden blijft het Schoterbos grotendeels bereikbaar. Voor uw veiligheid  zijn enkele paden in het park tijdens de kapwerkzaamheden tijdelijk afgesloten voor fiets- en  voetgangers. Over de overige paden kan u uw weg vervolgen. Daarnaast is het belangrijk dat u  tijdens de werkzaamheden uw hond aangelijnd houdt in verband met de veiligheid van u en uw  hond.

Vervolg werkzaamheden en planning 

Na de kapwerkzaamheden en verdere voorbereidingen informeren we u eind mei over de  vervolgwerkzaamheden.  

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met  Nadine Keller, Omgevingsmanager voor Koninklijke Oosterhof Holman, op werkdagen tussen 09.00  en 17.00 uur via 06-83419090 of via nadine.keller@sweco.nl. Bij eventuele calamiteiten of spoed als  gevolg van de werkzaamheden kunt u bellen met Oosterhof Holman via het nummer: 06-30583010. 

Actuele informatie en het definitieve ontwerp voor Groot Onderhoud Schoterbos vindt u op  www.haarlem.nl/schoterbos 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Nadine Keller,
 Omgevingsmanager, Koninklijke Oosterhof Holman