Binnenkort starten er werkzaamheden in op de fietspaden van de Rijksstraatweg

De werkzaamheden starten 22 november aanstaande. De aannemer start dan met het stuk tussen de Ambachtstraat en de Van Egmondstraat en ter hoogte van de Jan Camperstraat.
De werkzaamheden worden in fases voortgezet in 2022 en mogelijk 2023.

Aan Bewoners en ondernemers van de Rijksstraatweg 

Datum 8 november 2021 

Ons kenmerk PCM/2021/608148  

E-mail mgeertman@vangelder.com 

Onderwerp binnenkort starten er werkzaamheden in op de fietspaden van de Rijksstraatweg 

Geachte heer, mevrouw, 

De fietspaden langs de Rijksstraatweg in Haarlem zijn op veel plekken in slechte staat door  boomwortels. De wortels drukken het asfalt naar boven zodat er hobbels en gaten ontstaan in het  wegdek. Het college van Haarlem heeft geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van de  fietspaden: betonplaten bij bomen en bij een aantal delen waar geen wortelopdruk is nieuw asfalt. Gemeente Haarlem heeft aannemer Van Gelder opdracht gegeven de werkzaamheden aan het  fietspad uit te voeren. In deze brief vertel ik u meer over het project en de uitvoering.  

Betonplaten tegen opdrukkende wortels  

De gemeente heeft aan de westzijde van de Rijksstraatweg vanaf de Ambachtstraat tot aan de  Korteweg een proefvlak gemaakt met de betonplaten. Uit de positieve reacties en latere evaluatie  blijkt het inzetten van de betonplaten goed te werken tegen de opdruk van de boomwortels.  

Het systeem waarmee gewerkt wordt bestaat uit aan elkaar geschakelde betonplaten zonder  merkbare overgang. Door het gewicht van de platen kunnen de wortels de platen niet omhoog  drukken en blijft het fietspad dus fijn in gebruik. De platen zijn niet schadelijk voor de wortels.  

Werkzaamheden in fases uitvoeren 

Aannemersbedrijf Van Gelder voert de werkzaamheden in fases uit. Er wordt telkens aan een klein  stuk van het fietspad gewerkt. Van Gelder informeert de betreffende omgeving over de planning van  de werkzaamheden, eventuele omleidingen en eventuele overlast. Ook plaatst de aannemer borden  bij het fietspad om weggebruikers te informeren over de aankomende werkzaamheden.  

Bij de werkzaamheden wordt de overlast voor de omgeving en de gebruikers van het fietspad waar  mogelijk beperkt.  

De eerste werkzaamheden starten in de week van 22 november 2021. Er wordt dan gestart met de  aanleg van 50 meter betonplaten ten noorden van de Jan Campertstraat en asfaltwerk tussen de  Ambachtstraat en de Van Nesstraat. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de week van 20 december 2021. 

Actuele informatie over de planning van het project is te vinden op haarlem.nl/rijksstraatweg. 

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Postbus 511, 2003 PB Haarlem 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met  Mark Geertman ,hij is het aanspreekpunt van aannemer Van Gelder. U kunt hem op werkdagen  bereiken op 06 30237479 of via mgeertman@vangelder.com. Actuele informatie over het project vindt u op haarlem.nl/rijksstraatweg.  

Met vriendelijke groet, 

Theo Mulder, 

Procesmanager, gemeente Haarlem

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.

Kenmerk: PCM/2021/608148  

Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl